Digital Library of LBUS

Browsing _Carte veche by Issue Date

Browsing _Carte veche by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Frollo, G. L. (Typographia „Unirea”, Brăila, 1868)
  PARTEA I: Tabla materiiloru * Prefațiune * Elemente de Gramatică * Lecțiunea I. 1. Alfabelulu Italianu - 2. Sunetulu litereloru Italiane în genere. - 3. Particularități în privința vocaleloru - 4. Accentulu gravu și ...
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Typographia C. Petrescu-C. & I. G. Costescu, 1872)
  Zestrea Suzetei (p. 5-121). Cantarea clopotului : Poesie (123-143) - Traducțiune liberă după F. Schiller
 • CICERO, Marcus Tullius (Editura Librariei universale Leon Alcalay, Bucuresti, 1875)
  Marcus Tullius Cicero ; traducere din latineşte de Vasile Grecu Titus Annius Milo - Politician roman Clasificare: 821.124'02-5=135.1
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Tipographia Naționale, Intreprenoru: C. N. Radulescu, 1876)
  Juramentul ținutu. Don Martin de Freytas (p. 3-58). Corespondență patriotică (p. 59-68)
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Noua Typographia Națională C. N. Radulescu, 1880)
  Trecerea Dunărei; Reduta Grivița. Lângă Plevna: Grivița atacată de români - 30 august; Rachova - 8 noembre; Smărdanul - 12 ianuarie; Recruții: Recruții, într'un atac la Plevna, iau stindardulu; Colonelul mortu; Lăncerulu ...
 • Alecsandri, Vasile (Editura Librariei Socecu & Comp., 1880)
  Cuprindere: LEGENDE * I – Canticul Ginteĭ Latine * II – Răpirea Bucovineĭ * III - Hodja Murad Pasa (Vizirul sultanului Ahmet – 1604) * IV – Garda Saraiuluĭ * V - Noaptea Albă * VI – Ventul de la Mĭază-zi * VII – Ghioaga ...
 • Ionescu, C. (Preot Iconom) (Editura Societății Cooperative „Librăria Națională”, București, 1906)
  Cuprins: § I. Rugăciunea dimineței * § II. tatăl nostru * § III și IV Crezul sau simbolul credinței * § Istoria Sfântă a Vechiului Testament * § V. Geografia Palestinei * § VI. Apele, Orașele, Clima și Producțiunile ...
 • Robin, G. (Editura Esperanto, București, 1909)
  Tabla de materii: Lecțiunea întîia.– Temele: 1-5. – Bucata de cetire.– Exerciții de convorbire * Lecțiunea a doua.– Temele: 6-10. – Bucata de cetire.– Exerciții de convorbire * Lecțiunea a treia.– Temele: 11-15. – Bucata ...
 • Putzger, Friedrich Wilhelm (Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld, Leipzig, 1914)
  Inhalt: I. ZUR GESCHICHTE DES ALTERTUMS: 1. Palästina. Nebenkarten: Ethnographische Übersicht und Gebiete der I 2 Stämme. Palästina zur Zeit der Könige. Jerusalem. Tempelplatz. 1b. Reisen des Apostels Paulus (2 Karten). * ...
 • Guy de Maupassant (Editura Bibliotecei „Luceafărul”, București, 1914)
  publicația conține nuvela Horla
 • Otto, Varga (Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, Brassó (Brașov), 1914)
  Cuprins: Capitolul I. Epoca străveche, păgană - Din timpurile necunoscute - 972 d. Hr. * Originea Maghiarilor * Hunii și imigrarea lor * Imperiul-Roman; Pannonia și Dacia * Regele hun Attila * Răsboaiele lui Attila împotriva ...
 • Popovici, Ioan (Editura și tiparul tipografiei arhidiecezane Nagyszeben (Sibiu), 1915)
  1. Familia * 2. Comuna * 3. Municipiul * 4. Statul * 5. Biserica * Partea primă. * I. Administrația: 1. Comunele * 2. Antistia comunală * 3. Reprezentanța comunală * 4. Aparținerea la comună * 5. Municipiile * 6. Comitetul ...
 • Gheorghiu, Paulina (Librăria Universală Leon Alcalay” ALCALAY & Co, 1915)
  Tabla de materii * Cap. I. - Definițiunea economiei domestice și importanța sa * Cap. II. - Familia și căminul domestic * Datoriile și ocupațiunile stăpânei de casă sau rolul femei în familie. - Rolul femeei în societate ...
 • Leautey, C. A.; Alesseano, T. (Libraire Socec & Co., Bucarest, 1915)
  Din Cuprins: Ière Partie; * A Bucarest; * A la ville et à la campagne; * L’alimentation; * A travers la natura; * IIe Partie; * Métiers et Professions; * Historiettes; * Notions gramaticales de 2e annee; *
 • Pascu, G. (Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru. București, 1916)
  Cuprins: Raportul Academiei; * Introducere; * Bibliografie; * Capitolul I. – Sufixele de origine latină; * Sufixele substantivale; * Sufixele adiectivale; * Sufixele substantivale-adiectivale; * Sufixele substantivale-numerale; ...
 • Deledda, Grazia (Editura Librăriei Diecezane Arad, 1916)
  Volumul cuprinde capitolele: La stână (p.3919) * Ispita (p. 20-76) * Răsbunare (p. 77-100)*
 • Floru, S. Ion (Editura Librăriei SOCEC & Co., Societate Anonimă, București, 1919)
  Cuprins: Europa până la cruciate. Barbarii și imperiul roman. Hunii. Atila * Statele barbare înființate pe teritoriul imperiului roman * Francii. Clovis * Imperiul de răsărit. Justinian * Arabii. Mohamed * Carol cel Mare ...
 • Popa-Lisseanu, G. (Tipografia «Jockey-Club» Ion C. Văcărescu, 1919)
  Mitologia greco-romană ce publicăm astăzi face parte din grupa științelor auxiliare, pe cari le socotim necesare să fie date, în mod sistematic, elevilor din cursul gimnazial. Din Cuprins: Prefața; * I. Creațiunea; 1. ...
 • Pușcariu, Sextil (Editura «Asociațiunii», Sibiu, 1920)
  Din Cuprins: Introducere; * Împărțirea 1 – Epoca veche 1 – Epoca nouă 2 – Epoca modernă 3 – Continuitatea între cele trei epoce 3 – Metoda 4 – Aparatul și materialul 6 – Subîmpărțirea 6 – Influențele externe 7 – Scriitori ...
 • Tafrali, O. (Editura «Cartea Românească» S. A., București, 1922)
  Din Cuprins: Introducere; * I. Arta preistorică; * II. Artele în antichitate : Arta Egipteană; * 1. Arhitectura funerară; * 2. Templul; * Sculptură Egipteană; * Pictura Egipteană; * Arta Chaldeeană; * Arta Asiriană; * ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account