Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2338
Title: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019
Authors: Vancu, Radu (Redactor-șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Issue Date: 2019
Abstract: STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES - Eugen Ciurtin, Buddhist Cantos from Bucharest I. Ion Pillat’s Visăribudiste (1912) as “readings from Burnouf” [Asia in Europe II]. - p. 1-10. Cosmin Ciotloș, Contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu și cu Marcus Aurelius. • A Contemporary Of Butterflies, God And Marcus Aurelius. - p. 11-21. Alex Văsieș, Romanele maximaliste: O introducere în context românesc. • Maximalist Novels: An Introduction in a Romanian Context. - p. 22-27. Dumitra Baron, Au-delà des mots- (dé)construction identitaire et architecture du silence dans Le Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena. • Beyond Words- Identity (de)construction and architecture of silence in Le Ghetto intérieur by Santiago H. Amigorena. - p. 28-36. Maria-Otilia Oprea, Urâtul – de la categorie estetică și etică la stare sufletească. • The Ugly – from Aesthetic and Ethical Category to Spiritual State.- p. 37-41. Carmen Popa, Die Protokollierung der Hermannstädt der frühneuzeitlichen Hexenprozesse. • Protocols of the Early Modern Witch Trials in Sibiu. - p. 42-47. Rodica Grigore, Clarice Lispector, Patimile după G. H.: Metamorfoze și violență. • Clarice Lispector, The Passions after G. H.: Metamorphoses and Violence. - nr. 11-12, 2019, p. 48-57. Emilia-Ioana Vaida, Les quatre phases génétiques dans la Correspondance de - p. 58-63. Anca-Simina Martin, “Break It in Your Face, so He Break It Not Behind” On Shakespeare’s Toilet Puns and Their Romanian Translations. - p. 64-71. - ȘTIINȚELE LIMBII ȘI TRADUCTOLOGIE • LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES - Monica Borș, Ideologii alimentare şi mode lingvistice. • Alimentary ideologies and linguistic fashions. - p. 72-75. Daria Pârvu, A Theoretical Perspective on Ekphrasis. - p. 76-81. Eva-Nicoleta Burdușel, A Cultural Approach To Legal Translation: Contemporary Perspectives And Challenges. - p. 82-86. - STUDII CULTURALE • CULTURAL STUDIES - Iulia Gîță, Culturemele chineze – purtătorii celor mai subtile aluzii culturale – în traducere românească (I). • Chinese Culturenes – the Becarers of the Most Subtle Cultural Implications – in Romanian Translation (I). - p. 87-90. Maura-Geraldina Giura, Arheologia conceptului de cultură. Tranziția înspre epistema modernă. • The Archeology of the Concept of Culture. The Transition of the Modern Episteme. - p. 91-95. Carmen Oprișor, Trei basme românești din colecțiile Petre Ispirescu și Grigore Crețu. • Three Romanian Folk Tales Frame the Petre Ispirescu and Grigore Crețu Collections. - p. 96-102. »» SOCIOLOGIE ȘI ISTORIE SOCIALĂ • SOCIOLOGY AND SOCIAL HISTORY »» Zoltán Rostás, Istorie și/sau aniversare. • History and / or Anniversary. - p. 103-107. Dana Costin, “East Central Europe” Reconceptualizarea socialului: istoria socială în Europa Central – Răsăriteană Vol 34–35, 2007–2008, 1–2. • East Central Europe” Reconceptualizing the Social: Writing Social History in the East Central Europe Vol. 34-35, 2007- 008, 1-2 [Review / Book Presentation]. - p. 108-114. »» FILMOLOGIE • FILM STUDIES »»Victor Morozov, Într-un oraș mic: Revoluția Română, între Videograme dintr-o revoluție și A fost sau n-a fost? ]. • In a Small Town: The Romanian Revolution between “Videograms of a Revolution” and “12:08 East of Bucharest”. - p. 115-120. Daniel Iftene, Comunistul ca personaj negativ în filmul românesc de după 1989. • The Communist as Villain in the Romanian Cinema after 1989. - p. 121-128. Andrei Simuţ, După-amiaza unui torţionar – anatomia unui caz imposibil. • The Afternoon of a Torturer - the Anatomy of an Impossible Case. - p. 129-136. Mădălina Pojoga, „Chewing-gum pentruochi”. Receptarea critică a filmului popular românesc de la începutul anilor ’90. • „Chewing gum for the eyes”. The critical reception of ‘90s Romanian Popular Cinema. - p. 137-142. Călina-Maria Moldovan, Book review: Anna BATORI, Space in Romanian and Hungarian Cinema. - p. 143-145. Flavia Dima, Reprezentări ale spațiilor carcerale în cinematografia română post-comunistă. • Representations of Carceral Spaces in Post-Communist Romanian Cinema. - p. 146-152.
