Digital Library of LBUS

_Ziare literare transilvane 1789-1901

_Ziare literare transilvane 1789-1901

 

Recent Submissions

 • Tribuna 
  Slavici, Ioan (redactor) (Editura şi tipariulu Institutului tipografic în Sibiiu, 1884)
  Tribuna, Sibiiu, Anul I, nr. 1, sâmbătă în 14/26 Aprilie 1884.
 • Moldovan, Silvestru (proprietar-editor, redactor) (Tipografia Archidiecesane, Sibiiu, 1894)
  Rândunica - Fóie literară-beletristică, Sibiiu, Anul I, nr. I, 30 Martiu 1894.
 • Negruțiu Fekete, Niculae (proprietaru, redactoru şi editorul) (Imprimeria lui Joanu Stein in Clusiu, 1878)
  Amiculu Familiei: Foia biseptemenaria pentru tóte trebuintiele vieței sociale, Gherlʼa si Clusiu,anulu I, nr. I, 1/13 Augustu 1878
 • Cipariu, Timotei (redactor) (1867)
  Archivu pentru filologia și istoria, Blasiu, Anul I, nr. I, ianuariu 1867 (MDCCCLXVII)
 • Barițiu, George (redactor) (1878)
  Observatoriulu: Diariu politicu, national-economicu si literariu, Sibiu, 1/13 ianuariu 1878.
 • Familia 
  Vulcan, Iosif (redactor) (1880)
  Familia: Fóia enciclopedica si beletristica cu ilustratiuni, Oradea, nr. 37, 1888, 12 pagini.
 • Cipariu, Tipariu (redactor) (1847)
  Organulu Lvminariei. Gazeta Beserecésca, Politica, e literaria. Cu prè Gratiosa invoientia, Blaj, nr. 1, 4 ianuarie 1847.
 • Bolliac, Cezar (1849)
  Espatriatul, Brașov, nr. 1, 25 martie 1849, 4 pagini.
 • Barițiu, George (redactor) (1838)
  Foae pentru minte, inimă shi literatură, Brașov, nr. 1, 2 Iulie 1838.
 • Barițiu, George (redactor) (1838)
  Gazeta de Transilvania, Brașov, nr. 1, 12 martie 1838.
 • Barac, Ion (redactor) (1837)
  Foaea Duminecii: Spre înmulțirea cei de obște folositoare cunoștințe, Brașov, nr. 1, 2 ianuarie 1937.
 • Lăpĕdat, I. Al (redactor); Visarion, Roman (editor) (1877)
  Albina Carpaților, Sibiiu, Anul I, nr. 1, 18 august 1877. --- Foaia a apărut inițial sub numele de Albina Daciei dar acest nume a fost interzis prin ordinul ministrului regional ungar de interne. A avut colaboratori pe ...