Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2325
Title: Agonia caniculei
Authors: Dorcescu, Eugen
Keywords: poezie
Dorcescu Eugen
Issue Date: 2019
Publisher: Editura Mirton
Abstract: Agonia caniculei cuprinde cincizeci de poeme inedite, rămase, până astăzi, printre manuscrisele lui Eugen Dorcescu. Manuscrisele volume-lor publicate, de la Pax Magna la Elegiile de la Bad Hofgastein, au fost încredințate (donate) de către Poet Bibliotecii Eparhiale a Mitropoliei Banatului, Arhiescopia Ortodoxă Română a Timișoarei, în 25 mai 2010 (Proces verbal nr. 1107/2010) şi în 21 iulie 2011 (Proces verbal nr. 1/2011) (Cf. și actul de acceptare și de confirmare a donației, Nr. 1107-C/2010, din 3 iunie 2010, adresat Poetului și semnat de Î.P.S. Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului). Poemele din care s-a alcătuit acest volum datează din primul deceniu de activitate poe-tică a lui Eugen Dorcescu. Astfel, ciclul Orfeu include 11 poeme, scrise în perioada 1973-1974, iar poemul Agonia caniculei este compus din 37 de părți, parvenindu-ne din anii 1981 și 1982. La acestea se adaugă un Prolog, care, tematic și prozodic, este în nota poemelor din Orfeu, și un Epilog „târziu”, din 2018, caracterizat de solaritatea și destinderea stilistică precumpănitoare în Agonia caniculei. Reducerea volumului la cincizeci de texte este consecința unei selecții severe, operată de Poet.
Description: Eugen Dorcescu, Agonia caniculei, Timisoara, Editura Mirton, 2019, 124 p. (ISBN 978-973-52-1872-0). Redactor de carte: Mirela-Ioana Dorcescu >> Tehnoredactor: Ladislau Szalai >> Ilustraţia copertei a fost realizată de: Doamna Diana Szebenyi, după o fotografie de Mirela-Ioana Dorcescu >> Pe coperta a IV-a: o fotografie, din anul 1982, a Poetului Eugen Dorcescu >> © Eugen Dorcescu
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/123456789/2325
ISBN: 978-973-52-1872-0
Appears in Collections:Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agonia caniculei.pdfEugen Dorcescu, Agonia caniculei, Timisoara, Editura Mirton, 2019, 124 p. (ISBN 978-973-52-1872-0).4.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.