Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2318
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor-șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.date.accessioned2019-09-19T07:05:10Zen
dc.date.available2019-09-19T07:05:10Zen
dc.date.issued2019ro
dc.identifier.issn0255-0539ro
dc.identifier.urihttp://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2318en
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstractRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019 cuprind următoarele lucrări științifice: STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES - Dumitru Chioaru, Joachim Wittstock. În căutarea umbrei pierdute. • Joachim Wittstock. In the Quest for the Lost Shadow. p. 1-3; Maria Sass, Mit şi crâmpeie de realitate. Povestirea Forstbetrieb Feltrinelli de Joachim Wittstock. • Myth and fragments of reality. The story “Forstbetrieb Feltrinelli” [The Feltrinelli Forestry] by Joachim Wittstock. , p. 4-9; Petre Răileanu, Le régime des avant-gardes dans la Roumanie de l’après-guerre: unecontinuité souterraine. p. 10-12; Emanuel Modoc; Ștefan Baghiu, New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies. - p. 13-16; Emanuel Modoc, Configurations of Transnationalism in East-Central European Avant-Gardes. - p. 17-23; Daiana Gârdan, Novels as big data: A genre-centric approach to the Romanian novel (1900-1940). - p. 24-29; Ovio Olaru, What is Digital Humanities and What’s It Doing in Romanian Departments? - p. 30-37; Snejana Ung, The Literature about the Former Yugoslavia in the Paradigm of World Literature. - p. 38-42; Maria Miruna Ciocoi-Pop, Between the Freedom of the Imaginary and the Limitations of the Writer’s Self-Imposed Exile. - p. 43-47; Minodora Sălcudean, Transparența – romanul po(i)etic al uneiminți diamantine. • The poetic novel of a diamond-like mind. - p. 48-50; ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES - Ștefan Găitănaru, Cercetarea gramaticală actuală. Aspecte controversate. • Current Grammatical Research. Controversial Aspects. - p. 51-55. Maria Rodica Mihulecea, Procédés linguistiques pour l’atténuation des actesmenaҫants. • Linguistic Proceedings For The Softening Of The Face Threatening Acts. - p. 56-62. Andreea Vlăsceanu, Tezaur lingvistic şi identitate culturală în Slănic Prahova. • Linguistic Treasure And Cultural Identity In Slănic Prahova. - p. 63-69; ISTORIE ȘI STUDII TEOLOGICE • HISTORY AND THEOLOGY STUDIES »» Dragoș Dragoman, Contrareforma și Iluminismul rozicrucian. • Counter-reformation and the Rosicrucian Enlightenmen. - p. 70-74. Ioan Marin Mălinaș, Fericitul Episcop Dr. Valeriu Trăian Frențiu al Oradiei (1922-1952) și Stilul Brâncovenesc, începând cu anul 1922. • Dr. Valeriu Traian Frențiu, Bishop of Oradea (1922-1952), and the Brâncovenesc Style starting with 1922. - nr. 5-6, 2019, p. 75-84; Ciprian Iulian Toroczkai, Viaţa spirituală în viziunea unui mistic siriac: Avva Iosif Hazzaya. • Spiritual life in the vision of a Syriac mystic: Rabban Joseph Hazzaya. - p. 85-96; Dragoș Boicu, Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnişor. Pagini inedite din Cronica parohială. • Saint Nicholas Church of Turnişor. Unwonted pages of the Parochial Chronicle. - p. 97-106; Aurel Dragotă, Morminte cu echipament militar din orizontul II al necropolei de la Alba Iulia - stația de salvare (1979-1981). • Graves With Military Equipment From The Second Horizon Of Alba Iulia-Stația De Salvare Necropolis (1979-1981). - p. 107-124; ISTORIA ARTEI • ART HISTORY »» Ana Maria Basarabă, Fences: A Technical And Analytical Perspective On Blues. - p. 125-128; Daniela Bădilă, Liviu Simeon Florean. O viață închinată artei. • Liviu Simeon Florean, A Life Dedicated to Art. - p. 129-132; ISTORIA ECONOMIEI • HISTORY OF ECONOMY - Dan Popescu, Delirul alb: de la izvoare la estuare – Secolul XIX: când britanicii „inundau” China cu opiu –. • The White Delirium: From Sources to Estuasies. - p. 133-136; ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI • EDUCATION SCIENCES - Iulian Bocai, Despre adevărata educație. • On True Education. - p. 137-142; Laura Pitariu, Current Directions of Discourse Analysis in Education. - p. 143-147; Angela Muschitiello, Educating for Empathy in Order to promote the Well-being of Second-Generation Foreign Minors. - p. 148-152.ro
dc.language.isoromânăro
dc.language.isoenglezăen
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.titleRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
__Coperta_mai-iunie-2019.jpgRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019 - Coperta7.81 MBJPEGView/Open
1_Chioaru-Joachim Wittstock.pdfDumitru Chioaru, Joachim Wittstock. În căutarea umbrei pierdute. • Joachim Wittstock. In the Quest for the Lost Shadow. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 1-3;130.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
2_Sass-Povestirea Forstbetrieb.pdfMaria Sass, Mit şi crâmpeie de realitate. Povestirea Forstbetrieb Feltrinelli de Joachim Wittstock. • Myth and fragments of reality. The story “Forstbetrieb Feltrinelli” [The Feltrinelli Forestry] by Joachim Wittstock. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 4-9; 183.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3_Raileanu-Le regime.pdfPetre Răileanu, Le régime des avant-gardes dans la Roumanie de l’après-guerre: unecontinuité souterraine. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 10-12; 147.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
4_Modoc+Baghiu_Literary.pdfEmanuel Modoc; Ștefan Baghiu, New Paradigms in Contemporary Romanian Literary Studies. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 13-16; 173.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
