Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3268
Title: Mai presus de pasiuni/ Poeme
Other Titles: Mas alla de las pasiones/ Poemas
Authors: Valcárcel, Rosario
Mirela-Ioana Dorcescu, traducere din limba spaniolă
Keywords: poezie
literatură spaniolă
Rosario Valcárcel
Issue Date: 2022
Publisher: Editura Eurostampa, Timișoara
Abstract: Cuprins: Dincolo de semiotica pasiunilor (Mirela-Ioana Dorcescu) * Todoque/ Todoque * Una câte una, răsar amintirile/ Uno a uno los recuerdos emergen * Erau vremurile strălucirii și ale gloriei/ Eran los tiempos del fulgor y la gloria * Am stins luminile/ Apagué las luces * În tranșeea învinsului/ En la trinchera del perdedor * După ploaie/ Después de la lluvia * Sufletele dansează/ Las ánimas danzan * Când ghețarii se vor topi/ Cuando los glaciares se fundan * Sapore di sale, sapore di mare/ Sapore di sale, sapore di mare * Tous les garçons et les filles de mon age/ Tous les garçons et les filles de mon age * De fiecare dată când mă gândesc la tine/ Cada vez que te pienso * Am dat la iveală cel din urmă secret/ Mostré el último secreto * Să ai o zi plăcută/ Que tengas buen día * Te așteptam/ Te esperaba * O scurtă întâlnire/ Un encuentro breve * Agonizam/ Agonizaba * Îngerul morții/ El ángel de la muerte * În extazul existenței/ En el arrebato de la existencia * A supravieţui/ Sobrevivir * Prea aproape/ Está demasiado cerca * Salinetas/ Salinetas * Peisajul mă cheamă (Omagiu adus insulei La Palma)/ Me convoca el paisaje (Homenaje a la isla de La Palma) * San Mauro/ San Mauro * Potolește vântul acesta/ Desalienta este viento * Nu suntem în siguranță pe Pământ/ No estamos a salvo en la Tierra * În Câmpia Las Brujas/ En el Llano de Las Brujas * Spre descântecul zeilor/ Al encantamiento de los dioses.
Description: Rosario Valcárcel. Mai presus de pasiuni/ Mas alla de las pasiones : Poeme/ Poemas. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 102 p. ISBN 978-606-32-1178-2. Din Insulele Canare, Rosario Valcárcel ne vorbește despre pasiuni și adevăruri, suprapuse și dinamice, care se potențează reciproc, armonizându-se într-un discurs liric exotic, bazat pe interacțiunea eului cu trei centri semiotici: marea, insula și vulcanul. Studiile filologice, experiența de catedră, precum și apartenența autoarei la comunitatea artistică din Canare o obligă la performanță estetică în exprimarea emoțiilor, convingerilor, a informațiilor care îi compun universul poetic. Sinele expansiv, tonic, ale cărui simțuri sunt intensificate până la exultare de ambianța naturală, se confruntă, așadar, cu constrângerile încadrării într-o tradiție culturală a liricii erotice, predilectă în creația scriitoarei. Adoptarea unui stil cultivat este salutară pentru un erotism înnobilat de interferențe nebănuite. Prin estetica și complexitatea discursului său poetic, Rosario Valcárcel aspiră spre marea artă, spre filosofia și axiologia creației. Personalitatea sa tumultuoasă se integrează într-o galerie de scriitori și pictori, care, de-a lungul vea-curilor, l-au slujit pe Eros, dar în mod artistic, sublimând gesturi, senzații, sentimente în semne și simboluri cul-turale durabile. (Din prefața semnată de Mirela-Ioana Dorcescu)
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3268
ISBN: 978-606-32-1178-2
Appears in Collections:Literatură

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosario Valcarcel-Mai presus de pasiuni-Coperta.jpgCoperta volumului de poezii semnat de Rosario Valcarcel. Mai presus de pasiuni/ Mas alla de las pasiones : Poeme/ Poemas. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 102 p. ISBN 978-606-32-1178-2. Traducere din limba spaniolă și prefață : Mirela-Ioana Dorcescu.2.42 MBJPEGView/Open
Rosario Valcarcel-Mai presus de pasiuni.pdfRosario Valcarcel. Mai presus de pasiuni/ Mas alla de las pasiones : Poeme/ Poemas. Timișoara, Editura Eurostampa, 2022, 102 p. ISBN 978-606-32-1178-2. Traducere din limba spaniolă și prefață : Mirela-Ioana Dorcescu.16.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.