Digital Library of LBUS

Istoria Ungariei pentru clasele inferioare ale școalelor medii : pentru clasa a III-a

Show simple item record

dc.contributor.author Otto, Varga ro
dc.date.accessioned 2023-05-04T06:10:16Z en
dc.date.available 2023-05-04T06:10:16Z en
dc.date.issued 1914 ro
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3444 en
dc.description Otto, Varga. Istoria Ungariei pentru clasele inferioare ale școalelor medii : pentru clasa a III-a. Brassó (Brașov), Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, partea I, 1914, 149 p. * Traducere liberă de George Vătășan, profesor * Manual aprobat de Dl. ministru reg. ung. de culte și instrucț. publică prin ordinul Nr. 89550/914 din 3 August 1914 și s-a admis ca manual pentru școalele medii cu limba de propunere românească. ro
dc.description.abstract Cuprins: Capitolul I. Epoca străveche, păgană - Din timpurile necunoscute - 972 d. Hr. * Originea Maghiarilor * Hunii și imigrarea lor * Imperiul-Roman; Pannonia și Dacia * Regele hun Attila * Răsboaiele lui Attila împotriva Imperiului roman apusean * Descompunerea Imperiului hun * Pribegirea Maghiarilor * Contractul de sânge * Ocuparea țării; cucerirea Câmpiei - Nagy-Alfold * Ocuparea țării; cucerirea Câmpiei-Mici - Kis-Alfold - și a ținutului din dreapta Dunării * Organizarea țării * Năvălirile Maghiarilor în țări streine 900-972 * Campania lor în Italia la 900 * Principele Zsolt 907-947; Campania Nemților în Ungaria în 907 și 910 * Întâmplarea dela St. Gallen * Bătălia dela Riad * Principele Taksony, 947-972; Înfrângerea dela Augsburg și sfârșitul năvălirilor * Recapitulare * Capitolul II. Țara se încreștinează și se face regat. 972-1114 * Principele Gèza 972-997 * Creștinismul începe a se răspândi * Răspândirea religiei creștine; Apostolul Ștefan * Înființarea regatului * Ștefan cel Sfânt 1001-1038; organizarea țării bisericește și lumește * La domnie ajung streinii; Petru. 1038-1041 * Luptele dintre partidul național și cel strein; Samuil Aba. 1041-1043 * Răscoala păgână împotriva creștinismului și regatului; ajunge pe tron Andrei I. – Endre – 1047 * Vrajbă între Andrei și Bela; domnia lui Béla I, 1061-1063 * Lupte nouă împotriva amestecului Nemților; domnia lui Solomon și Géza I. 1060-1077 * Ladislau cel Sfânt; 1077-1095; consolidarea creștinismului * Luptele lui Ladislau cel Sft. împotriva Cumano-Pecenegilor întărirea regatului * Celelalte fapte ale lui Ladislau cel Sfant și moartea lui * Regele Coloman 1095-1114; luptele lui Coloman cu cruciații * Ocuparea Croației și a Dalmației * Vrajbă între regele Coloman și frate-său mai mic Álmos * Recapitulare * Capitolul III. Ungaria își întinde domnia asupra ținuturilor vecine, baze constituției. 1114-1222 * Numărul locuitorilor din țară sporește; așezându-se popoare orientale; Ștefan II. 1114-1131 * Ocuparea Ramei și adunarea dela Arad; Béla II. (Orbul). 1131-1141 * Locuitorii țării sporesc prin așezarea unor popoare apusene Geza II. 1141-1161 * Țara-și apără independența împotriva împăraților nemți și greci; Ștefan III. 1161-1173; Ladislau II și Ștefan IV * Țara înaintează în cultură și câștigă Galiția; Béla III. 1173-1196 * Câștigarea Serbiei și Bulgariei cu frate-său mai mic Andrei – Endre * Câștigarea Lodomeriei și cruciata; Andrei II – Endre – 1204-1235 * Starea internă a țării sub Andrei II * Națiunea-și întemeiază constituție prin bulla de aur la 1222 * Recapitulare * Capitolul IV. Puterea țării decade, țara e călcată de popoare orientale și bântuită de turburări interne. 