Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2315
Title: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019
Authors: Vancu, Radu (Redactor-șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Issue Date: 2019
Abstract: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019 cuprinde următoarele articole: DOSAR: LITERATURA ROMÂNĂ CA FENOMEN TRANSNAȚIONAL (coordonat de Emanuel Modoc și Dragoș Varga) • DOSSIER: ROMANIAN LITERATURE AS A TRANSNATIONAL PHENOMENON (coordinated by Emanuel Modoc and Dragoș Varga) »» Emanuel Modoc, Literatura română ca fenomen transnațional. • Romanian Literature as a Transnational Phenomenon.- p. 1-3 / David Morariu, Anticolonizare și autocolonizare: relație cauză-efect. Cazul traducerilor. • Anti-Colonization and Self-Colonization: A Cause-Effect Relationship. The Case of Translations. - p. 4-10 / Mihnea Bâlici, Studii cantitative recente în spațiul românesc. Între analiză instituțională și problema traducerilor. • Recent Quantitative Studies in Romania. Between Institutional Analysis and the Topic of Translation. - p. 11-18 / Mădălina Agoston, Forme de mediere culturală în discursul studiilor de traductologie. • Forms of Cultural Mediation in the Translation Studies Discourse. - p. 19-24 / Snejana Ung, Intersectări și influențe: traducerea, literatura română și world literature. • Intersections and Influences: Translation, Romanian Literature, and World Literature. - p. 25-30 - STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES - Dumitru Tucan, Theory/Literature/Culture. The Legacy of Literary Theory in the “Post-Theoretical” Age. - p. 31-36 / Rodica Grigore, Proza lui Carlos Fuentes între modelul literar și inovația narativă. • Carlos Fuentes’ Fiction Between the Literary Pattern and the Narrative Innovation. - p. 37-44 / Ștefana Popa, The Importance of the Father in the Novel My Struggle by Karl Ove Knausgård. - p. 45-52 / Olga Grădinaru, „Cultură și poliție secretă în comunism“ de Cristina Vățulescu. • “Culture and Secret Police in Communism”, by Cristina Vățulescu. - p. 51-52 / Iulia Deaconu, O identitate duală. • A Dual Identity. - p. 53-55 - ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE • HISTORY AND CULTURAL STUDIES - Ioan Popa & Tetiana Toma, Prezența românilor la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), reflectată de Ancheta ASTREI (1922). • The presence of Romanians at The Great National Assembly of Alba Iulia (1918), as reflected by the ASTRA Report (1922). - p. 56-63 / Daniel Crețu, Familia regală la Sibiu în primii ani după Unire. • The Royal Family in Sibiu in the years after the Union. - p. 64-70 / Iulia-Elena Hossu, Familia transnațională – reprezentare și practice. • The Transnational Family – Representation and Practices.- p. 71-80 / Anamaria Enescu, Pictura murală maramureșeană: meșteri zugravi și interferențe artistice de Anca Bratu: un studiu cuprinzător al vizualității religioase din nordul Transilvaniei în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. • Mural Painting in Maramureș by Anca Bratu: A Comprehensive Study of Religious Visuality in the 18th and 19th Centuries Northern Transylvania. - p. 81-83 / Științele limbii • Language Sciences - Radu Drăgulescu, Observații privind anxietatea învățării limbii române ca limbă străină și comunicarea interculturală. • Notes On Anxiety Of Learning Romanian As Foreign Language And Intercultural Communication. - p. 84-90 / ȘTIINȚE SOCIALE • SOCIAL SCIENCES - Mihai Copăceanu, Sinuciderea adolescenților în România. Reflectarea în presă, neglijența profesorilor și erorile procurorilor. • Teen Suicide in Romania. Press Coverage, Teacher Neglect and Prosecutors’ Mistakes. - p. 91-96.
