Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2364
Title: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020
Authors: Vancu, Radu (Redactor șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Sibiu
Issue Date: Aug-2020
Publisher: Complexul Național Muzeal ASTRA
Abstract: »» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Adriana Stan. Autenticitate și ideologii în literatura douămiistă. • Authenticity and Ideology in the Literature of the 2000s. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 1. // Ruxandra Cesereanu. From Blinding to Solenoid: Brain Maps, Visions, and Dreams in Mircea Cărtărescu’s Fiction. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 7. // Angelo Mitchievici. Destine crepusculare - ratarea între hedonism și ură de sine. Mateiu I. Caragiale • Crepuscular Destinies - Failure Between Hedonism and Self-Hatred. Mateiu I. Caragiale. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 13. // Carmen Oprișor. Vasile Aaron – un scriitor redescoperit. • Vasile Aaron - A Rediscovered Writer. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 22. // Eva-Nicoleta Burdușel. Life Writing: From the Story of the World to the Story of the Self. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 26. // Mirela Petrașcu. Epistolary Narratives and the ‘Private Sphere’ in the Eighteenth Century English Novel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 29. // Dumitra Baron. Emily Dickinson et Cioran – les ressorts poétiques d’un dialogue à travers le temps. • Emily Dickinson and Cioran – The Poetic Springs of a Dialogue Through Time. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 36. // Larisa Botnari. Littéraires et sociologues: enjeux interdisciplinaires d’une redéfinition de la littérature comme dispositif d’intelligibilité du social. • Literati and Sociologists: Interdisciplinary Issues of Redefining Literature as a Social Intelligibility Device. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 39. // E. I. Vaida. L’isolement créateur de Flaubert. • Flaubert’s Creative Isolation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 43. // Maria Sass. Im Schatten des Vaters: Erinnerung und Identität in Christoph Heins Roman “Glückskind mit Vater”. • In the Father’s Shadow: Rememory and Identity in Christoph Hein’s Novel “Glückskind mit Vater”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 49. // Ioana Constantin. Überlegungen zur Anwendung der Skopostheorie in der Übersetzung von Judikatstexten der Neuzeit aus den Beständen des Hermannstädter Archivs. • Reflections Regarding the Application of the Skopostheorie in Translating Judiciary Texts Belonging to Early Modernity from the National Archives of Sibiu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 57. // Alina Bako. REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. Genul utopic. Taxonomie, istorie culturală și „worldmaking”. • REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. The Utopic Genre. Taxonomy, Cultural History, and ”Worldmaking”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 63. // Ștefania Mihalache (Dragoman). REVIEW: Traducerea ca act de cartografie literară. Trado – un experiment poetic și teoretic de Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad. • REVIEW: Translation as an Act of Literary Cartography. Trado - A Poetic and Theoretical Experiment by Svetlana Cârstean and Athena Farrokhzad. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 66. »» STUDII LINGVISTICE • LINGUISTIC STUDIES »» Radu Drăgulescu. Considerații lingvistice privind fitonimele românești construite cu ajutorul termenului „vânt” (I). • Linguistic Considerations on Romanian Phytonims Created with the Term “Wind” (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 70. // Monica Borș. O analiză a lexiconului gastronomic actual. • An Analysis of the Current Gastronomical Lexicon. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.73. // Maria-Rodica Mihulecea. Effets de l’emploi du déterminant possesif. • The Effects of Using the Possessive Determinative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.75. »» ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE • HISTORY AND CULTURAL STUDIES »» Maura-Geraldina Giura. Note despre binomul cultură-civilizație. • Notes on the Culture- Civilization Binomial. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 79. // Borco Ilin. Fotografia în contextul spiritualității contemporane. Perspective antropologice: o nouă mitologie. • Photography in the Context of Contemporary Spirituality. Anthropological Perspectives: A New Mythology. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 84. // Anamaria Tudorie. Vase ceramice neolitice timpurii din Transilvania. Funcționalitate, artă decorativă și simbol.• Early Neolithic Pots from Transylvania. Functionality, Decorative Art and Symbol. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 89.
