Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2361
Title: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020
Authors: Vancu, Radu (Redactor șef)
Varga, Dragoș (Redactor)
Pojoga, Vlad (Redactor)
Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție)
Keywords: cultură
știință
literatură
Sibiu
Issue Date: May-2020
Publisher: Complexul Național Muzeal ASTRA
Abstract: »» CUPRINS • CONTENTS »» ȘTIINȚE POLITICE • POLITICAL SCIENCES: Cornel Ban. Scandinavian Social-Democracy and the Economics of Reformism (1890-1940). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 1. »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES: Daiana Gârdan. One Theory’s Underdog is Another Theory’s Treasure: The Novelistic Genre in Different Regimes of Relevance ). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 15. // Maria Chiorean. Regimes of Relevance: The Newcomers. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 20. // Ștefan Baghiu. The Relative Autonomy of Literature: Romanian Literary Criticism and Theory Before World War II. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 29. // Salma Al Refaei. Review: Romanian Literature as World Literature. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 39. // Alex Ciorogar. Teorii și ipostaze ale auctorialității în epoca globalizării digitale (1980-2020). Partea I • Theories and Practices of Authorship in the Age of Digital Globalization (1980-2000). Part I. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 42. // Ovio Olaru. Eine ideologische Lesart von Pop • An Ideological Reading of Pop. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 49. // Rodica Grigore. Exil și violență în proza lui Roberto Bolaño • Exile and Violence in Roberto Bolaño’s Fiction. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 56. // Alexandra Ciocârlie. Seneca și Claudius. Apoteoza răsturnată • Seneca and Claudius. The Overturned Apotheosis. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 67. »» ETNOLOGIE • ETNOLOGY: Raluca Mateoc. Review: François Rüegg, La maisonpaysanne: histoire d’un mythe. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 76. »» ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE • HISTORY AND ARCHAEOLOGY: Aurel Dragotă. Date arheologice preliminare despre cercetările arheologice de la Alba Iulia - Stația de Salvare (1981) • Preliminary Archaeological Data Regarding the Archaeological Research from Alba Iulia - Stația de Salvare (1981). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 80. // Silviu I. Purece. Un tezaur cu monede emise de orașele Apollonia și Dyrrhachium din colecția fostului Muzeu al Asociațiunii Astra • A Hoard with Coins Issued by Apollonia and Dyrrhachium from the Collection of Former Astra Association’s Museum. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 90.
Description: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 5, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2361
ISSN: 0255 0539
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
__RT_05_Mai_2020-COPERTA.jpgCoperta revistei TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020.5.72 MBJPEGView/Open
1_Ban- Scandinavian Social-Democracy.pdfCornel Ban. Scandinavian Social-Democracy and the Economics of Reformism (1890-1940). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 1.348.71 kBAdobe PDFView/Open
2_Gardan-The Novelistic Genre.pdfDaiana Gârdan. One Theory’s Underdog is Another Theory’s Treasure: The Novelistic Genre in Different Regimes of Relevance ). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 15.222.48 kBAdobe PDFView/Open
3_Chiorean-Regimes of Relevance.pdfMaria Chiorean. Regimes of Relevance: The Newcomers. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 20.345.59 kBAdobe PDFView/Open
4_Baghiu-The Relative Autonomy of Literature.pdfȘtefan Baghiu. The Relative Autonomy of Literature: Romanian Literary Criticism and Theory Before World War II. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 29.436.12 kBAdobe PDFView/Open
5_Al Refaei-Romanian Literature.pdfSalma Al Refaei. Review: Romanian Literature as World Literature. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 39.214.78 kBAdobe PDFView/Open
6_Ciorogar-Auctorialitatea in epoca globalizarii digitale.pdfAlex Ciorogar. Teorii și ipostaze ale auctorialității în epoca globalizării digitale (1980-2020). Partea I • Theories and Practices of Authorship in the Age of Digital Globalization (1980-2000). Part I. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 42.385.7 kBAdobe PDFView/Open
7_Olaru-Eine ideologische Lesart von Pop.pdfOvio Olaru. Eine ideologische Lesart von Pop • An Ideological Reading of Pop. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 49.419.11 kBAdobe PDFView/Open
8_Grigore-Roberto Bolano.pdfRodica Grigore. Exil și violență în proza lui Roberto Bolaño • Exile and Violence in Roberto Bolaño’s Fiction. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 56.636.07 kBAdobe PDFView/Open
9_Ciocarlie-Seneca si Claudius.pdfAlexandra Ciocârlie. Seneca și Claudius. Apoteoza răsturnată • Seneca and Claudius. The Overturned Apotheosis. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 67.611.46 kBAdobe PDFView/Open
10_Mateoc-Francois Ruegg.pdfRaluca Mateoc. Review: François Rüegg, La maisonpaysanne: histoire d’un mythe. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 76.348.12 kBAdobe PDFView/Open
11_Dragota-Statia de salvare.pdfAurel Dragotă. Date arheologice preliminare despre cercetările arheologice de la Alba Iulia - Stația de Salvare (1981) • Preliminary Archaeological Data Regarding the Archaeological Research from Alba Iulia - Stația de Salvare (1981). În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 80.1.95 MBAdobe PDFView/Open
12_Purece-Un tezaur cu monede.pdfSilviu I. Purece. Un tezaur cu monede emise de orașele Apollonia și Dyrrhachium din colecția fostului Muzeu al Asociațiunii Astra • A Hoard with Coins Issued by Apollonia and Dyrrhachium from the Collection of Former Astra Association’s Museum. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 5, 2020, p. 90.1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.