Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor-șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2019-09-19T09:36:55Zen
dc.date.available2019-09-19T09:36:55Zen
dc.date.issued2019ro
dc.identifier.issn0255-0539ro
dc.identifier.urihttp://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2319en
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstractRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, cuprinde următoarele studii: STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES - Ștefan Baghiu; Vlad Pojoga, Teoria, istoria și critica literară în studii recente (I): Teodora Dumitru și revizitarea modernismului. • Literary Theory, History and Criticism in Recent Studies (I): Teodora Dumitru and the Revisiting of Modernism.- p. 1-4; Daiana Gârdan, Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane. • The Dynamics of Literary Ideologies in Romanian Modernity. Contemporary Re-readings. - p. 5-12; Andreea Mîrț, „Cercurile vicioase” ale modernității lovinesciene. • “The Vicious Circles” of Lovinescu’s Modernity. - p. 13-15; Emanuel Modoc, Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan. • A Few Revisitations of the Concepts of Modernism and Avant-Garde in Contemporary Critic and Historiographic Discourses. - p. 16-21; Dumitra Baron, Îlots de souvenirs - la poétique de la trace dans La Théo des Fleuves de Jean Marc Turine. • Islands of Memories - the poetics of trace in Theo of the Rivers by Jean Marc Turine.- p. 22-29; Anca Mureșanu, A Space of Possibilities: Translating and Analyzing a Sample of “Amintiri din copilărie” by Ion Creangă. - p. 30-34; Cătălina Rădescu, Prozalui M. Blecherși a Hortensiei Papadat-Bengescu: Între experiență augmentată și ficțiune. I: Iluzie și hiperestezie. • The Prose of M. Blecher and Hortensia Papadat-Bengescu: Between Augmented Experience and Fiction. I: Illusion and Hyperaesthesia. - p. 35-40; Nicoleta Ifrim, Proiecții textuale ale profilului critic. De la miza estetică la actulrecuperator- Andrei Grigor, „Poiana lui Iocan”. • Textual Reflections of the Critical Profile. From the Aesthetic Goal to the Recuperator Act. - p. 41-45; Mădălina-Ioana Coman, Mâna care corupe materia. Poetica personală și exercițiul traducerii. • The Hand that Corupts the Matter. Personal Poetics and the Exercise of Translation.- p. 46-48; Iunis Minculete, Erotizarea ecleziasticului: Nora Iuga și poeticile corporale. • The Eroticisation of the Ecclesiastical: Nora Iuga and the Poetics of the Body. - p. 49-53; ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES »» Réka Incze (Kutasi), Mărci pragmatice în discursul afazicnon fluent. • Pragmatic Markers in Non-Fluent Aphasic Speech. - p. 54-59; ISTORIE ȘI TEORIE POLITICĂ • HISTORY AND POLITICAL THEORY »» Natalija B. Malets, Oleksandr O. Malets, Globalization and Multicultural Influences on Ethnonational Processes in Ukraine at the End of the 20th Century – Beg. of 21st Century. - p. 60-66; Paul Brusanowski, Cronologia unirii Bucovinei cu România (I). • The Chronology of the Union of Bukovina with Romania (I). - p. 67-82; Aurel Dragotă, Ofranda de pasăre în necropolele din secolele X-XI de la Alba Iulia. • Bird Offerings In Tenth-Eleventh Century Necropolises From Alba-Iulia. - p. 83-94; Radu Vancu; Daniel Șandru. Convingerea că binele există. • Daniel Șandru. The Assurance that Good Exists. - p. 95-96.ro
dc.language.isoromânăro
dc.language.isoenglezăen
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.titleRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_RT__Iulie 2019.jpgRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019 - Coperta6.21 MBJPEGView/Open
1_Baghi+Pojoga-Dumitru.pdfȘtefan Baghiu; Vlad Pojoga, Teoria, istoria și critica literară în studii recente (I): Teodora Dumitru și revizitarea modernismului. • Literary Theory, History and Criticism in Recent Studies (I): Teodora Dumitru and the Revisiting of Modernism. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 1-4; 181.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Gardan-Ideologii literare.pdfDaiana Gârdan, Dinamica ideologiilor literare în modernitatea românească. Recitiri contemporane. • The Dynamics of Literary Ideologies in Romanian Modernity. Contemporary Re-readings. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 5-12; 217.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Mirt-Cercuri vicioase.pdfAndreea Mîrț, „Cercurile vicioase” ale modernității lovinesciene. • “The Vicious Circles” of Lovinescu’s Modernity. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 13-15; 145.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Modoc-Discurs critic.pdfEmanuel Modoc, Câteva revizitări ale conceptelor de modernism și avangardă în discursul critic și istoriografic contemporan. • A Few Revisitations of the Concepts of Modernism and Avant-Garde in Contemporary Critic and Historiographic Discourses. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 16-21; 226.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Baron-Ilots de souvenirs.pdfDumitra Baron, Îlots de souvenirs - la poétique de la trace dans La Théo des Fleuves de Jean Marc Turine. • Islands of Memories - the poetics of trace in Theo of the Rivers by Jean Marc Turine. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 22-29; 317.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Muresanu-Creanga.pdfAnca Mureșanu, A Space of Possibilities: Translating and Analyzing a Sample of “Amintiri din copilărie” by Ion Creangă. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 30-34; 243.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Radescu-Iluzie.pdfCătălina Rădescu, Prozalui M. Blecherși a Hortensiei Papadat-Bengescu: Între experiență augmentată și ficțiune. I: Iluzie și hiperestezie. • The Prose of M. Blecher and Hortensia Papadat-Bengescu: Between Augmented Experience and Fiction. I: Illusion and Hyperaesthesia. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 35-40; 314.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Ifrim-Andrei Grigor.pdfNicoleta Ifrim, Proiecții textuale ale profilului critic. De la miza estetică la actulrecuperator- Andrei Grigor, „Poiana lui Iocan”. • Textual Reflections of the Critical Profile. From the Aesthetic Goal to the Recuperator Act. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 41-45; 289.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Coman-Poetica personala.pdfMădălina-Ioana Coman, Mâna care corupe materia. Poetica personală și exercițiul traducerii. • The Hand that Corupts the Matter. Personal Poetics and the Exercise of Translation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 46-48; 239.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Minculete-Nora Iorga.pdfIunis Minculete, Erotizarea ecleziasticului: Nora Iuga și poeticile corporale. • The Eroticisation of the Ecclesiastical: Nora Iuga and the Poetics of the Body. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 49-53; 316.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Incze-Discurs afazic.pdfRéka Incze (Kutasi), Mărci pragmatice în discursul afazicnon fluent. • Pragmatic Markers in Non-Fluent Aphasic Speech. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 54-59; 395.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Malets-Ukraina.pdfNatalija B. Malets; Oleksandr O. Malets, Globalization and Multicultural Influences on Ethnonational Processes in Ukraine at the End of the 20th Century – Beg. of 21st Century. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 60-66; 445.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Brusanowski-Unirea Bucovinei.pdfPaul Brusanowski, Cronologia unirii Bucovinei cu România (I). • The Chronology of the Union of Bukovina with Romania (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 67-82; 1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Dragota-Ofranda.pdfAurel Dragotă, Ofranda de pasăre în necropolele din secolele X-XI de la Alba Iulia. • Bird Offerings In Tenth-Eleventh Century Necropolises From Alba-Iulia. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 83-94; 3.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
15_Vancu-Sandru.pdfRadu Vancu; Daniel Șandru. Convingerea că binele există. • Daniel Șandru. The Assurance that Good Exists. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 7, 2019, p. 95-96.241.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.