Publicații științifice naționale Community home page

Browse

Collections in this community

Buletin de ISTORIA PRESEI

Publicatie despre istoria presei

Logo

Diacronia

Online, bilingual, open-access, peer-reviewed journal of diachronic linguistics

Logo

Journal of Social Sciences

Scientific publication founded on 2018, June the 1st

Logo

Meridian Ingineresc / Journal of engineering science

Publicatie Tehnico-științifică și aplicativă fondată la 9 februarie 1995.

Vatra veche

Lunar de cultură editat de Asociatia ”Nicolae Băciuț” pentru descoperirea, susținerea și promovarea valorilor cultural-artistice și profesionale. serie nouă; VATRA - Foaie Ilustrată pentru familie - Directori fondatori: I. Slavici; I.L.Caragiale; G. Coșbuc (1894)