Cărți

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dengel, L. (Sibiu, Editura Autorului, 1945)
  Este în deobște cunoscut că în ultimele două decenii s'a acordat mărcilor poștale particulare o atențiune din ce în ce mai crescândă, în special pentru acele mărci particulare a căror emitere s'a executat în strictă ...
 • Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre; Pelimon, Alexandru (traducere) (Editura Andreiana, Sibiu, 2024)
  O poveste de iubire dintre doi tineri care și-au petrecut copilăria și adolescența împreună, înconjurați de afecțiune, bucurându-se de lucrurile simple, banale, fără a avea nevoie de bogății sau lucruri materiale pentru a ...
 • Pilía, Guillermo Eduardo (Editura Waldpress, 2023)
  Cuprins: Prefață (Mirela-Ioana Dorcescu) * I. Călătorie în Țara Hesperidelor * Copilărie în țara muzei * Popoarele de corăbieri * Dacă bobul de grâu nu moare... * Călătorie în Țara Hesperidelor * Mărul discordiei * Ce lung ...
 • Dorcescu, Eugen (2023)
  Cuprins: Predoslovie * Exordiu * Hic Sunt Leones * Comentarii * Singurătatea – starea de grație a contemplării * Râsul mundan și râsul metafizic * Realismul oniric * Irealitatea imediată * Un roman existențial * Poezia lui ...
 • Amante, Bruto (Editura Andreiana, Sibiu, 2023)
  I. Amintiri etnografice * II. Puțină istorie * III. Între Carpați * IV. Pe străzile Bucureștiului * V. Costume naționale * VI. Limba română. Presa și oamenii politici * VII. Mișcarea științifico-literară * VIII. Poezia ...
 • Dorcescu, Eugen (Editura Eurostampa, Timișoara, 2023)
  Volumul Miozotis. Poeme regăsite conține 102 poeme inedite din perioadele 1972-2002 și 2019-2023. Trebuie spus că, după 2002, numărul textelor poetice manuscris, rămase în arhiva poetului, scade drastic, cele reținute spre ...
 • Blidariu, Florina (Timișoara, Editura Eurostampa, 2023)
  Blidariu, Florina. Un vis al nimănui. Poemele mele. Timișoara, Editura Eurostampa, 69 p., 2023. -- Cuprins: „O poetă: Florina Blidariu” (Mariana Anghel) * Hipnoză de vară * A fost noaptea... * Negare * Autoportret * Carnal ...
 • Cîra, Anișoara-Violeta (Editura Eurostampa, Timișoara, 2023)
  Cîra, Anişoara-Violeta. Memento vivere : Cartea Marianei. Timişoara, Editura Eurostampa, 2023, 142 p.
 • Pilía, Guillermo Eduardo (Editura Eurostampa, Timişoara, 2023)
  Cuprins: Între amintire și uitare: poezia lui Guillermo Eduardo Pilía (Jaime Siles) * Para que se cumpla la ley que me obsesiona / Ca să se împlinească legea care mă obsedează * Niebla/ Ceaţa * Luna de Alexis/ Luna lui ...
 • Dorcescu, Eugen; Siles, Jaime (Editura Eurostampa, Timișoara, 2023)
  Índice – Cuprins : UN TITAN (Eugen Dorcescu) * Ritornello * Silencio/Tăcere * Naturaleza/Natura * Grafemas * Hacia la página/Spre pagină * Ipsa, sed altera; altera, sed ipsa * Bampo * El corazón del agura/Inima apei * ...
 • Dorcescu, Mirela-Ioana (Editura Eurostampa, Timișoara, 2022, 2022)
  ARGUMENT - Metafora este cea mai frecventă, mai imprevizibilă și mai expresivă dintre figurile de stil. În concepția unora, „figura... nu se spune pe sine decât prin metaforă” (Paul Ricoeur, 1984: 91-92). Alții reduc ...
 • Anghel, Mariana (Eurostampa, Timișoara, 2022)
  PRECUVÂNTARE: Domnul Eugen Dorcescu este poetul, omul de cultură, intelectualul, care a ales Timișoara ca spațiu al formării sale intelectuale, al devenirii spirituale și al scrierii operelor sale. Cetățean de onoare al ...
 • Dorcescu, Eugen (2022)
  Cuprins: Notă asupra ediției (Mirela-Ioana Dorcescu) * Psalmii * Prolog * 1 – 111 * Epilog * Alte poeme * Ermitaj * Visul sacru * Aproapele * Zefirul * Postfață: Eugen Dorcescu, Opt decenii de existență (Florin-Corneliu ...
 • Valcárcel, Rosario (Editura Eurostampa, Timișoara, 2022)
  Cuprins: Dincolo de semiotica pasiunilor (Mirela-Ioana Dorcescu) * Todoque/ Todoque * Una câte una, răsar amintirile/ Uno a uno los recuerdos emergen * Erau vremurile strălucirii și ale gloriei/ Eran los tiempos del fulgor ...
 • Almăjan, Silvia Gabriela (Editura Eurostampa Timișoara, 2022)
  Mărturia unui debut editorial: Am citit cu atenție volumul Eugen Dorcescu – un écrivain pas comme les autres al Doamnei Silvia-Gabriela Almăjan. Dintr-un motiv lesne de înțeles: de ani de zile îmi trec pe dinainte o serie ...
 • Dorcescu, Mirela-Ioana (coordonator) (Editura Mirton, 2021)
  Cuprins: Cuvânt înainte (Mirela-Ioana Dorcescu) // I. EUGEN DORCESCU LA MATURITATE // I.1. Eugen Dorcescu: Biobibliografie // I.2. Portrete // Silvia-Gabriela Almajan, Textul poetic dorcescian – Un trésor Inestimable ...
 • Grigore, Rodica (Guest Editor); Corwin, Jay (Guest Editor) (New York, 2021)
  “Everything that is not literature is life, especially history,” according to one of the characters in History of the Siege of Lisbon, the well-known novel authored by José Saramago. The Portuguese writer often insisted ...
 • Grama, Emil; DOorcescu, Eugen (Editura Eurostampa, Timișoara, 2021)
  Din Cuprins / Sommaire: Cuvânt-înainte / Abaddon / Abaddon * Agonia caniculei / L`agonie de la canicule * Añoranza / La nostalgie * Avant-propos * Cronică / Chronique * Definiţia spaţiului / La définition de l`espace * ...
 • Alexandru, Palemon / Pelimon (Editura ANDREIANA, Sibiu, 2021)
  În cazul de față, subiectul principal al cărții este unul concret și de la baza istoriei revendicative a românilor sărăciți și nemulțumiți -o epopee demnă de nemurire, susține insistent Al. Pelimon. Dar, la asumarea faptelor ...
 • Florin, Nacu (Lap Lambert Academic Publishing, 2020)
  Preface: The work “THE UNION OF ALL THE ROMANIANS – FROM POLITICAL CONCEPT TO NATIONAL IDEAL” is published in a context dominated by important celebrations held on the occasion of the Great Union Centenary and the Paris ...

View more