Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2328
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor-șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2019-10-23T10:49:18Zen
dc.date.available2019-10-23T10:49:18Zen
dc.date.issued2019ro
dc.identifier.issn0255-0539ro
dc.identifier.urihttp://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2328en
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstractISTORIE • HISTORY - Paul Brusanowski, Cronologia unirii Bucovinei cu România (II): Intervenția românească în Bucovina și unirea acesteia cu România (8-28 noiembrie 1918) • The Chronology of Bucovina’s Union with Romania (II): The Romanian Intervention in Bucovina and its Union with Romania (8-28 November 1918). - p. 1-8; Silviu I. Purece, Reevaluarea tezaurului cu monedă romană republicană de la Goranu (Rm. Vâlcea) • A Reevaluati - p. 9-13; »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Mădălina Agoston, Exilul teoriei românești: modernitatea mateincălinesciană întrenațional și global • Romanian’s Theory Exile: Matei Călinescu’s Modernity between National and Global. - p. 14-20; Viorella Manolache, Aceasta nu este o haină de piele: Michel Foucault și schema „fashion thinking”. Pe marginea unui dialog cu designerul Ștefan Muscă • This is not a leather jacket: Michel Foucault in the scheme of “fashion thinking” On the edge of a dialogue with designer Ștefan Muscă.- p. 21-27; Raluca Stanciu (Soare), Object and interpretation. - p. 28-30; Sunhild Galter, Der Einfluss der kulturellen Zugehörigkeit auf das Verhalten der Figuren in Eginald Schlattners Roman „Das Klavierim Nebel“ • The Influence of Cultural Identity on the Behaviour of the Characters in Eginald Schlattners Novel „Das Klavierim Nebel“. - p. 31-39; Amalia Cotoi, Mobilitatealite rară interbelică la confluența dintre furt și progres. • Romanian inter-war literary mobility at the crossroads between theft and progress. - p. 40-45; - ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES - Radu Drăgulescu, Considerații lingvistice asupra fitonimelor formate cu ajutorul termenului de origine latină „ochi”. • Linguistic Considerations on Phytonymes built with the Help of the Latin Originated Term “ochi” (eye). - p. 46-55; Marius Opincariu, Integrarea atributelor emoțional lingvistice în arhitecturile eLearning. • Integrating emotional linguistic attributes in eLearning designs. - p. 56-64; Mariana Pascaru, Creația de lumi în limbaj. Analiza lumilor textului în poezia optzecistă. • Creation of Worlds in Language. Text worlds analysis in the poems of the ‘80s. - p. 65-73; Iulia-Maria Soare, Câteva aspecte privind conceptul de proformă • Some aspects of the concept of proform. - p. 74-80; - STUDII TEOLOGICE • THEOLOGY SCIENCES - Radu Gârbacea, Vita antiqua a unei sfinte travestite: Maria, care și-a schimbat numele în Marin. Introducere și traducere. • Vita antiqua of a transvestite saint: Mary, who changed her name to Marin. Introduction and Romanian translation. - p. 81-85; Daniel Buda, The Gravediggers: Attempt to an Anthropological Approach based on Own Experiences • - p. 86-90; - ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI • EDUCATION SCIENCES - Angela Muschitiello, Educating for empathy in order to promote the well-being of second-generation foreign minors • - p. 91-96.ro
dc.language.isoenglezăen
dc.language.isoromânăro
dc.language.isogermanăde
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.titleRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
__RT_August_2019-coperta.pdfRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019 - Coperta1.85 MBAdobe PDFView/Open
1_Brusanowski-Cronologia unirii.pdfPaul Brusanowski, Cronologia unirii Bucovinei cu România (II): Intervenția românească în Bucovina și unirea acesteia cu România (8-28 noiembrie 1918) • The Chronology of Bucovina’s Union with Romania (II): The Romanian Intervention in Bucovina and its Union with Romania (8-28 November 1918). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 1-8; 177.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Purece-Reevaluarea tezaurului.pdfSilviu I. Purece, Reevaluarea tezaurului cu monedă romană republicană de la Goranu (Rm. Vâlcea) • A Reevaluation of the Roman Republican Coin Hoard from Goranu (Rm. Vâlcea). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 9-13; 459 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Agoston-Exilul teoriei.pdfMădălina Agoston, Exilul teoriei românești: modernitatea mateincălinesciană întrenațional și global • Romanian’s Theory Exile: Matei Călinescu’s Modernity between National and Global. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 14-20;641.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Manolache-Foucault.pdfViorella Manolache, Aceasta nu este o haină de piele: Michel Foucault și schema „fashion thinking”. Pe marginea unui dialog cu designerul Ștefan Muscă • This is not a leather jacket: Michel Foucault in the scheme of “fashion thinking” On the edge of a dialogue with designer Ștefan Muscă. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 21-27;274.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Stanciu-Object_Interpretation.pdfRaluca Stanciu (Soare), Object and interpretation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 28-30; 165.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Galter-Der Einfluss.pdfSunhild Galter, Der Einfluss der kulturellen Zugehörigkeit auf das Verhalten der Figuren in Eginald Schlattners Roman „Das Klavierim Nebel“ • The Influence of Cultural Identity on the Behaviour of the Characters in Eginald Schlattners Novel „Das Klavierim Nebel“. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 31-39;361.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Cotoi-Mobilitate literara.pdfAmalia Cotoi, Mobilitatealite rară interbelică la confluența dintre furt și progres. • Romanian inter-war literary mobility at the crossroads between theft and progress. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 40-45;325.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Dragulescu-Ochi.pdfRadu Drăgulescu, Considerații lingvistice asupra fitonimelor formate cu ajutorul termenului de origine latină „ochi”. • Linguistic Considerations on Phytonymes built with the Help of the Latin Originated Term “ochi” (eye). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 46-55;632.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Opincariu-eLearning.pdfMarius Opincariu, Integrarea atributelor emoțional lingvistice în arhitecturile eLearning. • Integrating emotional linguistic attributes in eLearning designs. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 56-64; 537.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Pascaru-Lumi.pdfMariana Pascaru, Creația de lumi în limbaj. Analiza lumilor textului în poezia optzecistă. • Creation of Worlds in Language. Text worlds analysis in the poems of the ‘80s. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 65-73;597.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Soare-Proforma.pdfIulia-Maria Soare, Câteva aspecte privind conceptul de proformă • Some aspects of the concept of proform. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 74-80;581.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Garbacea-Maria-Marin.pdfRadu Gârbacea, Vita antiqua a unei sfinte travestite: Maria, care și-a schimbat numele în Marin. Introducere și traducere. • Vita antiqua of a transvestite saint: Mary, who changed her name to Marin. Introduction and Romanian translation. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 81-85;488.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Buda-Gravediggers.pdfDaniel Buda, The Gravediggers: Attempt to an Anthropological Approach based on Own Experiences • În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 86-90;433.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Muschitiello-Educating.pdfAngela Muschitiello, Educating for empathy in order to promote the well-being of second-generation foreign minors • În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 8, 2019, p. 91-96.839.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.