Biblioteca Digitală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

păstrează și permite accesul ușor și deschis la toate tipurile de conținut digital.
Criteriile de selecție pentru digitizare sunt:
· materiale/resurse documentare cu valoare de patrimoniu, în formate diferite (foto, text, video, audio etc.)
· materiale/resurse documentare utile unor proiecte de cercetare
· resurse/publicații relevante solicitate și digitizate pentru cercetători
· teze de doctorat susținute la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (rezumate)
Pentru solicitări sau sugestii vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro


Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

_1. Documente. Bibliografii

Colecție digitizată de documente și bibliografii

Logo

_2. Carte veche

Carte veche și carte rară din inventarul Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

_3. Manuale școlare

Colecție de manuale școlare aparținând Fondului Pimen al Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și provenite din fondurile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Logo

_4. Cărți. Articole. Serii

Cărți, articole și colecții de serii digitizate, având ca sursă Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

_5. Periodice

Publicații periodice din colecțiile Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

_6. Manuscrise

Manuscrisele lui Ovid Densușianu și Tache Papahagi parte din colecțiile Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

_7. Materiale iconografice

Iconografie (carți postale, fotografii) din colecția Bibliotecii ULBS

Logo

_8. Teze de Doctorat susținute la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (rezumate)

Colecția Tezelor de doctorat susținute la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, în perioada 2011-2022.

Logo

_9. Biblioteca Digitală a Facultății de Teologie "Andrei Șaguna" din Sibiu

Digitizarea celor mai importante publicatii vechi si rare. Materialele încărcate în această colecție au fost scanate și prelucrate la Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Logo

10. Expoziții documentare

Expoziții documentare organizate de către Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

11. Reviste de cultură

Reviste de cultură naționale

Logo

12. Proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare derulate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Logo

Proiecte de digitizare ale Bibliotecii ULBS

Proiecte culturale de digitizare carte veche, cărți poștale vechi despre istoria Sibiului, Transilvaniei

Logo

Revista Transilvania

Revistă editată de Complexul Național Muzeal „ASTRA” Sibiu sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu

Reviste științifice editate de ULBS

Revistele sunt editate sub patronajul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu