Digital Library of LBUS

Carte veche românească

Carte veche românească

 

Digitizarea cărților vechi pentru prezervarea lor și accesibile online

Recent Submissions

 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Typographia C. Petrescu-C. & I. G. Costescu, 1872)
  Zestrea Suzetei (p. 5-121). Cantarea clopotului : Poesie (123-143) - Traducțiune liberă după F. Schiller
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Noua Typographia Națională C. N. Radulescu, 1880)
  Trecerea Dunărei; Reduta Grivița. Lângă Plevna: Grivița atacată de români - 30 august; Rachova - 8 noembre; Smărdanul - 12 ianuarie; Recruții: Recruții, într'un atac la Plevna, iau stindardulu; Colonelul mortu; Lăncerulu ...
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Tipographia Naționale, Intreprenoru: C. N. Radulescu, 1876)
  Juramentul ținutu. Don Martin de Freytas (p. 3-58). Corespondență patriotică (p. 59-68)
 • Alecsandri, Vasile (Editura Librariei Socecu & Comp., 1880)
  Cuprindere: LEGENDE * I – Canticul Ginteĭ Latine * II – Răpirea Bucovineĭ * III - Hodja Murad Pasa (Vizirul sultanului Ahmet – 1604) * IV – Garda Saraiuluĭ * V - Noaptea Albă * VI – Ventul de la Mĭază-zi * VII – Ghioaga ...
 • Pascu, G. (Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru. București, 1916)
  Cuprins: Raportul Academiei; * Introducere; * Bibliografie; * Capitolul I. – Sufixele de origine latină; * Sufixele substantivale; * Sufixele adiectivale; * Sufixele substantivale-adiectivale; * Sufixele substantivale-numerale; ...
 • Pușcariu, Sextil (Editura «Asociațiunii», Sibiu, 1920)
  Din Cuprins: Introducere; * Împărțirea 1 – Epoca veche 1 – Epoca nouă 2 – Epoca modernă 3 – Continuitatea între cele trei epoce 3 – Metoda 4 – Aparatul și materialul 6 – Subîmpărțirea 6 – Influențele externe 7 – Scriitori ...
 • Popa-Lisseanu, G. (Tipografia «Jockey-Club» Ion C. Văcărescu, 1919)
  Mitologia greco-romană ce publicăm astăzi face parte din grupa științelor auxiliare, pe cari le socotim necesare să fie date, în mod sistematic, elevilor din cursul gimnazial. Din Cuprins: Prefața; * I. Creațiunea; 1. ...