Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3269
Title: Aproapele : 111 Psalmi și alte poeme
Authors: Dorcescu, Eugen
Keywords: Eugen Dorcescu
poezii
Issue Date: 2022
Citation: Editura Eurostampa, Timișoara
Abstract: Cuprins: Notă asupra ediției (Mirela-Ioana Dorcescu) * Psalmii * Prolog * 1 – 111 * Epilog * Alte poeme * Ermitaj * Visul sacru * Aproapele * Zefirul * Postfață: Eugen Dorcescu, Opt decenii de existență (Florin-Corneliu Popovici) * Biobibliografie - Eugen Dorcescu * Anexe
Description: Eugen Dorcescu. Aproapele : 111 Psalmi și alte poeme. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 165 p. Colecția Fragil (Coordonator Eugen Dorcescu). Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu * Postfață de Florin-Corneliu Popovici. ISBN 978-606-32-1177-5. Intitulat Aproapele (111 Psalmi și alte poeme), volumul dezvăluie, prin metafora-simbol a aproapelui, plurivalența semantică a acestui adverb substantivizat, care se încarcă de sens pe parcursul discursului, desemnând finalmente nu semenul, ci pe Însuși Dumnezeu, Aproapele Poetului. În contrast, subtitlul este monosemantic. El relevă sfera tematică a textelor din cuprins, punând accentul pe specia dominantă, Psalmul, și pe numărul simbolic al textelor ce se încadrează în acest gen discursiv, definit de comunicarea eului liric cu Divinitatea: 111, adică de 3 ori cifra omului în picioare, axis mundi, aspirând spre Cel de Sus, Dumnezeul unic și treimic. Așadar, titlul anunță că acest eveniment editorial se înscrie pe coordonata axială a liricii dorcesciene, propunându-și să oglindească profunda, permanenta și fecunda legătură dintre eul creator și Creatorul absolut. Noutatea este aceea că Eugen Dorcescu se află, de această dată, în postura de psalmist. Își croiește un nou drum pe calea aleasă dintru început, și anume cea de slujitor al Cuvântului. Geneza volumului are o poveste asemănătoare celei a Jurnalului dorcescian, rămas în manuscris până de curând, când o selecție de texte a fost publicată în cărțile, intens frecventate și excepțional comentate, ale lui Eugen Dorcescu: Îngerul Adâncului. Pagini de jurnal (1991-1998) și Adam. Pagini de jurnal (2000-2010), ambele apărute la Editura Mirton din Timișoara în 2020. (Mirela-Ioana Dorcescu, p.8-9)
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3269
ISBN: 978-606-32-1177-5
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dorcescu-Aproapele_111 poeme-COPERTA.jpgCoperta volumului semnat de Eugen Dorcescu, cu titlul: Aproapele : 111 Psalmi și alte poeme. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 165 p. Colecția Fragil (Coordonator Eugen Dorcescu). ISBN 978-606-32-1177-53.45 MBJPEGView/Open
Dorcescu - APROAPELE_111 Psalmi si alte poeme.pdfEugen Dorcescu. Aproapele : 111 Psalmi și alte poeme. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 165 p. Colecția Fragil (Coordonator Eugen Dorcescu). Ediție critică de Mirela-Ioana Dorcescu * Postfață de Florin-Corneliu Popovici. ISBN 978-606-32-1177-5.29.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.