Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2363
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVancu, Radu (Redactor șef)ro
dc.contributor.authorVarga, Dragoș (Redactor)ro
dc.contributor.authorBaghiu, Ștefan (Secretar de redacție)ro
dc.contributor.authorPojoga, Vlad (Redactor)ro
dc.date.accessioned2020-12-07T18:37:14Zen
dc.date.available2020-12-07T18:37:14Zen
dc.date.issued2020-07en
dc.identifier.issn0255 0539ro
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2363en
dc.descriptionRevista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC »» prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Olanda); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA »» Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /// »» ADVISORY BOARD »» prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, România); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, The Netherlands); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy, Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania); Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, SUA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. Andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academy). »» EDITORIAL TEAM »» Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu.ro
dc.description.abstract»» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Denisa Bud. Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției subgenului între 1965 și 1989. • The Romanian Social Novel Between Conformism and Autonomy. A Quantitative Research of the Evolution of the Subgenre (1965-1989). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p.1. // Mia Biligan. La granița dintre literatura națională și internațională. Rolul „Școlii de la Tîrgoviște” în dinamizarea câmpului literar postbelic. • Between National and International Literature. The Role of the“Tîrgoviște Group”in Activating the Post-War Literary Field. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 12. // Maricica Munteanu. Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului „Viața românească”. • The Community of Letters. The Correspondence of „Viața românească” Reading Club. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 18. // Alina Gabriela Mihalache. Cronică de teatru și ideologie (1918-1920). • Theatrical Reviews and Ideology (1918-1920). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 24. // Constantin Necula. Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru - Memoria conferințelor publice. • Horia Petra-Petrescu and the Construction of the National Consciuousness Through Drama - The Memory of the Public Conferences. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 32. // Simona Constantinovici. „Exaltarea unui naufragiat”. Marginalii la un dicționar de termeni cioranieni. • “Exaltation of a Shipwreck”. Annotations to a Dictionary of Cioranian Terms. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 40. // Rodica Grigore. Guillermo Cabrera Infante, Trei tigri triști: Obsesia literaturii. • Guillermo Cabrera Infante, Three Trapped Tigers: The Obsession of Literature. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 45. // Mihaela Grancea. Mortem terribilem. Moarte gotică. • Mortem terribilem. Gothic Death. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 54. »» ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES »» Marius Opincariu. From Traditional Linguistics to Computational Linguistics. The Relevance of Digital Corpuses in Education. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 65. »» ISTORIE ȘI ANTROPOLOGIE • HISTORY AND ANTHROPOLOGY »» Dragoș Dragoman. Nașterea științei moderne. • The Genesis of Modern Science. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 79. »» TEOLOGIE • THEOLOGY »» Ciprian Ioan Streza. Traducerea Mineilor în limba vorbită a poporului – etape ale unei deveniri culturale și spirituale românești. • The Translation of the Menaion into the Spoken Language of the People – Stages of a Romanian Cultural and Spiritual Development. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 86.ro
dc.description.sponsorshipRevistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiuro
dc.language.isoenglishen
dc.language.isoromânăro
dc.publisherComplexul Național Muzeal ASTRAro
dc.rights© Revista TRANSILVANIAro
dc.sourcehttps://revistatransilvania.ro/ro
dc.subjectculturăro
dc.subjectștiințăro
dc.subjectliteraturăro
dc.subjectSibiuro
dc.titleRevista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020ro
dc.typeBookro
dc.europeana.providerBiblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiuro
Appears in Collections:Transilvania 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Revista Transilvania_Iulie-COPERTA.pdfCoperta revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 20201.31 MBAdobe PDFView/Open
01_Bud-Romanul social romanesc.pdfDenisa Bud. Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției subgenului între 1965 și 1989. • The Romanian Social Novel Between Conformism and Autonomy. A Quantitative Research of the Evolution of the Subgenre (1965-1989). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p.1.514.77 kBAdobe PDFView/Open
02_Biligan-Scoala de la Targoviste.pdfMia Biligan. La granița dintre literatura națională și internațională. Rolul „Școlii de la Tîrgoviște” în dinamizarea câmpului literar postbelic. • Between National and International Literature. The Role of the“Tîrgoviște Group”in Activating the Post-War Literary Field. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 12.303.66 kBAdobe PDFView/Open
03_Munteanu-Cenaclul Viata Romaneasca.pdfMaricica Munteanu. Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului „Viața românească”. • The Community of Letters. The Correspondence of „Viața românească” Reading Club. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 18.286.88 kBAdobe PDFView/Open
04_Mihalache-Cronica de teatru.pdfAlina Gabriela Mihalache. Cronică de teatru și ideologie (1918-1920). • Theatrical Reviews and Ideology (1918-1920). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 24.368.78 kBAdobe PDFView/Open
05_Necula-Horia Petra-Petrescu.pdfConstantin Necula. Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru - Memoria conferințelor publice. • Horia Petra-Petrescu and the Construction of the National Consciuousness Through Drama - The Memory of the Public Conferences. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 32.412.8 kBAdobe PDFView/Open
06_Constantinovici-Exaltarea unui naufragiat.pdfSimona Constantinovici. „Exaltarea unui naufragiat”. Marginalii la un dicționar de termeni cioranieni. • “Exaltation of a Shipwreck”. Annotations to a Dictionary of Cioranian Terms. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 40.322.58 kBAdobe PDFView/Open
07_Grigore-Guillermo Cabrera Infante.pdfRodica Grigore. Guillermo Cabrera Infante, Trei tigri triști: Obsesia literaturii. • Guillermo Cabrera Infante, Three Trapped Tigers: The Obsession of Literature. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 45.517.63 kBAdobe PDFView/Open
08_Grancea-Mortem terribilem.pdfMihaela Grancea. Mortem terribilem. Moarte gotică. • Mortem terribilem. Gothic Death. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 54.691.21 kBAdobe PDFView/Open
09_Opincariu-Digital Corpuses in Education.pdfMarius Opincariu. From Traditional Linguistics to Computational Linguistics. The Relevance of Digital Corpuses in Education. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 65.2.39 MBAdobe PDFView/Open
10_Dragoman-Nasterea stiintei moderne.pdfDragoș Dragoman. Nașterea științei moderne. • The Genesis of Modern Science. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 79.564.04 kBAdobe PDFView/Open
11_Streza-Traducerea Mineilor.pdfCiprian Ioan Streza. Traducerea Mineilor în limba vorbită a poporului – etape ale unei deveniri culturale și spirituale românești. • The Translation of the Menaion into the Spoken Language of the People – Stages of a Romanian Cultural and Spiritual Development. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 86.908.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.