CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Community home page

Logo
Rezumatele tezelor de doctorat, în limba română, engleză, franceză sau germană, susținute la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 2011-2022.

© Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Browse

Collections in this community

Profesor Universitar Doctor Inginer BRAD REMUS

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației. Rezumate ale Tezelor de doctorat coordonate științific de către Profesor Universitar Doctor Inginer Remus BRAD.

Profesor Universitar Doctor Inginer BĂRBAT EUGEN BOLDUR

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației. Rezumate ale Tezelor de doctorat coordonate științific de către Profesor Universitar Doctor Inginer Boldur Eugen BĂRBAT.

Profesor Universitar Doctor Inginer KARAGIANNIS DIMITRIS.

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației. Rezumate ale Tezelor de doctorat coordonate științific de către Profesor Universitar Doctor Inginer Dimitris KARAGIANNIS.

Profesor Universitar Doctor Inginer VINȚAN N. LUCIAN

Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației. Rezumate ale Tezelor de doctorat coordonate științific de către Profesor Universitar Doctor Inginer Lucian N. VINȚAN.