Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2332
Title: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019
Authors: Vancu, Radu (Redactor-șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Issue Date: 2019
Abstract: DOSAR: ASTRA DATA MINING • DOSSIER: ASTRA DATA MINING - Andreea Coroian-Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, Teodora Susarenco, David Morariu, Cosmin Borza, Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare • The Archives of the Romanian Novel and Digitization Possibilities. - p. 1-8. Vlad Pojoga, Ștefan Baghiu, Emanuel Modoc, Daiana Gârdan, Andreea Coroian Goldiș, Tehnici digitale pentru analiza romanulu iromânesc • Digital Tools for the Analysis of the Romanian Novel. - p. 9-16. Andrei Terian, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, Dragoș Varga, Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă • The Genres of the 19th Century Romanian Novel. A Quantitative Analysis. - p. 17-28. Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Emanuel Modoc, Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea • The Internal Geography of the Romanian Novel in the 19th Century. - p. 29-43. »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Ştefan Firică, Teorii interbelice ale specificului național în Europa centrală și de est. Recitiri contemporane • National Characterologies in Interwar Central-East Europe. Contemporary Rereadings. - p. 44-49. Iunis Minculete, Marta Petreu dintr-o perspectivă gender • Marta Petreu from a Gender Perspective. - 50-53. Alexandra Jelea, Radu Stanca – estetultotalităţii • Radu Stanca - The Aesthete of Totality. - p.54-57. Rodica Grigore, Istoria ca literatură şi realităţile alternative • History as Literature and the Alternative Realities. - p. 58-64. Mirela Pătraşcu, Instances of Violence in Joyce Carol Oates’s Short Fiction. - p. 65-69. Miruna Ciocoi-Pop, Cultural Association and Spiritual Dissociation in Petru Popescu’s Întoarcerea and Supleantul. - p. 70-74. Dumitra Baron, La portée de la recherche documentaire dans la formation des traducteursspécialisés • The role of documentary research in the training of specialized translators.- p.75-79. »» ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE • HISTORY AND CULTURAL STUDIES »» Paul Brusanovski, Spre „revoluția crizantemelor” din Ungaria și proclamarea republicii populare (11 octombrie - 16 noiembrie 1918) (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. III) • Towards the Aster Revolution in Hungary and the Proclamation of the Popular Republic (11 October - 16 November 1918). - p. 80-86. Dragoş Dragoman, Orientalismul de ieri și de azi. Imaginea alterității în Evul Mediu occidental • Orientalism, Past and Present: The image of Otherness in Western Middle Ages. - p. 87-92. »» ŞTIINŢELE LIMBAJULUI • LANGUAGE SCIENCES »» Anca Mureşanu, Stilistica: lingvistică şi literară • Stylistics: Linguistic and Literary. - p. 93-96.
Description: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2332
ISSN: 0255-0539
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RT_octombrie_2019-COPERTA.pdfRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019 - COPERTA1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
1_Coroian-Goldis_Arhivele romanului.pdfAndreea Coroian-Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, Teodora Susarenco, David Morariu, Cosmin Borza, Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare • The Archives of the Romanian Novel and Digitization Possibilities. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 1-8.259.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Pojoga_Tehnici digitale.pdfVlad Pojoga, Ștefan Baghiu, Emanuel Modoc, Daiana Gârdan, Andreea Coroian Goldiș, Tehnici digitale pentru analiza romanulu iromânesc • Digital Tools for the Analysis of the Romanian Novel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 9-16.775.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Terian_Genurile romanului.pdfAndrei Terian, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, Dragoș Varga, Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă • The Genres of the 19th Century Romanian Novel. A Quantitative Analysis. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 17-28.459.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Firica_Recitiri contemporane.pdfŞtefan Firică, Teorii interbelice ale specificului național în Europa centrală și de est. Recitiri contemporane • National Characterologies in Interwar Central-East Europe. Contemporary Rereadings. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 44-49.313.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Minculete_Marta Petreu.pdfIunis Minculete, Marta Petreu dintr-o perspectivă gender • Marta Petreu from a Gender Perspective. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, 50-53.251.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Jelea_Radu Stanca.pdfAlexandra Jelea, Radu Stanca – estetultotalităţii • Radu Stanca - The Aesthete of Totality. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p.54-57.371.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Grigore_Istoria ca literatura.pdfRodica Grigore, Istoria ca literatură şi realităţile alternative • History as Literature and the Alternative Realities. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 58-64.408.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Petrascu_JoyceCarolOates.pdfMirela Pătraşcu, Instances of Violence in Joyce Carol Oates’s Short Fiction. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 65-69.330.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Ciocoi_Cultural Association.pdfMiruna Ciocoi-Pop, Cultural Association and Spiritual Dissociation in Petru Popescu’s Întoarcerea and Supleantul. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 70-74.347.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Baron_La Portee.pdfDumitra Baron, La portée de la recherche documentaire dans la formation des traducteursspécialisés • The role of documentary research in the training of specialized translators. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p.75-79.371.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Brusanowski_Unirea Transilvaniei.pdfPaul Brusanovski, Spre „revoluția crizantemelor” din Ungaria și proclamarea republicii populare (11 octombrie – 16 noiembrie 1918) (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. III) • Towards the Aster Revolution in Hungary and the Proclamation of the Popular Republic (11 October - 16 November 1918). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 80-86.584.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Dragoman_Orientalismul.pdfDragoş Dragoman, Orientalismul de ieri și de azi. Imaginea alterității în Evul Mediu occidental • Orientalism, Past and Present: The image of Otherness in Western Middle Ages. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 87-92.467.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Muresan_Stilistica.pdfAnca Mureşanu, Stilistica: lingvistică şi literară • Stylistics: Linguistic and Literary. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 93-96.425.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Baghiu_Geografia romanului.pdfȘtefan Baghiu, Vlad Pojoga, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Emanuel Modoc, Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea • The Internal Geography of the Romanian Novel in the 19th Century. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 10, 2019, p. 29-43.940.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.