Description: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2338
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_RT_noiembrie+decembrie_2019-Coperta.pdfRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019 - coperta1.89 MBAdobe PDFView/Open
1_Ciurtin-Buddhist Cantos.pdfEugen Ciurtin, Buddhist Cantos from Bucharest I. Ion Pillat’s Visăribudiste (1912) as “readings from Burnouf” [Asia in Europe II]. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 1-10.710.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Ciotlos-Contemporan cu fluturii.pdfCosmin Ciotloș, Contemporan cu fluturii, cu Dumnezeu și cu Marcus Aurelius. • A Contemporary Of Butterflies, God And Marcus Aurelius. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 11-21.650.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Vasies-Romanele maximaliste.pdfAlex Văsieș, Romanele maximaliste: O introducere în context românesc. • Maximalist Novels: An Introduction in a Romanian Context. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 22-27.256.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Baron-Au-dela des mots.pdfDumitra Baron, Au-delà des mots- (dé)construction identitaire et architecture du silence dans Le Ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena. • Beyond Words- Identity (de)construction and architecture of silence in Le Ghetto intérieur by Santiago H. Amigorena. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 28-36. 372.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Oprea-Uratul.pdfMaria-Otilia Oprea, Urâtul – de la categorie estetică și etică la stare sufletească. • The Ugly – from Aesthetic and Ethical Category to Spiritual State. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 37-41.286.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Popa-Die Protokollierung.pdfCarmen Popa, Die Protokollierung der Hermannstädt der frühneuzeitlichen Hexenprozesse. • Protocols of the Early Modern Witch Trials in Sibiu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 42-47.331.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Grigore-Clarice Lispector.pdfRodica Grigore, Clarice Lispector, Patimile după G. H.: Metamorfoze și violență. • Clarice Lispector, The Passions after G. H.: Metamorphoses and Violence. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 48-57.527.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Vaida-Les quatre phases.pdfEmilia-Ioana Vaida, Les quatre phases génétiques dans la Correspondance de Flaubert. • The Four Genetic Phases in Flaubert’s Correspondence. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 58-63.390.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Martin-Break It.pdfAnca-Simina Martin, “Break It in Your Face, so He Break It Not Behind” On Shakespeare’s Toilet Puns and Their Romanian Translations. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 64-71.556.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Bors-Ideologii alimentare.pdfMonica Borș, Ideologii alimentare şi mode lingvistice. • Alimentary ideologies and linguistic fashions. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 72-75.331.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Parvu-A Theoretical.pdfDaria Pârvu, A Theoretical Perspective on Ekphrasis. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 76-81.448 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Burdusel-A Cultural Approach.pdfEva-Nicoleta Burdușel, A Cultural Approach To Legal Translation: Contemporary Perspectives And Challenges. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 82-86.416.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Gita-Culturemele chineze.pdfIulia Gîță, Culturemele chineze – purtătorii celor mai subtile aluzii culturale – în traducere românească (I). • Chinese Culturenes – the Becarers of the Most Subtle Cultural Implications – in Romanian Translation (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 87-90.370.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Giura-Arheologia conceptului cultura.pdfMaura-Geraldina Giura, Arheologia conceptului de cultură. Tranziția înspre epistema modernă. • The Archeology of the Concept of Culture. The Transition of the Modern Episteme. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 91-95.437.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
15_Oprisor-Trei basme.pdfCarmen Oprișor, Trei basme românești din colecțiile Petre Ispirescu și Grigore Crețu. • Three Romanian Folk Tales Frame the Petre Ispirescu and Grigore Crețu Collections. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 96-102.603.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
16_Rostas-Istorie.pdfZoltán Rostás, Istorie și/sau aniversare. • History and / or Anniversary. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 103-107.466.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
17_Costin-East Central Europe.pdfDana Costin, “East Central Europe” Reconceptualizarea socialului: istoria socială în Europa Central – Răsăriteană Vol 34–35, 2007–2008, 1–2. • East Central Europe” Reconceptualizing the Social: Writing Social History in the East Central Europe Vol 34-35, 2007- 008, 1-2 [Review / Book Presentation]. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 108-114.645.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
18_Morozov-Intr-un oras mic.pdfVictor Morozov, Într-un oraș mic: Revoluția Română, între Videograme dintr-o revoluție și A fost sau n-a fost? ]. • In a Small Town: The Romanian Revolution between “Videograms of a Revolution” and “12:08 East of Bucharest”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 115-120.598.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
19_Iftene-Comunistul.pdfDaniel Iftene, Comunistul ca personaj negativ în filmul românesc de după 1989. • The Communist as Villain in the Romanian Cinema after 1989. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 121-128.805.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
20_Simut-Tortionar.pdfAndrei Simuţ, După-amiaza unui torţionar – anatomia unui caz imposibil. • The Afternoon of a Torturer - the Anatomy of an Impossible Case. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 129-136.834.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
21_Pojoga-Chewing-gum pentruochi.pdfMădălina Pojoga, „Chewing-gum pentruochi”. Receptarea critică a filmului popular românesc de la începutul anilor ’90. • „Chewing gum for the eyes”. The critical reception of ‘90s Romanian Popular Cinema. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 137-142.684.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
22_Moldovan-Book review.pdfCălina-Maria Moldovan, Book review: Anna BATORI, Space in Romanian and Hungarian Cinema. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 143-145.395.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
23_Dima-Reprezentari.pdfFlavia Dima, Reprezentări ale spațiilor carcerale în cinematografia română post-comunistă. • Representations of Carceral Spaces in Post-Communist Romanian Cinema. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 11-12, 2019, p. 146-152.827.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.