Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2020-12-07T17:55:57Zen
dc.date.available2020-12-07T17:55:57Zen
dc.date.issued2020-06en
dc.identifier.issn0255 0539ro
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2362en
dc.descriptionRevista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 6, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstract»» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES: Adrian Tudurachi. „Revoluţia poetică” în istoria lovinesciană a literaturii • The “Poetic Revolution” in Lovinescu’s Literary History. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 1. // Dumitru Tucan. Recuperarea istoriei traumatice și jocurile memoriei. Despre memoria Holocaustului din România • The Recovery of the Traumatic History and the Games of Memory. On the Memory of the Holocaust in Romania. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 7. // Adrian Mureşan. O lectură distopică a Noului Roman francez • A Dystopian Reading of the French Nouveau Roman. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 22. // Alexandru Matei. Contre l’idéologie esthétique: Sorin Alexandrescu, ou bien un héritier polémique de Tudor Vianu • Against Aesthetic Ideology: Sorin Alexandrescu as a Reluctant Inheritor of Tudor Vianu. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 31. // Iringó Abrudan. L’oeuvre d’Annie Ernaux – approches et enjeuxactuels • Annie Ernaux’s Work – Recent Perspectives. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 42. // David Morariu. French Theory și dezbaterile culturale ale poststructuralismului. O revizitare din perspective lui François Cusset și Johannes Angermuller • French Theory and the Cultural Debates of Poststructuralism. A Revisitation from the perspective of François Cusset and Johannes Angermulle. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 53. // Ion Pițoiu. Literatura de teren. O perspectivă diacronică și revificări contemporane • Fieldwork Literature. A Diacronic Perspective and Contemporary Revifications. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 63. »» STUDII CULTURAL • CULTURAL STUDIES: Adriana Avram. Redefining the Role of Community-driven Museums: Reflections on/of Displacement in District Six Museum, Cape Town • În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 73. »» ISTORIE • HISTORY: Simona Maria Cursaru-Herlea. Conservarea curativă și restaurarea unei amfore provincial pontice • Curating Conservation and Restoration of an Amphora from the Pontus Region. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 80. // Csaba Szabó. Danubian Provinces: History of a Notion. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 88.ro
dc.description.sponsorshipRevistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiuro
dc.language.isoromânăro
dc.language.isofrenchfr
dc.language.isoenglishen
dc.publisherComplexul Național Muzeal ASTRAro
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.sourcehttps://revistatransilvania.ro/ro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.subjectSibiuro
dc.titleRevista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020ro
dc.typeBookro
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_RT_06_Iunie_2020-COPERTA-1.jpgCoperta revistei TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 20205.69 MBJPEGView/Open
1_Tudurachi-Revolutia poetica.pdfAdrian Tudurachi. „Revoluţia poetică” în istoria lovinesciană a literaturii • The “Poetic Revolution” in Lovinescu’s Literary History. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 1.208.73 kBAdobe PDFView/Open
2_Holocaustul din Romania.pdfDumitru Tucan. Recuperarea istoriei traumatice și jocurile memoriei. Despre memoria Holocaustului din România • The Recovery of the Traumatic History and the Games of Memory. On the Memory of the Holocaust in Romania. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 7.415.37 kBAdobe PDFView/Open
3_Muresan-Romanul francez.pdfAdrian Mureşan. O lectură distopică a Noului Roman francez • A Dystopian Reading of the French Nouveau Roman. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 22.366.74 kBAdobe PDFView/Open
4_Matei-Sorin Alexandrescu.pdfAlexandru Matei. Contre l’idéologie esthétique: Sorin Alexandrescu, ou bien un héritier polémique de Tudor Vianu • Against Aesthetic Ideology: Sorin Alexandrescu as a Reluctant Inheritor of Tudor Vianu. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 31.475.94 kBAdobe PDFView/Open
5_Abrudan-Annie Ernaux.pdfIringó Abrudan. L’oeuvre d’Annie Ernaux – approches et enjeuxactuels • Annie Ernaux’s Work – Recent Perspectives. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 42.574.64 kBAdobe PDFView/Open
6_Morariu-French Theory.pdfDavid Morariu. French Theory și dezbaterile culturale ale poststructuralismului. O revizitare din perspective lui François Cusset și Johannes Angermuller • French Theory and the Cultural Debates of Poststructuralism. A Revisitation from the perspective of François Cusset and Johannes Angermulle. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 53.605.72 kBAdobe PDFView/Open
7_Pitoiu-Literatura de teren.pdfIon Pițoiu. Literatura de teren. O perspectivă diacronică și revificări contemporane • Fieldwork Literature. A Diacronic Perspective and Contemporary Revifications. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 63.665.02 kBAdobe PDFView/Open
8_Avram-Displacement in District Six Museum.pdfAdriana Avram. Redefining the Role of Community-driven Museums: Reflections on/of Displacement in District Six Museum, Cape Town • În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 73.1.79 MBAdobe PDFView/Open
9_Cursaru-Herlea-Conservarea curativa.pdfSimona Maria Cursaru-Herlea. Conservarea curativă și restaurarea unei amfore provincial pontice • Curating Conservation and Restoration of an Amphora from the Pontus Region. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 80.1.88 MBAdobe PDFView/Open
10_ Szabo-Danubian Provinces.pdfCsaba Szabó. Danubian Provinces: History of a Notion. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 88.1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.