"Lucian Blaga" University of Sibiu - Central Library

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material from the Lucian Blaga University of Sibiu.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Halmaghi, Marius (Casa de Presa si Editura Tribuna, 2021)
  Un nou început de an, 2021 fiind declarat „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României” şi “Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor”. Argumentul principal ...
 • Halmaghi Marius (Casa de Presă și Editură Tribuna, 2020)
  În ziua de 2 decembrie 1901, a apărut la Bucureşti revista literară săptămânală “Sămănătorul”, fiind editată fără întrerupere până la 27 iunie 1910. Iniţial, a purtat numele “Semănătorul” (între numerele 1/1901 – 27/1902), ...
 • I.Slavici, I.L. Caragiale, G. Coşbuc (fondatori). VATRA, 1971 - *Redactor-şef: Romulus Guga*. - VATRA VECHE, 2009, Redactor-şef: Nicolae Băciuţ (Tiparul executat la S.C. Intermedia Group, Târgu-Mureş, 2020)
  REVISTA VATRA VECHE Vatra veche este iniţiativă privată, apare din martie 2009, ca lunar de cultură, editat de ASOCIAŢIA „NICOLAE BĂCIUŢ” PENTRU DESCOPERIREA, SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA VALORILOR CULTURAL-ARTISTICE ŞI ...
 • Șpan, Maria (Redactor șef); Csaba, Bálint (Director de ediție) (Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2020)
  »» CUPRINS »» I. ISTORIE VIE »» Ion Alexadru Luca. O călătorie în Evul Mediu »» II. RELIGIE »» Ștefan Popa. Misiune și antropologie. O vizită la Mission 21 Evangelisches Missionswerk Basel, Elveția // Pr. Sergiu-Iulian ...
 • Șpan, Maria (Redactor șef); Raicu, Teofora (Coordonator de ediție) (Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2019)
  TRANSILVANIA »» ,,Poarta secuiască”, György László // ,,Amprente folclorice în localiatatea Topârcea”, Călin Opriș // ,,Vâltorile din comuna Sălașu de Sus”, Tamaș Cristina Amalia // ,,Măsuratul oilor la stânele din Valea ...

View more