Description: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC »» prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); conf. univ. dr. Cornel Ban (Copenhagen Business School, Danemarca); prof. univ. dr. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Olanda); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); prof. univ. dr. Christian Moraru (Universitatea North Carolina Greensboro, SUA); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Yale University, SUA); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Galin Tihanov (Queen Mary University, Regatul Unit); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA »» Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. // »» ADVISORY BOARD »» Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, România); Assoc. Prof. Cornel Ban (Copenhagen Business School, Danemark); Prof. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, The Netherlands); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Prof. Christian Moraru (University North Carolina Greensboro, SUA); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy, Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania); Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, SUA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. Andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Galin Tihanov (Queen Mary University, UK); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academy). »» EDITORIAL TEAM »» Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2364
ISSN: 0255 0539
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Revista Transilvania_August 2020-COPERTA.pdfCoperta revistei Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020.930.82 kBAdobe PDFView/Open
01_Stan-Literatura douamiista.pdfAdriana Stan. Autenticitate și ideologii în literatura douămiistă. • Authenticity and Ideology in the Literature of the 2000s. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 1.220.28 kBAdobe PDFView/Open
02_Cesereanu-Mircea Cartarescu.pdfRuxandra Cesereanu. From Blinding to Solenoid: Brain Maps, Visions, and Dreams in Mircea Cărtărescu’s Fiction. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 7.262.58 kBAdobe PDFView/Open
03_Mitchievici-Mateiu I Caragiale.pdfAngelo Mitchievici. Destine crepusculare - ratarea între hedonism și ură de sine. Mateiu I. Caragiale • Crepuscular Destinies - Failure Between Hedonism and Self-Hatred. Mateiu I. Caragiale. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 13.367.67 kBAdobe PDFView/Open
04_Oprisor-Vasile Aaron.pdfCarmen Oprișor. Vasile Aaron – un scriitor redescoperit. • Vasile Aaron - A Rediscovered Writer. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 22.242.44 kBAdobe PDFView/Open
05_Burdusel-Life Writing.pdfEva-Nicoleta Burdușel. Life Writing: From the Story of the World to the Story of the Self. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 26.232.5 kBAdobe PDFView/Open
06_Petrascu-Epistolary Narratives.pdfMirela Petrașcu. Epistolary Narratives and the ‘Private Sphere’ in the Eighteenth Century English Novel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 29.354.97 kBAdobe PDFView/Open
07_Baron-Emily Dickinson.pdfDumitra Baron. Emily Dickinson et Cioran – les ressorts poétiques d’un dialogue à travers le temps. • Emily Dickinson and Cioran – The Poetic Springs of a Dialogue Through Time. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 36.234.38 kBAdobe PDFView/Open
08_Botnari-Litteraires et sociologues.pdfLarisa Botnari. Littéraires et sociologues: enjeux interdisciplinaires d’une redéfinition de la littérature comme dispositif d’intelligibilité du social. • Literati and Sociologists: Interdisciplinary Issues of Redefining Literature as a Social Intelligibility Device. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 39.279.41 kBAdobe PDFView/Open
09_Vaida-Flaubert.pdfE. I. Vaida. L’isolement créateur de Flaubert. • Flaubert’s Creative Isolation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 43.372.47 kBAdobe PDFView/Open
10_Sass-Gluckskind mit Vater.pdfMaria Sass. Im Schatten des Vaters: Erinnerung und Identität in Christoph Heins Roman “Glückskind mit Vater”. • In the Father’s Shadow: Rememory and Identity in Christoph Hein’s Novel “Glückskind mit Vater”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 49.504.11 kBAdobe PDFView/Open
11_Ioana Constantin-Skopostheorie.pdfIoana Constantin. Überlegungen zur Anwendung der Skopostheorie in der Übersetzung von Judikatstexten der Neuzeit aus den Beständen des Hermannstädter Archivs. • Reflections Regarding the Application of the Skopostheorie in Translating Judiciary Texts Belonging to Early Modernity from the National Archives of Sibiu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 57.435.14 kBAdobe PDFView/Open
12_Bako-Corin Braga.pdfAlina Bako. REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. Genul utopic. Taxonomie, istorie culturală și „worldmaking”. • REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. The Utopic Genre. Taxonomy, Cultural History, and ”Worldmaking”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 63.287.01 kBAdobe PDFView/Open
13_Mihalache Dragoman-Trado.pdfȘtefania Mihalache (Dragoman). REVIEW: Traducerea ca act de cartografie literară. Trado – un experiment poetic și teoretic de Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad. • REVIEW: Translation as an Act of Literary Cartography. Trado - A Poetic and Theoretical Experiment by Svetlana Cârstean and Athena Farrokhzad. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 66.342.63 kBAdobe PDFView/Open
14_Dragulescu-Fitonime_vant.pdfRadu Drăgulescu. Considerații lingvistice privind fitonimele românești construite cu ajutorul termenului „vânt” (I). • Linguistic Considerations on Romanian Phytonims Created with the Term “Wind” (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 70.312.11 kBAdobe PDFView/Open
15_Bors-Lexicon gastronomic.pdfMonica Borș. O analiză a lexiconului gastronomic actual. • An Analysis of the Current Gastronomical Lexicon. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.73.262.64 kBAdobe PDFView/Open
16_Mihulecea-Possessive Determinative.pdfMaria-Rodica Mihulecea. Effets de l’emploi du déterminant possesif. • The Effects of Using the Possessive Determinative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.75.427.64 kBAdobe PDFView/Open
17_Giura-Binomul cultura-civilizatie.pdfMaura-Geraldina Giura. Note despre binomul cultură-civilizație. • Notes on the Culture- Civilization Binomial. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 79.462.04 kBAdobe PDFView/Open
18_Ilin-Fotografia.pdfBorco Ilin. Fotografia în contextul spiritualității contemporane. Perspective antropologice: o nouă mitologie. • Photography in the Context of Contemporary Spirituality. Anthropological Perspectives: A New Mythology. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 84.1.81 MBAdobe PDFView/Open
19_Tudorie-Vase ceramice neolitice.pdfAnamaria Tudorie. Vase ceramice neolitice timpurii din Transilvania. Funcționalitate, artă decorativă și simbol.• Early Neolithic Pots from Transylvania. Functionality, Decorative Art and Symbol. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 89.1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.