Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2360
Title: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020
Authors: Vancu, Radu (Redactor șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Sibiu
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Complexul Național Muzeal ASTRA
Abstract: »» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES: Eugen Ciurtin. Buddhist Cantos from Bucharest III. Year 1912: Ion Pillat and T. S. Eliot [Asia in Europe IV]. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 1. // Cosmin Ciotloș. Numărătoarea continuă. • The Countdown Goes On. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 11-22. // Anca Socaci. M. Blecher le français – despre receptare în contextul revizuirilor planetare. • M. Blecher le français – Literary Reception in the Context of the Planetary Turn. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 23-37. // Anca-Simina Martin. Romanul „Dracula” în limba română: ipoteza intermedierii prin traducerea franceză. • The Romanian Translation of “Dracula” as a Byproduct of a French Intermediary: A Theory. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 38-43. // Andrei Crăciun. Drumul spre singurătate: Panait Istrati și URSS. • The Road to Solitude: PanaitIstrati and the Soviet Union. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 44-50. // Ioan Fărmuș. Ficțiunea care se țese. O analiză a romanului „Baltagul” de Mihail Sadoveanu. • The Fiction That Is Weaving. An Analysis of Mihail Sadoveanu`s Novel “Baltagul”. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 51-58. // Dumitru Chioaru. Un Orfeu medieval: François Villon. • A Medieval Orpheus: François Villon. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 59-60. // Kinga Boitor; Melinda Erzse. Imaginea alterității în opera lui Karin Gündisch. Studiu de caz: Paradisul se află în America. • The Image of Otherness in the Work of Karin Gündisch. Case Study: Paradise Lies in America. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 62-66. »» ȘTIINȚELE COMUNICĂRII • COMMUNICATION SCIENCES: Minodora Sălcudean; Radu Motoroiu-Ștefan. Visual Humor through Internet Memes. Iconicity, Irony, and Virality in the Digital Age (I). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 67-72. »» ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI • EDUCATION SCIENCES: Niculae Liviu Gheran. Confucianism, Parenting și E-learning: Cultura Asiei de Est și rezultatele PISA. • Confucianism, Parenting, and E-Learning: East Asian Culture and PISA Results. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 73-89. »» ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE • HISTORY AND CULTURAL STUDIES: Dragoș Dragoman. Speranțe și neîmpliniri ale secolului al XVII-lea: Bacon, Campanella, Galilei, Newton. • Expectations and Failures of the 17th Century: Bacon, Campanella, Galilei, Newton. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 90-96.
Description: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /////// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 4, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2360
ISSN: 0255 0539
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_RT_04_Aprilie_2020-COPERTA.jpgCoperta revistei TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020.1.26 MBJPEGView/Open
1_Ciurtin-Buddhist Cantos.pdfEugen Ciurtin. Buddhist Cantos from Bucharest III. Year 1912: Ion Pillat and T. S. Eliot [Asia in Europe IV]. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 1.310.46 kBAdobe PDFView/Open
2_Ciotlos-Numaratoarea continua.pdfCosmin Ciotloș. Numărătoarea continuă. • The Countdown Goes On. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 11-22.451.28 kBAdobe PDFView/Open
3_Socaci-Blecher le français.pdfAnca Socaci. M. Blecher le français – despre receptare în contextul revizuirilor planetare. • M. Blecher le français – Literary Reception in the Context of the Planetary Turn. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 23-37.262.61 kBAdobe PDFView/Open
4_Martin-Romanul Dracula.pdfAnca-Simina Martin. Romanul „Dracula” în limba română: ipoteza intermedierii prin traducerea franceză. • The Romanian Translation of “Dracula” as a Byproduct of a French Intermediary: A Theory. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 38-43.175.92 kBAdobe PDFView/Open
5_Craciun-spre singuratate.pdfAndrei Crăciun. Drumul spre singurătate: Panait Istrati și URSS. • The Road to Solitude: PanaitIstrati and the Soviet Union. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 44-50.194.05 kBAdobe PDFView/Open
6_Farmus-Baltagul.pdfIoan Fărmuș. Ficțiunea care se țese. O analiză a romanului „Baltagul” de Mihail Sadoveanu. • The Fiction That Is Weaving. An Analysis of Mihail Sadoveanu`s Novel “Baltagul”. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 51-58.221.94 kBAdobe PDFView/Open
7_Chioaru-Francois Villon.pdfDumitru Chioaru, Un Orfeu medieval: François Villon. • A Medieval Orpheus: François Villon. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 59-60165.41 kBAdobe PDFView/Open
8_Boitor_Erzse-Karin Gundisch.pdfKinga Boitor; Melinda Erzse. Imaginea alterității în opera lui Karin Gündisch. Studiu de caz: Paradisul se află în America. • The Image of Otherness in the Work of Karin Gündisch. Case Study: Paradise Lies in America. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 62-66.167.7 kBAdobe PDFView/Open
9_Salcudean-Motoroiu-Digital age.pdfMinodora Sălcudean; Radu Motoroiu-Ștefan. Visual Humor through Internet Memes. Iconicity, Irony, and Virality in the Digital Age (I). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 67-72.176.57 kBAdobe PDFView/Open
10_Gheran-Confucianism.pdfNiculae Liviu Gheran. Confucianism, Parenting și E-learning: Cultura Asiei de Est și rezultatele PISA. • Confucianism, Parenting, and E-Learning: East Asian Culture and PISA Results. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 73-89.686.36 kBAdobe PDFView/Open
11_Dragoman-Bacon_Compella.pdfDragoș Dragoman. Speranțe și neîmpliniri ale secolului al XVII-lea: Bacon, Campanella, Galilei, Newton. • Expectations and Failures of the 17th Century: Bacon, Campanella, Galilei, Newton. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 4, 2020, p. 90-96.199.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.