Digital Library of LBUS

Filozofia marxistă : Manual popular

Show simple item record

dc.contributor.author Afanasiev, V.G. ro
dc.date.accessioned 2023-04-27T08:37:00Z en
dc.date.available 2023-04-27T08:37:00Z en
dc.date.issued 1961 ro
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3436 en
dc.description Afanasiev, V.G. Filozofia marxistă : Manual popular. București, Editura Politică, ediția a II-a, 1961, 462 p. ro
dc.description.abstract Cuprins: Către cititor * Introducere * Capitolul I. Filozofia ca știință * 1. Problema fundamentală a filozofiei. Opoziția dintre materialism și idealism * 2. Noțiunea de metodă. Dialectica și metafizica * 3. Obiectul filozofiei marxiste * 4. Arma teoretică a proletariatului * Capitolul al II-lea. Lupta dintre materialism și idealism în filozofia premarxistă * 1. Lupta dintre materialism și idealism în societatea sclavagistă * 2. Materialismul metafizic din secolele XVII-XVIII * 3. Lupta dintre materialism și idealism în filozofia germană din secolele XVIII-XIX * 4. Realizările filozofiei materialiste ruse din secolul al XIX-lea * Capitolul al III-lea. Apariția și dezvoltarea filozofiei marxiste * 1. Condițiile și premisele apariției filozofiei marxiste * 2. În ce constă esența revoluției înfăptuite de marxism în filozofie * 3. Caracterul creator al filozofiei marxist-leniniste * Partea I - Materialismul dialectic * Capitolul al IV-lea. Materia și formele ei de existența * 1. Ce este materia * 2. Mișcarea - forma de existență a materiei * 3. Spațiul și timpul * Capitolul al V-lea. Materia și conștiința * 1. Conștiința - proprietate a materiei superior organizate * 2. Conștiința - produs al materiei. Originea și dezvoltarea conștiinței * Capitolul al Vl-lea. Dialectica marxistă - Învățătură despre dezvoltare și despre conexiunea universală * 1. Dialectica - învățătura despre dezvoltare * 2. Dialectica - învățătura despre conexiunea universală * 3. Importanța dialecticii marxiste * Capitolul al VII-lea. Legile fundamentale ale dialecticii materialiste * Legea unității și luptei contrariilor * 1. Unitatea și lupta contrariilor * 2. Diversitatea contrariilor * 3. Contradicțiile societății socialiste și căile rezolvării lor * Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative * 1. Noțiunile de calitate și cantitate * 2. Trecerea schimbărilor cantitative în schimbări calitative ca lege a dezvoltării * 3. Diversitatea formelor de trecere de la calitatea veche la cea nouă * 4. Caracterul schimbărilor calitative în cursul trecerii de la socialism la comunism * Legea negării negației * 1. Negația dialectică și rolul ei în dezvoltare * 2. Caracterul progresiv al dezvoltări * 3. Acțiunea legii negării negației în condițiile socialismului * Capitolul al VIII-lea. Categoriile dialecticii materialiste * 1. Originea și trăsăturile generale ale categoriilor dialecticii * 2. Individual și general * 3. Conținut și formă * 4. Esența și fenomen * 5. Cauză și efect * 6. Necesitate și întîmplare * 7. Posibilitate și realitate * Capitolul al IX-lea - Teoria materialist-dialectica a cunoașterii * 1. Ce este cunoașterea * 2. Practica - punct de plecare și bază a procesului cunoașterii * 3. De la intuirea vie la gîndirea abstractă * 4. Învățătura marxistă despre adevăr * 5. Practica - criteriul adevărului * Partea a II-a - Materialismul istoric * Capitolul al X-lea - Cce studiază materialismul istoric * 1. Apariția materialismului istoric - o revoluție în concepțiile despre societate * 2. Obiectul materialismului istoric * 3. Necesitatea istorică și libertatea omului * 4. Caracterul antiștiințific al sociologiei burgheze contemporane * Capitolul al XI-lea. Modul de producție - baza materială a vieții societății * 1. Rolul mediului geografic și al populației în dezvoltarea societății * 2. Modul de producție. Forțele de producție și relațiile de producție * 3. Dialectica forțelor de producție și relațiilor de producție * 4. Istoria societății ca istorie a dezvoltării și schimbării logice a modului de producție * Capitolul al XII-Iea. Modul de producție socialist * 1. Particularitățile formării modului de producție socialist * 2. Dialectica forțelor de producție și relațiilor de producție în socialism * 3. Dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție în perioada construcției desfășurate a comunismului * Capitolul al XII-lea - Baza și suprastructura * 1. Ce sînt baza și suprastructura * 2. Interacțiunea bazei și suprastructurii și particularitățile dezvoltării lor * 3. Baza și suprastructura societății socialiste * Capitolul al XIV-lea - Masele populare - Forța hotarîtoare a dezvoltării sociale. Rolul personalității în istorie * 1. Poporul - adevăratul creator al procesului istoric, forța hotărîtoare a dezvoltării sociale * 2. Despre rolul personalității în istorie * Capitolul al XV-lea. Clasele și lupta de clasă * 1. Esența și originea claselor * 2. Lupta de clasă - motorul dezvoltării societăților bazate pe clase antagoniste * 3. Lupta de clasă în societatea capitalistă * 4. Clasele și lupta de clasă în perioada de trecere de la capitalism la socialism * 5. Structura de clasă a societății socialiste * 6. Căile lichidării deosebirilor de clasă * Capitolul al XVI-lea. Statul * 1. Originea și esența statului * 2. Statul în societatea bazată pe exploatare * 3. Dictatura proletariatului * 4. Statul socialist sovietic - instrument de construire a socialismului și comunismului * 5. Cu privire la dispariția statului * Capitolul al XVII-lea. Revoluția socială * 1. Revoluția socială - lege a dezvoltării societății împărțite în clase antagoniste * 2. Revoluția socialistă * 3. Necesitatea obiectivă a coexistenței pașnice între țările socialiste și cele capitaliste * 4. Victoria inevitabilă a socialismului în toate țările * Capitolul ai XVIII-lea. Conștiința socială și rolul ei în dezvoltarea societății * 1. Conștiința socială - reflectare a existenței sociale. * 2. Rolul activ al ideilor în dezvoltarea socială * 3. Rolul ideologiei socialiste în construirea comunismului * 4. Ideile politice și juridice * 5. Morala * 6. Religia * 7. Știința * 8. Arta. ro
dc.language.iso română ro
dc.publisher Editura Politică, București ro
dc.subject Filozofia marxistă ro
dc.subject manual școlar ro
dc.subject filozofia ca știința ro
dc.title Filozofia marxistă : Manual popular ro
dc.type Book ro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account