Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2726
Title: Contribuţii teoretice şi experimentale privind filtrarea gazelor naturale în câmp ultrasonic
Other Titles: Theoretical and Experimental Contributions Concerning the Filtering of Natural Gases in Ultrasound Field
Authors: Turc, Dumitru
Keywords: gaze naturale
câmp ultrasonic
Issue Date: 28-Mar-2013
Description: Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii teoretice şi experimentale privind filtrarea gazelor naturale în câmp ultrasonic / Doctorand: Turc Dumitru / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.
Summary of the Ph. D. Thesis: Theoretical and Experimental Contributions Concerning the Filtering of Natural Gases in Ultrasound Field / Ph. D. Candidate Turc Dumitru / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.
Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2726
Appears in Collections:Profesor Universitar Doctor Inginer OPREAN CONSTANTIN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013-Turc Dumitru.pdf2013_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dumitru Turc.133.06 kBAdobe PDFView/Open
2013-Turc Dumitru_ro.pdfContribuţii teoretice şi experimentale privind filtrarea gazelor naturale în câmp ultrasonic / Doctorand: Turc Dumitru / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.7.59 MBAdobe PDFView/Open
2013-Turc Dumitru_en.pdfTheoretical and Experimental Contributions Concerning the Filtering of Natural Gases in Ultrasound Field / Ph. D. Candidate Turc Dumitru / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin OPREAN.3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.