Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2317
Title: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019
Authors: Vancu, Radu (Redactor-șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Issue Date: 2019
Abstract: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr.4, 2019 prezintă următoarele lucrări științifice: STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Ioan Marian ȚIPLIC & Maria Crîngaci ȚIPLIC, Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. Perspectivă arheologică. • Ecelesiastical Arhitectural Patrimony in Southern Transylvania. Archaeological Perspective. - p. 1-12; Adrian Nicolae Șovrea, Ceramică orientală din perioada „honfoglalás”. Vase cu gât cilindric și canelat din Bazinul Carpatic. • Oriental pottery from the honfoglalás period. Cylindrical-neck, grooved vessels in the Carpathian Basin. - p. 13-25; Corina Hopârtean, Instalarea ordinelor mendicante în Transilvania, în secolul al XIII-lea. • The Emergence of Mendicant Orders in 13th Century Transylvania. - p. 26-31; Alexandru-Florin Cioltei, Instituții laice transilvănene în cea de-a doua parte a secolului al XIII-lea. • Transylvanian Secular Institutions in the Second Part of the 13th Century.- p. 32-40; Ioan Albu, Monumentul funerar în Țara Românească – discurs narativ și efigie. • Funeral Moments in Wallachia - Narrative Discourse and Effig. - p. 41-48; Sebastian Corneanu, Câteva consideraţii privitoare la sculptura figurativă din bisericile romanice săseşti din Transilvania. • Several Reflections Concerning the Figurative Sculpture in the Romanesque Churches of the Transylvanian Saxons. - p. 49-55; Ancuța-Maria Ilie, Zonele de intrare și trecere în spațiul sacru al bisericii. Teme iconografice. • The Passageway Areas in the Sacred Space of the Church. Iconographical Themes. - p. 56-69; Radu Racovițan, Vasile Ladislau Pop, președinte al Astrei (1867-1875), sprijinitor al programului cultural-științific al revistei Transilvania. • Vasile Ladislau Pop, President of Astra (1867-1875), Proponent of the Cultural-Scientific Programme of the Transilvania Periodical. - p. 70-74; Sabina – Teodora Lungu, Mircea Eliade în Italia. Influențe și interferențe culturale în contextul istoriei religiilor. • Mircea Eliade in Italy. Cultural Influences and Interferences in the Context of the History of Religions. - p. 75-80; Cosmin Roman, Dotarea cu armament a Sibiului, în prima jumătate a secolului al XVI-lea. - p. 81-85; Liviu Cîmpeanu, Magnificus Johannes De Hunyad, Wayuoda Transylvanus, Validam Potentian Sevissimos Turcorum Debelasset, Triumphum Victorie Reportando. - p. 86-96.
Description: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2317
ISSN: 0255-0539
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_aprilie_2019.jpg Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019 - Copertă8.35 MBJPEGView/Open
1_Tiplic-Patrimoniul arhitectural.pdfIoan Marian ȚIPLIC & Maria Crîngaci ȚIPLIC, Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. Perspectivă arheologică. • Ecelesiastical Arhitectural Patrimony in Southern Transylvania. Archaeological Perspective. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 1-12; 1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Sovrea-Ceramica.pdfAdrian Nicolae Șovrea, Ceramică orientală din perioada „honfoglalás”. Vase cu gât cilindric și canelat din Bazinul Carpatic. • Oriental pottery from the honfoglalás period. Cylindrical-neck, grooved vessels in the Carpathian Basin. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 13-25; 1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Hopartean-Ordine mendicante.pdfCorina Hopârtean, Instalarea ordinelor mendicante în Transilvania, în secolul al XIII-lea. • The Emergence of Mendicant Orders in 13th Century Transylvania. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 26-31; 257.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Cioltei-Institutii laice.pdfAlexandru-Florin Cioltei, Instituții laice transilvănene în cea de-a doua parte a secolului al XIII-lea. • Transylvanian Secular Institutions in the Second Part of the 13th Century. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 32-40; 444.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Albu-Monumentul Funerer.pdfIoan Albu, Monumentul funerar în Țara Românească – discurs narativ și efigie. • Funeral Moments in Wallachia - Narrative Discourse and Effig. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 41-48; 2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Corneanu-Biserici romanice.pdfSebastian Corneanu, Câteva consideraţii privitoare la sculptura figurativă din bisericile romanice săseşti din Transilvania. • Several Reflections Concerning the Figurative Sculpture in the Romanesque Churches of the Transylvanian Saxons. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 49-55; 3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Ilie-Teme iconografice.pdfAncuța-Maria Ilie, Zonele de intrare și trecere în spațiul sacru al bisericii. Teme iconografice. • The Passageway Areas in the Sacred Space of the Church. Iconographical Themes. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 56-69; 6.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Racovitan-V Ladislau Pop.pdfRadu Racovițan, Vasile Ladislau Pop, președinte al Astrei (1867-1875), sprijinitor al programului cultural-științific al revistei Transilvania. • Vasile Ladislau Pop, President of Astra (1867-1875), Proponent of the Cultural-Scientific Programme of the Transilvania Periodical. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 70-74;342.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Lungu-Mircea Eliade.pdfSabina – Teodora Lungu, Mircea Eliade în Italia. Influențe și interferențe culturale în contextul istoriei religiilor. • Mircea Eliade in Italy. Cultural Influences and Interferences in the Context of the History of Religions. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 75-80;419.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Roman-Armament.pdfCosmin Roman, Dotarea cu armament a Sibiului, în prima jumătate a secolului al XVI-lea. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 81-85; 379.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Cimpeanu-M J de Hunyad.pdfLiviu Cîmpeanu, Magnificus Johannes De Hunyad, Wayuoda Transylvanus, Validam Potentian Sevissimos Turcorum Debelasset, Triumphum Victorie Reportando. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 4, 2019, p. 86-96.815.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.