"Lucian Blaga" University of Sibiu - Central Library

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material from the Lucian Blaga University of Sibiu.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Smărăndoiu, Marius (2023)
  Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii la managementul de urgenţă al traumatismelor ofta-oro-maxilo-faciale / Doctorand: Smărăndoiu Marius / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Adriana Stănilă
 • Unknown author (Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956)
  Din cuprins: Diplomatica slavo-romînă (de Damian P. Bogdan) * Generalități * Izvoarele diplomaticii slavo-romîne * Importanța, clasificarea și nomenclatura documentelor * Geneza actelor * Formele sub care s-au păstrat ...
 • Unknown author (Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1956)
  Din cuprins: Prefață * Introducere * Din paleografia slavo-romînă (de Damian P. Bogdan) * Generalități * Începuturile grafiei la slavi * Alfabetele slave vechi * Începuturile grafiei slave la romîni * Alfabetele slave vechi ...
 • Bujor, I.I.; Bujor, A. I.; Ilioasa, Fl. (Editura „Cartea Românească”, 1946)
  Cuprins: Bunica de Delavrancea * Biografia lui Delavrancea * În miezul verii de Coșbuc * Ardealul de N. Bălcescu * Visul lui Tudor Vladimirescu din col. V. Alecsandri * O fermă agricolă de M. Sadoveanu * Sfânta muncă de ...
 • Dogaru, Maria (redactor responsabil); Stan, Apostol (redactor responsabil); Barbu, Paul Emanoil; Marinescu, Beatrice; Negulescu, Elisabeta; Popescu, Cornelia; Ranca, Florica; Trandafirescu, Natalia; Vitan, Ion (Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983)
  Cuprins: Prefață * Studiu introductiv * Lista rezumatelor * Le Tableau des résumés * Documente * Indice general

View more