Digital Library of LBUS

Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale)

Biblioteca Digitala a ULBS (Colectii speciale)

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • GRIGORE, Rodica (Guest Editor) (2019)
  The Transformative Studies Institute (TSI), founded in 2007, is a fully-volunteer educational think tank managed and operated by a global team of scholar-activists, grassroots activists, and the concerned public. As a ...
 • DORCESCU, Eugen (Editura Mirton, 2019)
  Agonia caniculei cuprinde cincizeci de poeme inedite, rămase, până astăzi, printre manuscrisele lui Eugen Dorcescu. Manuscrisele volume-lor publicate, de la Pax Magna la Elegiile de la Bad Hofgastein, au fost încredințate ...
 • Șpan, Maria (Membru Onorific) (2018)
  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Științe Socio-Umane. Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă editează „Revista de Antropologie Culturală. Conservare & Restaurare. Studiul ...
 • Hermeneia 
  DORCESCU, Mirela-Ioana (Editura Mirton, Timișoara, 2019)
  Dorcescu Mirela-Ioana, Hermeneia. Timișoara, Editura Mirton, 2019, 324 p., prefață de Ildikó Gabos-Foarta.
 • Tribuna 
  Slavici, Ioan (redactor) (Editura şi tipariulu Institutului tipografic în Sibiiu, 1884)
  Tribuna, Sibiiu, Anul I, nr. 1, sâmbătă în 14/26 Aprilie 1884.
 • Moldovan, Silvestru (proprietar-editor, redactor) (Tipografia Archidiecesane, Sibiiu, 1894)
  Rândunica - Fóie literară-beletristică, Sibiiu, Anul I, nr. I, 30 Martiu 1894.
 • Negruțiu Fekete, Niculae (proprietaru, redactoru şi editorul) (Imprimeria lui Joanu Stein in Clusiu, 1878)
  Amiculu Familiei: Foia biseptemenaria pentru tóte trebuintiele vieței sociale, Gherlʼa si Clusiu,anulu I, nr. I, 1/13 Augustu 1878
 • Cipariu, Timotei (redactor) (1867)
  Archivu pentru filologia și istoria, Blasiu, Anul I, nr. I, ianuariu 1867 (MDCCCLXVII)
 • Barițiu, George (redactor) (1878)
  Observatoriulu: Diariu politicu, national-economicu si literariu, Sibiu, 1/13 ianuariu 1878.
 • Familia 
  Vulcan, Iosif (redactor) (1880)
  Familia: Fóia enciclopedica si beletristica cu ilustratiuni, Oradea, nr. 37, 1888, 12 pagini.
 • Cipariu, Tipariu (redactor) (1847)
  Organulu Lvminariei. Gazeta Beserecésca, Politica, e literaria. Cu prè Gratiosa invoientia, Blaj, nr. 1, 4 ianuarie 1847.
 • Bolliac, Cezar (1849)
  Espatriatul, Brașov, nr. 1, 25 martie 1849, 4 pagini.
 • Barițiu, George (redactor) (1838)
  Foae pentru minte, inimă shi literatură, Brașov, nr. 1, 2 Iulie 1838.
 • Barițiu, George (redactor) (1838)
  Gazeta de Transilvania, Brașov, nr. 1, 12 martie 1838.
 • Barac, Ion (redactor) (1837)
  Foaea Duminecii: Spre înmulțirea cei de obște folositoare cunoștințe, Brașov, nr. 1, 2 ianuarie 1937.
 • Lăpĕdat, I. Al (redactor); Visarion, Roman (editor) (1877)
  Albina Carpaților, Sibiiu, Anul I, nr. 1, 18 august 1877. --- Foaia a apărut inițial sub numele de Albina Daciei dar acest nume a fost interzis prin ordinul ministrului regional ungar de interne. A avut colaboratori pe ...
 • Halmaghi, Marius (Casa de Presă și Editură Tribuna (Sibiu), 2019)
  Din 2013, cititorii "Tribunei" s-au convins că informaţia istorică îşi păstrează rolul educativ, proiectul nostru documentat având scopul de a prezenta publicului cititor aspecte mai puţin cunoscute din istoria românilor ...
 • CÎRA, Anișoara-Violeta (Editura Mirton, Timișoara, 2018)
  Cartea de faţă se instituie într-o subtilă exegeză a eseisticii şi a operei literare a Mirelei-Ioana Dorcescu, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara ...
 • Halmaghi, Marius (Casa de Presa și Editură Tribuna, 2018)
  Proiectul unei serii de articole privind patrimoniul s-a născut demult, undeva în urmă cu peste două decenii, când apărea lucrarea „Sibiul de la A la ... Z”, un ghid pe care mulţi cunoscuţi mi-au sugerat să-l reeditez, ...

View more