Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2358
Title: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020
Authors: Vancu, Radu (Redactor șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Sibiu
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Complexul Național Muzeal ASTRA
Abstract: »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Eugen Ciurtin. Buddhist Cantos from Bucharest II. Ion Pillat’s Indic Poetry of Transmigration [Asia in Europe III]. • În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 1-10. // Teodora Susarenco. Tradiție și modernitate în romanul japonez modern. Relația Orient-Occident în proza lui Shusaku Endo. • Tradition And Modernity In The Modern Japanese Novel. The East-West Relationship In Shusaku Endo’s Prose. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 11-15. // Iulia Elena Gîță. Culturemele chineze - Purtătorii celor mai subtile aluzii culturale - în traducere românească (II). • Chinese Culturemes – The Becarers Of The Most Subtle Cultural Implications – in Romanian Translation (II). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 16-20. // Iulian Bocai. Ce dispare dacă dispare literatura? (patru comentarii despre exilul literaturii). • What Would Disappear If Literature Disappeared? (Four Comments On The Exile Of Literature). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 21-26. // Cosmin Ciotloș. Muzeul legendelor urbane. • The Museum Of Urban Legends. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 27-32. // Flavia-Domnica Crăstănuș. Hermeneutica autenticității optzeciste: accente ontologice ale scriiturii. • The Hermenentics Of Authenticity in the 80S Generation: Onthological Accents In Writing. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 33-37. // Maria Chiorean. Teatrul politic românesc: vârsta post-comunismului. • Romanian Political Theatre: The Age Of Post-Communism. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 38-44. // Adela Dinu. O mie nouă sute optzeci și patru. Prezentul etern al terorii absolute. • 1984. The Eternal Present Of Absolute Terror. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 45-50. // Ana-Blanca Ciocoi-Pop. Jeffrey Eugenides’ Complainers Through The Feminist Lens Of Adrienne Rich’s And Audre Lorde’s Theories. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 51-56. // Ana-Maria Parasca. Degradare și limite în proza lui Ian McEwan. • Degradation And Limit In Ian Mcewan’s Narrative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 57-64. »» ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES »» Anca Elena David. Aspects of Ortography, Lexic, Grammar And Of Cultivation Of Language From Late 19th Century Publications In Transylvania. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 65-71. »» JURNALISM ȘI ȘTIINȚE MEDIA • JOURNALISM AND COMMUNICATION SCIENCES »» Ioana-Tatiana Ciocan. Intertextualitatea ca formă de expunere a ironiei în jurnalismul satiric. • Intertextuality As A Form Of The Irony In Satirical Press. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 72-76. // Raluca Soare. Dimensions of Discourse. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 77-80. »» ISTORIE • HISTORY »» Bianca Rodica Karda. Elevă la școala de fete romano-catolică în anii 30 ai secolului XX: Studiu de caz: Școala de călugărițe franciscane din Petroșani și Institutul Notre Dame de Sion din Galați. • Female Student At The Roman-Catholic School In The 1930’S. Case Study: The School Of Franciscan Nuns From Petroșani And The Notre Dame De Sion Institute From Galați. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 81-89. // Dan-Alexandru Popescu. Contribuții la studierea diplomației române în nordul Africii (1989-2019). Cooperarea cu Regatul Maroc. • Contributions to the Study of Romanian Diplomacy in North Africa (1989-2019). Cooperation with Kingdom of Morocco. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 89-96.
