Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2878
Title: Influenţa activităţilor extracurriculare asupra performanţei managementului universitar
Other Titles: The Influence of Extracurricular Activities on University Management Performance
Authors: Dumitrașcu, Oana
Keywords: activităţi extracurriculare
management universitar
Issue Date: 19-Sep-2015
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Influenţa activităţilor extracurriculare asupra performanţei managementului universitar / Doctorand: Dumitrașcu Oana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
Summary of the Ph. D. Thesis: The Influence of Extracurricular Activities on University Management Performance / Ph. D. Candidate: Dumitrașcu Oana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2878
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor MUSCALU EMANOIL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Dumitrascu Oana.pdf2015_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Oana Dumitrașcu.347.45 kBAdobe PDFView/Open
2015-Dumitrascu Oana_ro.pdfInfluenţa activităţilor extracurriculare asupra performanţei managementului universitar / Doctorand: Dumitrașcu Oana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.642.73 kBAdobe PDFView/Open
2015-Dumitrascu Oana_en.pdfThe Influence of Extracurricular Activities on University Management Performance / Ph. D. Candidate: Dumitrașcu Oana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Emanoil MUSCALU.611.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.