Literatura

 

Recent Submissions

 • Cîra, Anișoara-Violeta (Editura Eurostampa, Timișoara, 2023)
  Cîra, Anişoara-Violeta. Memento vivere : Cartea Marianei. Timişoara, Editura Eurostampa, 2023, 142 p.
 • Pilía, Guillermo Eduardo (Editura Eurostampa, Timişoara, 2023)
  Cuprins: Între amintire și uitare: poezia lui Guillermo Eduardo Pilía (Jaime Siles) * Para que se cumpla la ley que me obsesiona / Ca să se împlinească legea care mă obsedează * Niebla/ Ceaţa * Luna de Alexis/ Luna lui ...
 • Dorcescu, Eugen; Siles, Jaime (Editura Eurostampa, Timișoara, 2023)
  Índice – Cuprins : UN TITAN (Eugen Dorcescu) * Ritornello * Silencio/Tăcere * Naturaleza/Natura * Grafemas * Hacia la página/Spre pagină * Ipsa, sed altera; altera, sed ipsa * Bampo * El corazón del agura/Inima apei * ...
 • Dorcescu, Mirela-Ioana (Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, 2022)
  ARGUMENT - Metafora este cea mai frecventă, mai imprevizibilă și mai expresivă dintre figurile de stil. În concepția unora, „figura... nu se spune pe sine decât prin metaforă” (Paul Ricoeur, 1984: 91-92). Alții reduc ...
 • Anghel, Mariana (Eurostampa, Timișoara, 2022)
  PRECUVÂNTARE: Domnul Eugen Dorcescu este poetul, omul de cultură, intelectualul, care a ales Timișoara ca spațiu al formării sale intelectuale, al devenirii spirituale și al scrierii operelor sale. Cetățean de onoare al ...
 • DORCESCU, Eugen (2022)
  Cuprins: Notă asupra ediției (Mirela-Ioana Dorcescu) * Psalmii * Prolog * 1 – 111 * Epilog * Alte poeme * Ermitaj * Visul sacru * Aproapele * Zefirul * Postfață: Eugen Dorcescu, Opt decenii de existență (Florin-Corneliu ...
 • Valcárcel, Rosario (Editura Eurostampa, Timișoara, 2022)
  Cuprins: Dincolo de semiotica pasiunilor (Mirela-Ioana Dorcescu) * Todoque/ Todoque * Una câte una, răsar amintirile/ Uno a uno los recuerdos emergen * Erau vremurile strălucirii și ale gloriei/ Eran los tiempos del fulgor ...
 • ALMĂJAN, Silvia Gabriela (Editura Eurostampa Timișoara, 2022)
  Mărturia unui debut editorial: Am citit cu atenție volumul Eugen Dorcescu – un écrivain pas comme les autres al Doamnei Silvia-Gabriela Almăjan. Dintr-un motiv lesne de înțeles: de ani de zile îmi trec pe dinainte o serie ...
 • DORCESCU, Mirela-Ioana (coordonator) (Editura Mirton, 2021)
  Cuprins: Cuvânt înainte (Mirela-Ioana Dorcescu) // I. EUGEN DORCESCU LA MATURITATE // I.1. Eugen Dorcescu: Biobibliografie // I.2. Portrete // Silvia-Gabriela Almajan, Textul poetic dorcescian – Un trésor Inestimable ...
 • GRAMA, Emil; DORCESCU, Eugen (Editura Eurostampa, Timișoara, 2021)
  Din Cuprins / Sommaire: Cuvânt-înainte / Abaddon / Abaddon * Agonia caniculei / L`agonie de la canicule * Añoranza / La nostalgie * Avant-propos * Cronică / Chronique * Definiţia spaţiului / La définition de l`espace * ...
 • Raica, Rodica; Sîrghie, Anca (Editura Techno Media, Sibiu, 2020)
  Cea din urmă muză, Elena Daniello, îl cucerise pe poet cu inteligenţa şi cu sensibilitatea ei emoţională. Dar ea a păstrat cu străşnicie, ani de-a rândul, povestea lor de dragoste. În mai 1996, la Festivalul "Lucian Blaga" ...
 • Biblice 
  DORCESCU, Eugen (Editura Eurostampa, Timisoara, 2021, 2021)
  Volumul BIBLICE, tipărit la Editura Eurostampa din Timisoara, în anul 2021 cuprinde titlurile: Cuvânt înainte (Mirela-Ioana Dorcescu) / I. STIHUIRI DIN SFINTELE SCRIPTURI / Prolog / PSALMII ECCLESIASTUL / PILDELE / ...
 • DORCESCU, Mirela-Ioana (Editura Mirton, Timișoara, 2021)
  Poetul Eugen Dorcescu – portret aniversar (Mirela-Ioana Dorcescu) / I. Eugen Dorcescu: Biobibliografie / II. INTERVIURI / 1. „Antologiile Nirvana. Cea mai frumoasă poezie şi Biblice, dar şi Îngerul Adâncului sunt cărţile ...
 • DORCESCU, Eugen (Editura Mirton, Timișoara, 2020)
  Nota editorului (Mirela-Ioana DORCESCU) / Eugen Dorcescu, Adam / ABBA, PATER / GENITRIX / ADAM / ANEXE Vechea fotografie / Eugen Dorcescu și manuscrisul Jurnalului său (1990 – 2013). --- --- Adam. Pagini de jurnal (2000-2010) ...
 • DORCESCU, Eugen (Editura Mirton, Timișoara, 2020)
  Opera totală. Prefaţă de Mirela‐IoanaDorcescu / Eugen Dorcescu, Templierul / MOTHTAMUTH / ABADDON / HAVELHAVALIM / ANEXE. Pagini de manuscris.--- ---- Finalmente, și această carte, precum cele de poezie, ne vorbește despre ...
 • DORCESCU, Eugen (Editura Mirton, 2019)
  Agonia caniculei cuprinde cincizeci de poeme inedite, rămase, până astăzi, printre manuscrisele lui Eugen Dorcescu. Manuscrisele volume-lor publicate, de la Pax Magna la Elegiile de la Bad Hofgastein, au fost încredințate ...
 • Hermeneia 
  DORCESCU, Mirela-Ioana (Editura Mirton, Timișoara, 2019)
  Dorcescu Mirela-Ioana, Hermeneia. Timișoara, Editura Mirton, 2019, 324 p., prefață de Ildikó Gabos-Foarta.
 • CÎRA, Anișoara-Violeta (Editura Mirton, Timișoara, 2018)
  Cartea de faţă se instituie într-o subtilă exegeză a eseisticii şi a operei literare a Mirelei-Ioana Dorcescu, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara ...
 • DORCESCU, Eugen (2017)
  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României: DORCESCU, EUGEN - Elegiile de la Carani / Eugen Dorcescu. - Timişoara : Mirton, 2017 ISBN 978-973-52-1723-5 821.135.1
 • BORCHIN-DORCESCU, Ioana-Mirela (Editura Mirton, Timișoara, 2018)
  CELESTA este un Bildungsroman modern, cu deschideri metafizice, în care Teodoru (poet de succes, bun cunoscător al Bibliei, el însuși în căutarea unui echilibru interior, deci având nevoie de „sprijin”) îşi va asuma rolul ...

View more