Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2364
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2020-12-07T19:09:36Zen
dc.date.available2020-12-07T19:09:36Zen
dc.date.issued2020-08en
dc.identifier.issn0255 0539ro
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2364en
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC »» prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); conf. univ. dr. Cornel Ban (Copenhagen Business School, Danemarca); prof. univ. dr. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Olanda); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); prof. univ. dr. Christian Moraru (Universitatea North Carolina Greensboro, SUA); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Yale University, SUA); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Galin Tihanov (Queen Mary University, Regatul Unit); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA »» Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. // »» ADVISORY BOARD »» Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, România); Assoc. Prof. Cornel Ban (Copenhagen Business School, Danemark); Prof. Manuela Boatcă (Albert-Ludwigs University Freiburg, Germany); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, The Netherlands); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Prof. Christian Moraru (University North Carolina Greensboro, SUA); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy, Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania); Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, SUA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. Andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Galin Tihanov (Queen Mary University, UK); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academy). »» EDITORIAL TEAM »» Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstract»» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Adriana Stan. Autenticitate și ideologii în literatura douămiistă. • Authenticity and Ideology in the Literature of the 2000s. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 1. // Ruxandra Cesereanu. From Blinding to Solenoid: Brain Maps, Visions, and Dreams in Mircea Cărtărescu’s Fiction. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 7. // Angelo Mitchievici. Destine crepusculare - ratarea între hedonism și ură de sine. Mateiu I. Caragiale • Crepuscular Destinies - Failure Between Hedonism and Self-Hatred. Mateiu I. Caragiale. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 13. // Carmen Oprișor. Vasile Aaron – un scriitor redescoperit. • Vasile Aaron - A Rediscovered Writer. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 22. // Eva-Nicoleta Burdușel. Life Writing: From the Story of the World to the Story of the Self. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 26. // Mirela Petrașcu. Epistolary Narratives and the ‘Private Sphere’ in the Eighteenth Century English Novel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 29. // Dumitra Baron. Emily Dickinson et Cioran – les ressorts poétiques d’un dialogue à travers le temps. • Emily Dickinson and Cioran – The Poetic Springs of a Dialogue Through Time. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 36. // Larisa Botnari. Littéraires et sociologues: enjeux interdisciplinaires d’une redéfinition de la littérature comme dispositif d’intelligibilité du social. • Literati and Sociologists: Interdisciplinary Issues of Redefining Literature as a Social Intelligibility Device. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 39. // E. I. Vaida. L’isolement créateur de Flaubert. • Flaubert’s Creative Isolation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 43. // Maria Sass. Im Schatten des Vaters: Erinnerung und Identität in Christoph Heins Roman “Glückskind mit Vater”. • In the Father’s Shadow: Rememory and Identity in Christoph Hein’s Novel “Glückskind mit Vater”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 49. // Ioana Constantin. Überlegungen zur Anwendung der Skopostheorie in der Übersetzung von Judikatstexten der Neuzeit aus den Beständen des Hermannstädter Archivs. • Reflections Regarding the Application of the Skopostheorie in Translating Judiciary Texts Belonging to Early Modernity from the National Archives of Sibiu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 57. // Alina Bako. REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. Genul utopic. Taxonomie, istorie culturală și „worldmaking”. • REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. The Utopic Genre. Taxonomy, Cultural History, and ”Worldmaking”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 63. // Ștefania Mihalache (Dragoman). REVIEW: Traducerea ca act de cartografie literară. Trado – un experiment poetic și teoretic de Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad. • REVIEW: Translation as an Act of Literary Cartography. Trado - A Poetic and Theoretical Experiment by Svetlana Cârstean and Athena Farrokhzad. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 66. »» STUDII LINGVISTICE • LINGUISTIC STUDIES »» Radu Drăgulescu. Considerații lingvistice privind fitonimele românești construite cu ajutorul termenului „vânt” (I). • Linguistic Considerations on Romanian Phytonims Created with the Term “Wind” (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 70. // Monica Borș. O analiză a lexiconului gastronomic actual. • An Analysis of the Current Gastronomical Lexicon. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.73. // Maria-Rodica Mihulecea. Effets de l’emploi du déterminant possesif. • The Effects of Using the Possessive Determinative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.75. »» ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE • HISTORY AND CULTURAL STUDIES »» Maura-Geraldina Giura. Note despre binomul cultură-civilizație. • Notes on the Culture- Civilization Binomial. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 79. // Borco Ilin. Fotografia în contextul spiritualității contemporane. Perspective antropologice: o nouă mitologie. • Photography in the Context of Contemporary Spirituality. Anthropological Perspectives: A New Mythology. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 84. // Anamaria Tudorie. Vase ceramice neolitice timpurii din Transilvania. Funcționalitate, artă decorativă și simbol.• Early Neolithic Pots from Transylvania. Functionality, Decorative Art and Symbol. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 89.ro