5_Modoc-Configuration.pdfEmanuel Modoc, Configurations of Transnationalism in East-Central European Avant-Gardes. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 17-23; 286.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
6_Gardan-Novels.pdfDaiana Gârdan, Novels as big data: A genre-centric approach to the Romanian novel (1900-1940). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 24-29; 250.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
7_Olaru-Digital.pdfOvio Olaru, What is Digital Humanities and What’s It Doing in Romanian Departments? În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 30-37; 943.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
8_Ung-Yugoslavia.pdfSnejana Ung, The Literature about the Former Yugoslavia in the Paradigm of World Literature. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 38-42; 271.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
9_Ciocoi Pop-Freedom.pdfMaria Miruna Ciocoi-Pop, Between the Freedom of the Imaginary and the Limitations of the Writer’s Self-Imposed Exile. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 43-47; 281.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
10_Salcudean-Transparenta.pdfMinodora Sălcudean, Transparența – romanul po(i)etic al uneiminți diamantine. • The poetic novel of a diamond-like mind. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 48-50; 254.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
11_Gaitanaru-Gramatica.pdfȘtefan Găitănaru, Cercetarea gramaticală actuală. Aspecte controversate. • Current Grammatical Research. Controversial Aspects. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 51-55;382.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
12_Mihulecea-Linguistiques.pdfMaria Rodica Mihulecea, Procédés linguistiques pour l’atténuation des actesmenaҫants. • Linguistic Proceedings For The Softening Of The Face Threatening Acts. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 56-62;479.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
13_Vlasceanu-Tezaur lingvistic.pdfAndreea Vlăsceanu, Tezaur lingvistic şi identitate culturală în Slănic Prahova. • Linguistic Treasure And Cultural Identity In Slănic Prahova. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 63-69; 890.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
14_Dragoman-Rozicrucian.pdfDragoș Dragoman, Contrareforma și Iluminismul rozicrucian. • Counter-reformation and the Rosicrucian Enlightenmen. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 70-74. 372.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
15_Malinas-Frentiu.pdfIoan Marin Mălinaș, Fericitul Episcop Dr. Valeriu Trăian Frențiu al Oradiei (1922-1952) și Stilul Brâncovenesc, începând cu anul 1922. • Dr. Valeriu Traian Frențiu, Bishop of Oradea (1922-1952), and the Brâncovenesc Style starting with 1922. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 75-84; 1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
16_Toroczkai-Hazzaya.pdfCiprian Iulian Toroczkai, Viaţa spirituală în viziunea unui mistic siriac: Avva Iosif Hazzaya. • Spiritual life in the vision of a Syriac mystic: Rabban Joseph Hazzaya. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 85-96; 944.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
17_Boicu-Biserica Turnisor.pdfDragoș Boicu, Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnişor. Pagini inedite din Cronica parohială. • Saint Nicholas Church of Turnişor. Unwonted pages of the Parochial Chronicle. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 97-106; 827.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
18_Dragora-Morminte militare.pdfAurel Dragotă, Morminte cu echipament militar din orizontul II al necropolei de la Alba Iulia - stația de salvare (1979-1981). • Graves With Military Equipment From The Second Horizon Of Alba Iulia-Stația De Salvare Necropolis (1979-1981). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 107-124; 7.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
19_Basaraba-Fences.pdfAna Maria Basarabă, Fences: A Technical And Analytical Perspective On Blues. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 125-128; 441.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
20_Badila-Florean.pdfDaniela Bădilă, Liviu Simeon Florean. O viață închinată artei. • Liviu Simeon Florean, A Life Dedicated to Art. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 129-132; 1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
21_Popescu-Delirul alb.pdfDan Popescu, Delirul alb: de la izvoare la estuare – Secolul XIX: când britanicii „inundau” China cu opiu –. • The White Delirium: From Sources to Estuasies. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 133-136; 470.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
22_Bocai-Educatie.pdfIulian Bocai, Despre adevărata educație. • On True Education. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 137-142; 659.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
23_Pitariu-Current Directions.pdfLaura Pitariu, Current Directions of Discourse Analysis in Education. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p. 143-147; 605 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
24_Muschitiello-Educating.pdfAngela Muschitiello, Educating for Empathy in Order to promote the Well-being of Second-Generation Foreign Minors. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVII (CLI), nr. 5-6, 2019, p.148-152.604.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.