_Carte veche

 

Carte veche românească și străina existentă în Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, la Biblioteca de Teologie, la Centrul Ecumenic, la Teologie Evanghelica

Collections in this community

Recent Submissions

 • Unknown author (Editura de Stat, București, 1949)
  Cuprins: Capitolul I: În loc de prefață * Începutul Evului Mediu. – Imperiul Roman de Apus și migrațiunea popoarelor („barbarii”). – Transformările economice și politice în Europa de Apus * Capitolul II: Statul Francilor. ...
 • Ghibu, Onisifor (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975)
  Cuprins: Nota asupra ediției (O. Păun) * Tabel cronologic (V. Popeangă) * Lucrarea „Din istoria literaturii didactice românești” în contextul gîndirii pedagogice a lui Onisifor Ghibu (V. Popeangă) * 1. Bucoavnele * Prefață. ...
 • Unknown author (Editura „Uniunii Camerelor de Muncă”, București, 1939)
  Sumar: Prefața * I. Istoricul tiparului * II. Materialul tipografic * Litera * Sistemul tipografic * Felul literilor * Familiile de litere * Caractere (litere) românești * Caractere (litere) streine * Albitura * Spațiile ...
 • Mărăcineanu, D.; Bondescu, I. Constantin («Cultura Românească» S.A.R., Institut de Editură, București, 1936)
  Cuprins: Petre Ispirescu: Tinerețe fără bătrânețe și vieață fără de moarte; Alcodor Împărat; Prâslea cel voinic și merele de aur; George cel viteaz; Făt frumos cu carafa de sticlă; Poveste țărănească; Cele trei rodii aurite; ...
 • Unknown author (Editura de Stat, București, 1948)
  Cuprins: În loc de prefață * Istoria antică: Viața oamenilor primitivi; Apariția claselor sociale; Apariția statului; Urme istorice; Cronologia; Ce studiază istoria * Orientul * Egiptul: Desvoltarea agriculturii. Irigațiile; ...
 • Pall, Francisc; Mureșan, Camil (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963)
  Tabla de materii: Introducere în istoria evului mediu * Formarea orînduirii feudale * Principalele popoare migratoare (barbare). Vechii germani * Vechii slavi * Migrațiunile popoarelor „barbare" în secolele III-VII * ...
 • Vilan-Unguru, Janina (Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1962)
  Cuprins: Plautus: Amphitruo; Aulularia; Mercator; Milos gloriosus; Mostellaria; Rudens * Terentius: Eunuchus; Heauton Timorumenos; Phormio * Caesar: Commentarii de bello Gallico * Cicero: In Verrem actio prima; In Verrem ...
 • Ionescu, C. (Preot Iconom) (Editura Societății Cooperative „Librăria Națională”, București, 1906)
  Cuprins: § I. Rugăciunea dimineței * § II. tatăl nostru * § III și IV Crezul sau simbolul credinței * § Istoria Sfântă a Vechiului Testament * § V. Geografia Palestinei * § VI. Apele, Orașele, Clima și Producțiunile ...
 • Chițimia, I. Constantin; Negoescu, I.; Novicov, M.; Piru, Al.; Ursu, G.G. (Editura de Stat Didactică și Pedagogică, București, 1960)
  Cuprins: I. Noțiuni despre literatură * 1. Ce este literatura * 2. Știința literaturii și părțile ei componente * 3. Trăsăturile caracteristice ale literaturii * II. Structura operei literare * Uzina vie de Al. Sahia * ...
 • Adamescu, Gheorghe; Dragomirescu, Mihail (Editura Librăriei SOCEC & Co., Societ. Anonimă, București, 1929)
  Cuprins: Prefața * Programa cursului de limba română * 1. Bucăți de citire * Țara mea (V. Alecsandri) * Ardealul (N. Bălcescu) * Doina în munți (St. O. Iosif) * Basarabia în Bugeac (B. P. Hașdău) * San Marina (D. Bolintineanu) ...
 • Otto, Varga (Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, Brassó (Brașov), 1914)
  Cuprins: Capitolul I. Epoca străveche, păgană - Din timpurile necunoscute - 972 d. Hr. * Originea Maghiarilor * Hunii și imigrarea lor * Imperiul-Roman; Pannonia și Dacia * Regele hun Attila * Răsboaiele lui Attila împotriva ...
 • Floru, S. Ion (Editura Librăriei SOCEC & Co., Societate Anonimă, București, 1919)
  Cuprins: Europa până la cruciate. Barbarii și imperiul roman. Hunii. Atila * Statele barbare înființate pe teritoriul imperiului roman * Francii. Clovis * Imperiul de răsărit. Justinian * Arabii. Mohamed * Carol cel Mare ...
 • Frollo, G. L. (Typographia „Unirea”, Brăila, 1868)
  PARTEA I: Tabla materiiloru * Prefațiune * Elemente de Gramatică * Lecțiunea I. 1. Alfabelulu Italianu - 2. Sunetulu litereloru Italiane în genere. - 3. Particularități în privința vocaleloru - 4. Accentulu gravu și ...
 • Unknown author (1961)
  Cuprins : În loc de prefață * Capitolul I. Construirea comunismului și educarea omului nou * 1. Însemnătatea educației comuniste în construirea comunismului * 2. Sarcinile fundamentale ale educației comuniste * Capitolul ...
 • Popescu-Neveanu, P.; Fischbein, E.; Didilescu I, I. (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1965)
  Cuprins: Capitolul I. Obiectul și problemele de baza ale psihologiei * 1. Psihologia și principiile care stau la baza ei * A. Psihicul - funcție a creierului * B. Psihicul - reflectare subiectiva a lumii obiective * C. ...
 • Stahl, H. H. (1939)
  Table des matieres * Preface (Prof. D. Gusti) * Plan de la monographie du village de Nerej * Historique des recherches faices à Nerej * Introduction * Le probleme du village Archaïque roumain (Henri H. Stahl) * A. Description ...
 • Panaitescu, P.P.; Papacostea, Victor (1935)
  Tabla de Materii * Introducere * 1. Barbarii și cultura lor primitivă * II. Năvălirea Barbarilor. Căderea Imperiului Roman de Apus * III. Imperiul de răsărit. Justinian. Cultura Bizantina * IV. Slavii și Bulgarii. Formarea ...
 • Albu, Nicolae (Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971)
  Cuprins: Prefață * Cap. I – Situația generală a învățământului românesc din Transilvania între anii 1800 și 1867 * Cap. II - Școlile din centrele confesionale Blaj și Sibiu între 1800 și 1867 * A. Școlile Blajului * a. ...
 • Afanasiev, V.G. (Editura Politică, București, 1961)
  Cuprins: Către cititor * Introducere * Capitolul I. Filozofia ca știință * 1. Problema fundamentală a filozofiei. Opoziția dintre materialism și idealism * 2. Noțiunea de metodă. Dialectica și metafizica * 3. Obiectul ...
 • Afanasiev, V.G. (Editura Politică, București, 1962)
  Cuprins * Către cititor * Introducere * Capitolul l. Filozofia ca știință * 1. Problema fundamentală a filozofiei. Opoziția dintre materialism și idealism * 2. Noțiunea de metoda. Dialectica și metafizica * 3. Obiectul ...

View more