dc.description.sponsorshipRevistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiuro
dc.language.isoenglishen
dc.language.isoromânăro
dc.language.isogermande
dc.language.isofrenchfr
dc.publisherComplexul Național Muzeal ASTRAro
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.sourcehttps://revistatransilvania.ro/ro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.subjectSibiuro
dc.titleRevista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Revista Transilvania_August 2020-COPERTA.pdfCoperta revistei Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020.930.82 kBAdobe PDFView/Open
01_Stan-Literatura douamiista.pdfAdriana Stan. Autenticitate și ideologii în literatura douămiistă. • Authenticity and Ideology in the Literature of the 2000s. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 1.220.28 kBAdobe PDFView/Open
02_Cesereanu-Mircea Cartarescu.pdfRuxandra Cesereanu. From Blinding to Solenoid: Brain Maps, Visions, and Dreams in Mircea Cărtărescu’s Fiction. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 7.262.58 kBAdobe PDFView/Open
03_Mitchievici-Mateiu I Caragiale.pdfAngelo Mitchievici. Destine crepusculare - ratarea între hedonism și ură de sine. Mateiu I. Caragiale • Crepuscular Destinies - Failure Between Hedonism and Self-Hatred. Mateiu I. Caragiale. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 13.367.67 kBAdobe PDFView/Open
04_Oprisor-Vasile Aaron.pdfCarmen Oprișor. Vasile Aaron – un scriitor redescoperit. • Vasile Aaron - A Rediscovered Writer. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 22.242.44 kBAdobe PDFView/Open
05_Burdusel-Life Writing.pdfEva-Nicoleta Burdușel. Life Writing: From the Story of the World to the Story of the Self. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 26.232.5 kBAdobe PDFView/Open
06_Petrascu-Epistolary Narratives.pdfMirela Petrașcu. Epistolary Narratives and the ‘Private Sphere’ in the Eighteenth Century English Novel. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 29.354.97 kBAdobe PDFView/Open
07_Baron-Emily Dickinson.pdfDumitra Baron. Emily Dickinson et Cioran – les ressorts poétiques d’un dialogue à travers le temps. • Emily Dickinson and Cioran – The Poetic Springs of a Dialogue Through Time. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 36.234.38 kBAdobe PDFView/Open
08_Botnari-Litteraires et sociologues.pdfLarisa Botnari. Littéraires et sociologues: enjeux interdisciplinaires d’une redéfinition de la littérature comme dispositif d’intelligibilité du social. • Literati and Sociologists: Interdisciplinary Issues of Redefining Literature as a Social Intelligibility Device. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 39.279.41 kBAdobe PDFView/Open
09_Vaida-Flaubert.pdfE. I. Vaida. L’isolement créateur de Flaubert. • Flaubert’s Creative Isolation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 43.372.47 kBAdobe PDFView/Open
10_Sass-Gluckskind mit Vater.pdfMaria Sass. Im Schatten des Vaters: Erinnerung und Identität in Christoph Heins Roman “Glückskind mit Vater”. • In the Father’s Shadow: Rememory and Identity in Christoph Hein’s Novel “Glückskind mit Vater”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 49.504.11 kBAdobe PDFView/Open
11_Ioana Constantin-Skopostheorie.pdfIoana Constantin. Überlegungen zur Anwendung der Skopostheorie in der Übersetzung von Judikatstexten der Neuzeit aus den Beständen des Hermannstädter Archivs. • Reflections Regarding the Application of the Skopostheorie in Translating Judiciary Texts Belonging to Early Modernity from the National Archives of Sibiu. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 57.435.14 kBAdobe PDFView/Open
12_Bako-Corin Braga.pdfAlina Bako. REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. Genul utopic. Taxonomie, istorie culturală și „worldmaking”. • REVIEW: Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique. The Utopic Genre. Taxonomy, Cultural History, and ”Worldmaking”. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 63.287.01 kBAdobe PDFView/Open
13_Mihalache Dragoman-Trado.pdfȘtefania Mihalache (Dragoman). REVIEW: Traducerea ca act de cartografie literară. Trado – un experiment poetic și teoretic de Svetlana Cârstean și Athena Farrokhzad. • REVIEW: Translation as an Act of Literary Cartography. Trado - A Poetic and Theoretical Experiment by Svetlana Cârstean and Athena Farrokhzad. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 66.342.63 kBAdobe PDFView/Open
14_Dragulescu-Fitonime_vant.pdfRadu Drăgulescu. Considerații lingvistice privind fitonimele românești construite cu ajutorul termenului „vânt” (I). • Linguistic Considerations on Romanian Phytonims Created with the Term “Wind” (I). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 70.312.11 kBAdobe PDFView/Open
15_Bors-Lexicon gastronomic.pdfMonica Borș. O analiză a lexiconului gastronomic actual. • An Analysis of the Current Gastronomical Lexicon. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.73.262.64 kBAdobe PDFView/Open
16_Mihulecea-Possessive Determinative.pdfMaria-Rodica Mihulecea. Effets de l’emploi du déterminant possesif. • The Effects of Using the Possessive Determinative. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p.75.427.64 kBAdobe PDFView/Open
17_Giura-Binomul cultura-civilizatie.pdfMaura-Geraldina Giura. Note despre binomul cultură-civilizație. • Notes on the Culture- Civilization Binomial. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 79.462.04 kBAdobe PDFView/Open
18_Ilin-Fotografia.pdfBorco Ilin. Fotografia în contextul spiritualității contemporane. Perspective antropologice: o nouă mitologie. • Photography in the Context of Contemporary Spirituality. Anthropological Perspectives: A New Mythology. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 84.1.81 MBAdobe PDFView/Open
19_Tudorie-Vase ceramice neolitice.pdfAnamaria Tudorie. Vase ceramice neolitice timpurii din Transilvania. Funcționalitate, artă decorativă și simbol.• Early Neolithic Pots from Transylvania. Functionality, Decorative Art and Symbol. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 8, 2020, p. 89.1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.