Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/2359
Title: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020
Authors: Vancu, Radu (Redactor șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Sibiu
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Complexul Național Muzeal ASTRA
Abstract: »» CUPRINS • CONTENTS »» Ionuț Butoi. Punctul de cotitură. • The Turning Point. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 1-3. // Zoltan Rostás. Monografia Drăgușului și contextul ei. • Drăguș Monography and Its Context. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 4-9. // Sanda Golopenția. Ștefania Cristescu despre campania monografică Drăguș 1929. • Ștefania Cristescu On the Monographic Campaign of 1929 in the Drăguș Village. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 10-15. // Rucsandra Pop. Configurarea unei cariere - participarea lui Mihai Pop la Drăguș. • The Configuration of a Career - Mihai Pop’s Role in Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 16-30. // Theodor Constantiniu. Ecouri ale Drăgușului în etnomuzicologia românească postbelică: monografiile muzicale ale lui Ioan R. Nicola. • Reverberations of Drăguş in Postwar Romanian Ethnomusicology: The Musical Monographs of Ioan R. Nicola. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 31-39. // Irina Stahl. Vechea biserică ortodoxă de lemn din Drăguș. Două documente inedite păstrate în arhiva lui Henri H. Stahl (Drăguș, 1933). • The Old Orthodox Wooden Church from Drăguș. Two Unpublished Documents from Henri H. Stahl’s Private Archive (Drăguș Village, 1933). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 40-45. // Irina Stahl. Ordinea locurilor în biserică. Fișele de teren inedite păstrate în arhivalui Henri H. Stahl (Drăguș, 1929-1932). • The Order of Places within the Church: The Family Strana Unpublished Field-Notes from Henri H. Stahl’s Private Archive. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 46-58. // Dana Costin. Istoria socială implicită în cercetarea sociologică de la Drăguș. • The Implicit Social History in the Monographic Writings of Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 59-63. // Alina Juravle. Continuitate și discontinuitate în Drăgușul contemporan: un studiu de caz. • Continuity and Discontinuity in Contemporary Drăguș: A Case Study. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 64-81. // Otilia Hedeșan. Cercetări de teren la Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. • Field Researches at Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 82-91. // Ligia Fulga. Discursul afectiv și memoria colectivă a Drăgușului privind cercetările lui Dimitrie Gusti după 70 de ani (2000-2001). • Sensitive Discourse and Collective Memory of Drăguș Village Concerning Dimitrie Gusti’S Research after 70 Years (2000-2001). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 92-100. »» VARIA »» Daniel Chirot. Honoris Causa Reception Address: Why 20th Century Romanian Sociology And History Are Relevant Today. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 101-106. // Ioana-Ruxandra Fruntelată, Women Members of the Bucharest Sociological School as Researchers and Authors: a Synthetic Outlook. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 107-127. »» RECENZII • REVIEWS »» Cristina Preutu, Review: Adela Hîncu și Victor Karady, Social Science in “Other Europe” since 1945. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 128-131. // Levente Szekedi. Czech Sociology before, during and after Czechoslovakia. A Short Incursion into the Formation and Transformation of a Prominent National Tradition. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 132-137. // Maria Larionescu. Review: Zoltan Rostás și Florentina Țone, Despre migrație și emigrație la români. Studii și articole • Reviews: Zoltan Rostás and Florentina Țone, On Migration and Emigration in Romania. Studies and Articles. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 139-142. // Balász Telegdy. Review: Gyula Lencsés. Angolok a Bakonyban. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 143-145. // Cosmina Timoce-Mocanu. Povestind despre tradiții. Despre un demers de etnografie colaborativă • Telling About Traditions. An Endeavour of Collaborative Ethnography. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 146-149. // Romina Surugiu. Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, Dan Podaru (coord.), România protestelor - 2017: Piața Victoriei vs. Cotroceni. Interviuri de istorie orală. • Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, and Dan Podaru (Eds.), Protests and Romania – 2017: Victoriei Square vs. Cotroceni. Interviews and Oral History. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 150-152.
