Digital Library of LBUS

_3. Manuale școlare

_3. Manuale școlare

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Teodorescu, Gh. C. (Editura SOCEC & Co. S. A. R., București, 1945)
  Tabla de materii * România * România, țara noastră * Așezare, întindere, formă și hotare * Vecinii * Relieful României * Munții * Carpații Răsăriteni * Carpații Meridionali * Carpații Apuseni * Munții Dobrogei * Importanța ...
 • Bujor, I.I.; Bujor, A. I.; Ilioasa, Fl. (Editura „Cartea Românească”, 1946)
  Cuprins: Bunica de Delavrancea * Biografia lui Delavrancea * În miezul verii de Coșbuc * Ardealul de N. Bălcescu * Visul lui Tudor Vladimirescu din col. V. Alecsandri * O fermă agricolă de M. Sadoveanu * Sfânta muncă de ...
 • Klett, Ștefan (Editura Ștefan Klett, Sibiu. Tipografia George Haiser, 1931)
  Inhaltsverzeichnis. Tabla de materie * 1. Lektion. Die Dinge in der Klasse * 2. Lektion. Was bin ich ? Was bist du? * 3. Lektion. Die Schule * 4. Lektion. Die Gegenstande des Schulers * 5. Lektion. Unsere Elfern * 6. ...
 • Ciortan, Elisabeta; Nicolau, Xenia (Tiparul „Poetul Mihai Eminescu”, București, 1946)
  Tabla de materii * Locuința * 1. Așezarea și orientarea casei * 2. Mobilierul necesar în fiecare cameră * 3. Sufrageria. Așezarea mesei * 4. Spălarea vaselor * 5. Măsuri gospodărești * 6. Cămara. Pivnița * 7. Prepararea ...
 • Dimitrescu-Aldem, Lucreția (Tiparul Oltenia, 1927)
  Cuprins: CAP. I. Câteva pregătiri * 1. Prepararea pânei dospite cu drojdie și făcută în casă * 2. Prepararea lipiei, azimei și colacilor * 3. Tablouri consultative relative la compoziția și calitatea făinei * 4. Prepararea ...
 • Unknown author (Editura de Stat, București, 1949)
  Cuprins: Capitolul I: În loc de prefață * Începutul Evului Mediu. – Imperiul Roman de Apus și migrațiunea popoarelor („barbarii”). – Transformările economice și politice în Europa de Apus * Capitolul II: Statul Francilor. ...
 • Ghibu, Onisifor (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975)
  Cuprins: Nota asupra ediției (O. Păun) * Tabel cronologic (V. Popeangă) * Lucrarea „Din istoria literaturii didactice românești” în contextul gîndirii pedagogice a lui Onisifor Ghibu (V. Popeangă) * 1. Bucoavnele * Prefață. ...
 • Unknown author (Editura „Uniunii Camerelor de Muncă”, București, 1939)
  Sumar: Prefața * I. Istoricul tiparului * II. Materialul tipografic * Litera * Sistemul tipografic * Felul literilor * Familiile de litere * Caractere (litere) românești * Caractere (litere) streine * Albitura * Spațiile ...
 • Mărăcineanu, D.; Bondescu, I. Constantin («Cultura Românească» S.A.R., Institut de Editură, București, 1936)
  Cuprins: Petre Ispirescu: Tinerețe fără bătrânețe și vieață fără de moarte; Alcodor Împărat; Prâslea cel voinic și merele de aur; George cel viteaz; Făt frumos cu carafa de sticlă; Poveste țărănească; Cele trei rodii aurite; ...
 • Unknown author (Editura de Stat, București, 1948)
  Cuprins: În loc de prefață * Istoria antică: Viața oamenilor primitivi; Apariția claselor sociale; Apariția statului; Urme istorice; Cronologia; Ce studiază istoria * Orientul * Egiptul: Desvoltarea agriculturii. Irigațiile; ...
 • Pall, Francisc; Mureșan, Camil (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963)
  Tabla de materii: Introducere în istoria evului mediu * Formarea orînduirii feudale * Principalele popoare migratoare (barbare). Vechii germani * Vechii slavi * Migrațiunile popoarelor „barbare" în secolele III-VII * ...
 • Vilan-Unguru, Janina (Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1962)
  Cuprins: Plautus: Amphitruo; Aulularia; Mercator; Milos gloriosus; Mostellaria; Rudens * Terentius: Eunuchus; Heauton Timorumenos; Phormio * Caesar: Commentarii de bello Gallico * Cicero: In Verrem actio prima; In Verrem ...
 • Ionescu, C. (Preot Iconom) (Editura Societății Cooperative „Librăria Națională”, București, 1906)
  Cuprins: § I. Rugăciunea dimineței * § II. tatăl nostru * § III și IV Crezul sau simbolul credinței * § Istoria Sfântă a Vechiului Testament * § V. Geografia Palestinei * § VI. Apele, Orașele, Clima și Producțiunile ...
 • Chițimia, I. Constantin; Negoescu, I.; Novicov, M.; Piru, Al.; Ursu, G.G. (Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1960)
  Cuprins: I. Noțiuni despre literatură * 1. Ce este literatura * 2. Știința literaturii și părțile ei componente * 3. Trăsăturile caracteristice ale literaturii * II. Structura operei literare * Uzina vie de Al. Sahia * ...
 • Adamescu, Gheorghe; Dragomirescu, Mihail (Editura Librăriei SOCEC & Co., Societ. Anonimă, București, 1929)
  Cuprins: Prefața * Programa cursului de limba română * 1. Bucăți de citire * Țara mea (V. Alecsandri) * Ardealul (N. Bălcescu) * Doina în munți (St. O. Iosif) * Basarabia în Bugeac (B. P. Hașdău) * San Marina (D. Bolintineanu) ...
 • Otto, Varga (Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, Brassó (Brașov), 1914)
  Cuprins: Capitolul I. Epoca străveche, păgană - Din timpurile necunoscute - 972 d. Hr. * Originea Maghiarilor * Hunii și imigrarea lor * Imperiul-Roman; Pannonia și Dacia * Regele hun Attila * Răsboaiele lui Attila împotriva ...
 • Floru, S. Ion (Editura Librăriei SOCEC & Co., Societate Anonimă, București, 1919)
  Cuprins: Europa până la cruciate. Barbarii și imperiul roman. Hunii. Atila * Statele barbare înființate pe teritoriul imperiului roman * Francii. Clovis * Imperiul de răsărit. Justinian * Arabii. Mohamed * Carol cel Mare ...
 • Frollo, G. L. (Typographia „Unirea”, Brăila, 1868)
  PARTEA I: Tabla materiiloru * Prefațiune * Elemente de Gramatică * Lecțiunea I. 1. Alfabelulu Italianu - 2. Sunetulu litereloru Italiane în genere. - 3. Particularități în privința vocaleloru - 4. Accentulu gravu și ...
 • Unknown author (1961)
  Cuprins : În loc de prefață * Capitolul I. Construirea comunismului și educarea omului nou * 1. Însemnătatea educației comuniste în construirea comunismului * 2. Sarcinile fundamentale ale educației comuniste * Capitolul ...
 • Popescu-Neveanu, P.; Fischbein, E.; Didilescu I, I. (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1965)
  Cuprins: Capitolul I. Obiectul și problemele de baza ale psihologiei * 1. Psihologia și principiile care stau la baza ei * A. Psihicul - funcție a creierului * B. Psihicul - reflectare subiectiva a lumii obiective * C. ...

View more