Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3085
Title: Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile
Other Titles: Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures
Authors: Mironescu, Ion-Dan
Keywords: sistem integrat
hitecturi HPC parametrizabile
mapare cvasi-optimală
Issue Date: 19-Sep-2018
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN.
Summary of the Ph. D. Thesis: Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3085
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor Inginer VINȚAN N. LUCIAN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Mironescu Ion Dan.pdf2018_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Ion Mironescu.428.04 kBAdobe PDFView/Open
2018-Mironescu Ion Dan_ro.pdfSistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN.2.98 MBAdobe PDFView/Open
2018-Mironescu Ion Dan_en.pdfIntegrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN.948.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.