Description: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. ////// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2359
ISSN: 0255 0539
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_RT_02-03_Februarie-Martie_2020-COPERTA.jpgCoperta revistei TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020.2.53 MBJPEGView/Open
1_Butoi-Punctul de cotitura.pdfIonuț Butoi. Punctul de cotitură. • The Turning Point. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 1-3.135.21 kBAdobe PDFView/Open
2_Rostas-Monografia Dragusului.pdfZoltan Rostás. Monografia Drăgușului și contextul ei. • Drăguș Monography and Its Context. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 4-9.180.74 kBAdobe PDFView/Open
3_Golopentia-Stefania Cristescu.pdfSanda Golopenția. Ștefania Cristescu despre campania monografică Drăguș 1929. • Ștefania Cristescu On the Monographic Campaign of 1929 in the Drăguș Village. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 10-15.157.52 kBAdobe PDFView/Open
4_Pop-Configurarea unei cariere.pdfRucsandra Pop. Configurarea unei cariere - participarea lui Mihai Pop la Drăguș. • The Configuration of a Career - Mihai Pop’s Role in Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 16-30.1.27 MBAdobe PDFView/Open
5_Constantiniu-Ecouri ale Dragusului.pdfTheodor Constantiniu. Ecouri ale Drăgușului în etnomuzicologia românească postbelică: monografiile muzicale ale lui Ioan R. Nicola. • Reverberations of Drăguş in Postwar Romanian Ethnomusicology: The Musical Monographs of Ioan R. Nicola. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 31-39.156.21 kBAdobe PDFView/Open
6_Stahl-Vechea biserica ortodoxa.pdfIrina Stahl. Vechea biserică ortodoxă de lemn din Drăguș. Două documente inedite păstrate în arhiva lui Henri H. Stahl (Drăguș, 1933). • The Old Orthodox Wooden Church from Drăguș. Two Unpublished Documents from Henri H. Stahl’s Private Archive (Drăguș Village, 1933). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 40-45.323.75 kBAdobe PDFView/Open
7_Stahl-Ordinea in biserica.pdfIrina Stahl. Ordinea locurilor în biserică. Fișele de teren inedite păstrate în arhivalui Henri H. Stahl (Drăguș, 1929-1932). • The Order of Places within the Church: The Family Strana Unpublished Field-Notes from Henri H. Stahl’s Private Archive. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 46-58.695.56 kBAdobe PDFView/Open
8_Costin-Istoria sociala.pdfDana Costin. Istoria socială implicită în cercetarea sociologică de la Drăguș. • The Implicit Social History in the Monographic Writings of Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 59-63.151.95 kBAdobe PDFView/Open
9_Juravle-Continuitate si discontinuitate.pdfAlina Juravle. Continuitate și discontinuitate în Drăgușul contemporan: un studiu de caz. • Continuity and Discontinuity in Contemporary Drăguș: A Case Study. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 64-81.1.62 MBAdobe PDFView/Open
10_Hedesan-Cercetari de teren Dragus.pdfOtilia Hedeșan. Cercetări de teren la Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. • Field Researches at Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 82-91.394.58 kBAdobe PDFView/Open
11_Fulga-Memoria colectiva a Dragusului.pdf11. Ligia Fulga. Discursul afectiv și memoria colectivă a Drăgușului privind cercetările lui Dimitrie Gusti după 70 de ani (2000-2001). • Sensitive Discourse and Collective Memory of Drăguș Village Concerning Dimitrie Gusti’S Research after 70 Years (2000-2001). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 92-100.965.06 kBAdobe PDFView/Open
12_Chirot-Honoris Causa.pdfDaniel Chirot. Honoris Causa Reception Address: Why 20th Century Romanian Sociology And History Are Relevant Today. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 101-106.147.96 kBAdobe PDFView/Open
13_Fruntelata_Women Members.pdfIoana-Ruxandra Fruntelată. Women Members of the Bucharest Sociological School as Researchers and Authors: a Synthetic Outlook. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 107-127.4.35 MBAdobe PDFView/Open
14_Preutu-Review.pdfCristina Preutu. Review: Adela Hîncu și Victor Karady, Social Science in “Other Europe” since 1945. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 128-131.133.33 kBAdobe PDFView/Open
15_Szekedi-Czech Sociology.pdfLevente Szekedi. Czech Sociology before, during and after Czechoslovakia. A Short Incursion into the Formation and Transformation of a Prominent National Tradition. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 132-137.186.69 kBAdobe PDFView/Open
16_Larionescu-Review.pdfMaria Larionescu. Review: Zoltan Rostás și Florentina Țone, Despre migrație și emigrație la români. Studii și articole • Reviews: Zoltan Rostás and Florentina Țone, On Migration and Emigration in Romania. Studies and Articles. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 139-142.166.39 kBAdobe PDFView/Open
17_Telegdy-Review_ GyulaLencses.pdfBalász Telegdy. Review: Gyula Lencsés. Angolok a Bakonyban. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 143-145.152.09 kBAdobe PDFView/Open
18_Timoce-Mocanu-Povestind.pdfCosmina Timoce-Mocanu. Povestind despre tradiții. Despre un demers de etnografie colaborativă • Telling About Traditions. An Endeavour of Collaborative Ethnography. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 146-149.146.69 kBAdobe PDFView/Open
19_Surugiu-Review_AntonioMomoc.pdf1. Romina Surugiu. Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, Dan Podaru (coord.), România protestelor - 2017: Piața Victoriei vs. Cotroceni. Interviuri de istorie orală. • Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, and Dan Podaru (Eds.), Protests and Romania – 2017: Victoriei Square vs. Cotroceni. Interviews and Oral History. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 150-152.127.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.