Description: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /////// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 1, 2020. »» ADVISORY BOARD: prof. Ștefan Afloroaei („Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania); prof. Constantin Chiriac („Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania); prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); acad. prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); acad. prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); prof. Stefan Sienerth („Ludwig Maximilian” University of München, Germany); prof. Andrei Terian („Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania); acad. prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2358
ISSN: 0255 0539
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_RT_01_Ianuarie_2020-COPERTA.jpgCoperta Revistei TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020.2.33 MBJPEGView/Open
1_Eugen Ciurtin-Buddhist.pdfEugen Ciurtin. Buddhist Cantos from Bucharest II. Ion Pillat’s Indic Poetry of Transmigration [Asia in Europe III]. • În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 1-10.362.21 kBAdobe PDFView/Open
2_Teodora Susarenco-Traditie.pdfTeodora Susarenco. Tradiție și modernitate în romanul japonez modern. Relația Orient-Occident în proza lui Shusaku Endo. • Tradition And Modernity In The Modern Japanese Novel. The East-West Relationship In Shusaku Endo’s Prose. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 11-15.232.59 kBAdobe PDFView/Open
3_I E Gita- Culturemele chineze.pdfIulia Elena Gîță. Culturemele chineze - Purtătorii celor mai subtile aluzii culturale - în traducere românească (II). • Chinese Culturemes – The Becarers Of The Most Subtle Cultural Implications – in Romanian Translation (II). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 16-20.322.75 kBAdobe PDFView/Open
4_Iulian Bocai-Ce dispare.pdfIulian Bocai. Ce dispare dacă dispare literatura? (patru comentarii despre exilul literaturii). What Would Disappear If Literature Disappeared? (Four Comments On The Exile Of Literature). • În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 21-26260.02 kBAdobe PDFView/Open
5_Ciotlos- Muzeul legendelor.pdfCosmin Ciotloș. Muzeul legendelor urbane. • The Museum Of Urban Legends. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 27-32.336.21 kBAdobe PDFView/Open
6_F D Crastanus-Hermeneutica.pdfFlavia-Domnica Crăstănuș. Hermeneutica autenticității optzeciste: accente ontologice ale scriiturii. • The Hermenentics Of Authenticity In The 80S Generation: Onthological Accents In Writing. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 33-37.286.98 kBAdobe PDFView/Open
7_Chiorean-Teatrul politic romanesc.pdfMaria Chiorean. Teatrul politic românesc: vârsta post-comunismului. • Romanian Political Theatre: The Age Of Post-Communism. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 38-44.382.31 kBAdobe PDFView/Open
8_Adela Dinu-1984.pdfAdela Dinu. O mie nouă sute optzeci și patru. Prezentul etern al terorii absolute. • 1984. The Eternal Present Of Absolute Terror. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 45-50.346.11 kBAdobe PDFView/Open
9_Ciocoi-Pop-Jeffrey Eugenides.pdfAna-Blanca Ciocoi-Pop. Jeffrey Eugenides’ Complainers Through The Feminist Lens Of Adrienne Rich’s And Audre Lorde’s Theories. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 51-56.358.27 kBAdobe PDFView/Open
10_Parasca-Ian McEwan..pdfAna-Maria Parasca. Degradare și limite în proza lui Ian McEwan. • Degradation And Limit In Ian Mcewan’s Narrative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 57-64.476.97 kBAdobe PDFView/Open
11_David-Aspects of Ortography.pdfAnca Elena David. Aspects of Ortography, Lexic, Grammar And Of Cultivation Of Language From Late 19TH Century Publications In Transylvania. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 65-71.479.17 kBAdobe PDFView/Open
12_Ciocan-Intertextualitatea.pdfIoana-Tatiana Ciocan. Intertextualitatea ca formă de expunere a ironiei în jurnalismul satiric. • Intertextuality As A Form Of The Irony In Satirical Press. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 72-76.411.65 kBAdobe PDFView/Open
13_Soare-Dimensions of Discourse.pdfRaluca Soare. Dimensions of Discourse. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 77-80.345.08 kBAdobe PDFView/Open
14_Karda-Eleva la scoala de fete.pdfBianca Rodica Karda. Elevă la școala de fete romano-catolică în anii 30 ai secolului XX: Studiu de caz: Școala de călugărițe franciscane din Petroșani și Institutul Notre Dame de Sion din Galați. • Female Student At The Roman-Catholic School In The 1930’S. Case Study: The School Of Franciscan Nuns From Petroșani And The Notre Dame De Sion Institute From Galați. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 81-89.1.61 MBAdobe PDFView/Open
15_Popescu-Contributii la studierea diplomatiei.pdfDan-Alexandru Popescu. Contribuții la studierea diplomației române în nordul Africii (1989-2019). Cooperarea cu Regatul Maroc. • Contributions to the Study of Romanian Diplomacy in North Africa (1989-2019). Cooperation with Kingdom of Morocco. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 1, 2020, p. 89-96.321.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.