Digital Library of LBUS

Browsing Carte veche românească by Title

Browsing Carte veche românească by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alexandru, Macedonski (Editura „Viața Românească”, București, 1921)
  Volumul cuprinde nuvelele: Bucureștii lalelelor și al trandafirilor, oraș al bucuriei / Pe drum de poștă / Nicu Dereanu / Zi de August / Dramă banală / Între Cotețe / Din carnetul unui dezertor
 • Eugen, Lovinescu (Editura Literară „Casei Școalelor”, București, 1921)
  Din cuprins: C. Dobrogeanu-Gherea / T. Maiorescu / L. Rebreanu / Cinquatenarul romanului românesc / Elena Farago / Vasile Alecsandri și antichitatea română / Impresionismul în critică
 • Mihai, Eminescu (Editura Librăriei Leon Alcaly, București, 1906)
  Drama pe care o înfățișez pentru întâia oară publicului era meită, fără îndoială, să fie lucrarea de căpetenie a lui Mihail Eminescu. Făurită în deplina mărire a darului său, numai suferințele care l'au doborât au curmat ...
 • Sinigaglia, L.E. (Editura Librăriei Filip Lazar, Craiova, 1890)
  Din Cuprins: Prefața; * Partea I – Vocabularul metodic; * Partea II – Verbele auxiliare și regulate; * Partea III – Conversațiunile; * Partea IV – Pronunțarea și scrierea; * Partea V și VI – Morfologia și sintaxă; * Partea ...
 • Augustin, Bunea (Tipografia Seminariului Archiedecesan gr.-cat., Blaș, 1900)
  Cartea acesta am scris-o nu numai pe urma operilor și documentelor publicate, ci și pe basa unul mare numer de documente inedite din archivele din Blas, Oradea-mare, Alba-Iulia, Sibiu, Budapesta si Viena. Cu ajutorul ...
 • Pușcariu, Sextil (Editura «Asociațiunii», Sibiu, 1920)
  Din Cuprins: Introducere; * Împărțirea 1 – Epoca veche 1 – Epoca nouă 2 – Epoca modernă 3 – Continuitatea între cele trei epoce 3 – Metoda 4 – Aparatul și materialul 6 – Subîmpărțirea 6 – Influențele externe 7 – Scriitori ...
 • Iorga, Nicolae (Editura Librăriei Pavel Suru, București., 1920)
  Cuprinsul volumului III. I. – Epoca lui Malherbe în literatura francesă. * II. – Literatura dramatică francesă pănă la Corneille. * III. – Teatrul lui Corneille. * IV. – Poesia lirică spaniolă a veacului al XVII-lea. * ...
 • Iorga, Nicolae (Librăriile „Cartea Românească” și Pavel Suru. București, 1920)
  Cuprinsul volumului II: l. - Începuturile renașterii (umanismului) pe teritoriul frances. * II. – Lupta pentru unitatea Bisericii : „Imitația lui Isus Hristos”. * III. – Umaniștii italieni. * IV. – Literatura spaniolă a ...
 • Iorga, Nicolae (Tipografia «Cultura Neamului Românesc», București., 1920)
  Cuprinsul volumului I: Introducere * I. – „Chanson de geste.” Originea lor. „Chanson de Roland” * II. – „Chanson de geste” după „Chanson de Roland”. Valoarea și semnificația ei * III. – Epopeia populară spaniolă : Poemele ...
 • Nicolae, Iorga (Editura „Ramuri”, Craiova, 1921)
  Din cuprins: Mormintele Domnilor Noștri. / Doamnele române. / Despre îmbrăcăminte și locuință. / Viața socială a trecutului. / Românii în străinătate și străinii în țerile romănești. / Vechiul mașteșug de clădire al ...
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Tipographia Naționale, Intreprenoru: C. N. Radulescu, 1876)
  Juramentul ținutu. Don Martin de Freytas (p. 3-58). Corespondență patriotică (p. 59-68)
 • Popa-Lisseanu, G. (Tipografia «Jockey-Club» Ion C. Văcărescu, 1919)
  Mitologia greco-romană ce publicăm astăzi face parte din grupa științelor auxiliare, pe cari le socotim necesare să fie date, în mod sistematic, elevilor din cursul gimnazial. Din Cuprins: Prefața; * I. Creațiunea; 1. ...
 • Alecsandri, Vasile (Editura Librariei Socecu & Comp., 1880)
  Cuprindere: LEGENDE * I – Canticul Ginteĭ Latine * II – Răpirea Bucovineĭ * III - Hodja Murad Pasa (Vizirul sultanului Ahmet – 1604) * IV – Garda Saraiuluĭ * V - Noaptea Albă * VI – Ventul de la Mĭază-zi * VII – Ghioaga ...
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Noua Typographia Națională C. N. Radulescu, 1880)
  Trecerea Dunărei; Reduta Grivița. Lângă Plevna: Grivița atacată de români - 30 august; Rachova - 8 noembre; Smărdanul - 12 ianuarie; Recruții: Recruții, într'un atac la Plevna, iau stindardulu; Colonelul mortu; Lăncerulu ...
 • Simionescu, Ioan (Tip. Romane Unite, București, 1925)
  Cuprins / Tabla de materii: Introducere * Arborii și oamenii A. - Coniferele * Molidul * Bradul * Pinul * Zada * Alte conifere * B. - Foioasele * Stejarii * Castanul * Fagul * Carpănul * Mesteacănul * Arinul * Sălciile ...
 • Săndulescu, Ioan (1908)
  Cuprins: La Fiii României de A. Carpenișeanu * Actualitatea de V. Mimi * Steaua României de G. Sion * Generala de N. Pruncu * Marșul Roșiorilor dela Vede de M. C. Mănciulescu * Marșul anului 1877 de Gr. Bengescu * Dacia ...
 • Pascu, G. (Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru. București, 1916)
  Cuprins: Raportul Academiei; * Introducere; * Bibliografie; * Capitolul I. – Sufixele de origine latină; * Sufixele substantivale; * Sufixele adiectivale; * Sufixele substantivale-adiectivale; * Sufixele substantivale-numerale; ...
 • Pelimon, Alessandru (Bucuresci. Typographia C. Petrescu-C. & I. G. Costescu, 1872)
  Zestrea Suzetei (p. 5-121). Cantarea clopotului : Poesie (123-143) - Traducțiune liberă după F. Schiller

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account