Description: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2315
ISSN: 0255-0539
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Coperta_februarie 2019.jpgRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019 -Copertă6.7 MBJPEGView/Open
1_Modoc-Literatura romana.pdfEmanuel Modoc, Literatura română ca fenomen transnațional. • Romanian Literature as a Transnational Phenomenon. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 1-3.123.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Morariu-Anticolonizare si autocolonizare.pdfDavid Morariu, Anticolonizare și autocolonizare: relație cauză-efect. Cazul traducerilor. • Anti-Colonization and Self-Colonization: A Cause-Effect Relationship. The Case of Translations. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 4-10.189.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Balici-Studii cantitative.pdfMihnea Bâlici, Studii cantitative recente în spațiul românesc. Între analiză instituțională și problema traducerilor. • Recent Quantitative Studies in Romania. Between Institutional Analysis and the Topic of Translation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 11-18.466.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Agoston-Mediere culturala.pdfMădălina Agoston, Forme de mediere culturală în discursul studiilor de traductologie. • Forms of Cultural Mediation in the Translation Studies Discourse. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 19-24.267.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Ung-Intersectari si influente.pdfSnejana Ung, Intersectări și influențe: traducerea, literatura română și world literature. • Intersections and Influences: Translation, Romanian Literature, and World Literature. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 25-30.301.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Tucan-TheoryLiteratureCulture.pdfDumitru Tucan, Theory/Literature/Culture. The Legacy of Literary Theory in the “Post-Theoretical” Age. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 31-36. 286.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Grigore-Proza lui Fuentes.pdfRodica Grigore, Proza lui Carlos Fuentes între modelul literar și inovația narativă. • Carlos Fuentes’ Fiction Between the Literary Pattern and the Narrative Innovation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 37-44. 520.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Popa-Knausgard.pdfȘtefana Popa, The Importance of the Father in the Novel My Struggle by Karl Ove Knausgård. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 45-52. 447.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Gradinaru-Cristina Vatulescu.pdfOlga Grădinaru, „Cultură și poliție secretă în comunism“ de Cristina Vățulescu. • “Culture and Secret Police in Communism”, by Cristina Vățulescu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 51-52. 370.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Deaconu-Identitate duala.pdfIulia Deaconu, O identitate duală. • A Dual Identity. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 53-55.214.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_PopaToma-prezenta romanilor.pdfIoan Popa & Tetiana Toma, Prezența românilor la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), reflectată de Ancheta ASTREI (1922). • The presence of Romanians at The Great National Assembly of Alba Iulia (1918), as reflected by the ASTRA Report (1922). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 56-63. 442.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12-Cretu-Familia regala.pdfDaniel Crețu, Familia regală la Sibiu în primii ani după Unire. • The Royal Family in Sibiu in the years after the Union. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 64-70. 1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Hossu-Familia transnationala.pdfIulia-Elena Hossu, Familia transnațională – reprezentare și practice. • The Transnational Family – Representation and Practices. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 71-80. 611.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Enescu-Pictura murala.pdfAnamaria Enescu, Pictura murală maramureșeană: meșteri zugravi și interferențe artistice de Anca Bratu: un studiu cuprinzător al vizualității religioase din nordul Transilvaniei în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. • Mural Painting in Maramureș by Anca Bratu: A Comprehensive Study of Religious Visuality in the 18th and 19th Centuries Northern Transylvania. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 81-83. 300.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
15_Dragulescu-Invatarea limbii romane.pdfRadu Drăgulescu, Observații privind anxietatea învățării limbii române ca limbă străină și comunicarea interculturală. • Notes On Anxiety Of Learning Romanian As Foreign Language And Intercultural Communication. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 84-90. 499.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
16_Copaceanu-Sinuciderea.pdf16. Mihai Copăceanu, Sinuciderea adolescenților în România. Reflectarea în presă, neglijența profesorilor și erorile procurorilor. • Teen Suicide in Romania. Press Coverage, Teacher Neglect and Prosecutors’ Mistakes. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 2, 2019, p. 91-96.558.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.