Digital Library of LBUS

Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020

Show simple item record

dc.contributor.author Vancu, Radu (Redactor șef) ro
dc.contributor.author Varga, Dragoș (Redactor) ro
dc.contributor.author Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție) ro
dc.contributor.author Pojoga, Vlad (Redactor) ro
dc.date.accessioned 2020-12-07T18:37:14Z en
dc.date.available 2020-12-07T18:37:14Z en
dc.date.issued 2020-07 en
dc.identifier.issn 0255 0539 ro
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2363 en
dc.description Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020; CONSILIUL ȘTIINȚIFIC »» prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Olanda); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA »» Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /// »» ADVISORY BOARD »» prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, România); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, The Netherlands); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy, Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania); Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, SUA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. Andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academy). »» EDITORIAL TEAM »» Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu. ro
dc.description.abstract »» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES »» Denisa Bud. Romanul social românesc între conformism și autonomie. O analiză cantitativă a evoluției subgenului între 1965 și 1989. • The Romanian Social Novel Between Conformism and Autonomy. A Quantitative Research of the Evolution of the Subgenre (1965-1989). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p.1. // Mia Biligan. La granița dintre literatura națională și internațională. Rolul „Școlii de la Tîrgoviște” în dinamizarea câmpului literar postbelic. • Between National and International Literature. The Role of the“Tîrgoviște Group”in Activating the Post-War Literary Field. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 12. // Maricica Munteanu. Comunitatea din scrisori. Corespondența cenaclului „Viața românească”. • The Community of Letters. The Correspondence of „Viața românească” Reading Club. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 18. // Alina Gabriela Mihalache. Cronică de teatru și ideologie (1918-1920). • Theatrical Reviews and Ideology (1918-1920). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 24. // Constantin Necula. Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru - Memoria conferințelor publice. • Horia Petra-Petrescu and the Construction of the National Consciuousness Through Drama - The Memory of the Public Conferences. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 32. // Simona Constantinovici. „Exaltarea unui naufragiat”. Marginalii la un dicționar de termeni cioranieni. • “Exaltation of a Shipwreck”. Annotations to a Dictionary of Cioranian Terms. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 40. // Rodica Grigore. Guillermo Cabrera Infante, Trei tigri triști: Obsesia literaturii. • Guillermo Cabrera Infante, Three Trapped Tigers: The Obsession of Literature. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 45. // Mihaela Grancea. Mortem terribilem. Moarte gotică. • Mortem terribilem. Gothic Death. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 54. »» ȘTIINȚELE LIMBII • LANGUAGE SCIENCES »» Marius Opincariu. From Traditional Linguistics to Computational Linguistics. The Relevance of Digital Corpuses in Education. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 65. »» ISTORIE ȘI ANTROPOLOGIE • HISTORY AND ANTHROPOLOGY »» Dragoș Dragoman. Nașterea științei moderne. • The Genesis of Modern Science. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 79. »» TEOLOGIE • THEOLOGY »» Ciprian Ioan Streza. Traducerea Mineilor în limba vorbită a poporului – etape ale unei deveniri culturale și spirituale românești. • The Translation of the Menaion into the Spoken Language of the People – Stages of a Romanian Cultural and Spiritual Development. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020, p. 86. ro
dc.description.sponsorship Revistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu ro
dc.language.iso english en
dc.language.iso română ro
dc.publisher Complexul Național Muzeal ASTRA ro
dc.rights © Revista TRANSILVANIA ro
dc.source https://revistatransilvania.ro/ ro
dc.subject cultură ro
dc.subject știință ro
dc.subject literatură ro
dc.subject Sibiu ro
dc.title Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 7, 2020 ro
dc.type Book ro
dc.europeana.provider Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu ro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account