1222-1308 * Încercări de restabilire a puterei vechi regești; Béla IV. 1235-1370, primește pe Cumanii în țară * Năvălirea Tătarilor, 1241-42 * Restaurarea țării * Întemeierea puterii casei de Habsburg; Ștefan V. 1270-72 și Ladislau Cumanul 1272-90 * Domnia lui Ladislau-Cumanul * Andrei III, cel din urmă rege din casa lui Árpád * Meritele domnitorilor din casa lui Árpád * Țara alege liber, independent rege; Vențel 1301-1304, Otto 1304-1308 * Recapitulare * Capitolul V. Ungaria mare putere orientală. 1308-1382 * Starea țării, când ajung pe tron Anjoneștii * Carol Robert 1308-42; organizarea țării * Rezultatele domniei lui Carol în țară și în afară * Ludovic cel Mare 1342-1382. Sistema militară banderială * Lupte biruitoare impotriva Neapolului * Lupte victorioase în ținuturile dela Miazăzi * Lupte victorioase încontra Litvanilor și Tătarilor; uniunea Poloniei cu Ungaria * Ungaria sub Ludovic cel Mare * Recapitulare * Capitolul VI. Ungaria apărătoare a Europei creștine împotriva Turcilor. 1382-1526 * I. Lupte împotriva Turcilor * Despărțirea Poloniei de Ungaria. Maria 1382-1387 * Turburările dela Miazăzi și Carol cel Mic, 1386 * Sigismund ajunge rege al Ungariei: Maria și Sigismund * Începutul puterii turcești în Europa * Lupta dela Nicopole la 1396 * Întemnițarea lui Sigismund; puterea mare a boierilor mari * Sigismund este ales împărat german; înrâurirea Împărăției asupra Ungariei * Regele Albert 1437-39 și boierimea mare * Vrajbă pentru tron, destrămarea țării; Vladislav I., 1440-1444 * Ioan Hunyadi * Învingerile dela Nagyszeben (Sibiiu) și Vaskapu (Poarta de fier) 1442 * Campania cea lungă 1443-1444 * Lupta dela Varna 1444 * Ioan Hunyadi guvernator al țării; lupta de pe Câmpul Mierlelor 1418 * Ladislau V. 1452-1458 * Scăparea Belgradului 1456 * Lupte între rege și partidul Hunyadi * Recapitulare * II. Epoca lui Matiaș *Alegerea lui Matiaș; țara se unește de nou * Luptele lui Matiaș cu Turcii * Armata lui Matiaș; oastea permanentă * Răsboaiele lui Matiaș cu Cehii 1468-1478 * Răsboaiele austriece ale lui Matiaș * Pregătiri împotriva Turcilor; lupta de pe Kenyermező (Câmpul-Pânii) scăparea Italiei * Matiaș promovează bunăstarea țării; cultura * Cei din urmă ani ai lui Matiaș și moartea lui * Recapitulare * III. Decăderea țării * Vladislav II. 1490-1519; împrejurările în cari a fost ales * Contractul dela Pozsony 1491 * Neajunsuri financiare * Desbinarea boierimii mari și mici; partid național și nemțesc * Răscoala țăranilor la 1514 * Ludovic II. 1516-1526. Căderea Belgradului și urmările ei * Înfrangerea dela Mohács, în 29 August 1526 * Recapitulare. ro
dc.language.iso română ro
dc.publisher Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, Brassó (Brașov) ro
dc.source Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – Fondul Pimen Constantinescu (nr. inv. 53.592) ro
dc.subject istoria Ungariei ro
dc.subject manual școlar ro
dc.title Istoria Ungariei pentru clasele inferioare ale școalelor medii : pentru clasa a III-a ro
dc.type Book ro
dc.europeana.provider Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu ro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account