Digital Library of LBUS

Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020

Show simple item record

dc.contributor.author Vancu, Radu (Redactor șef) ro
dc.contributor.author Varga, Dragoș (Redactor) ro
dc.contributor.author Pojoga, Vlad (Redactor) ro
dc.contributor.author Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție) ro
dc.date.accessioned 2020-12-07T17:55:57Z en
dc.date.available 2020-12-07T17:55:57Z en
dc.date.issued 2020-06 en
dc.identifier.issn 0255 0539 ro
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2362 en
dc.description Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. /// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 6, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu. ro
dc.description.abstract »» CUPRINS • CONTENTS »» STUDII LITERARE • LITERARY STUDIES: Adrian Tudurachi. „Revoluţia poetică” în istoria lovinesciană a literaturii • The “Poetic Revolution” in Lovinescu’s Literary History. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 1. // Dumitru Tucan. Recuperarea istoriei traumatice și jocurile memoriei. Despre memoria Holocaustului din România • The Recovery of the Traumatic History and the Games of Memory. On the Memory of the Holocaust in Romania. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 7. // Adrian Mureşan. O lectură distopică a Noului Roman francez • A Dystopian Reading of the French Nouveau Roman. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 22. // Alexandru Matei. Contre l’idéologie esthétique: Sorin Alexandrescu, ou bien un héritier polémique de Tudor Vianu • Against Aesthetic Ideology: Sorin Alexandrescu as a Reluctant Inheritor of Tudor Vianu. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 31. // Iringó Abrudan. L’oeuvre d’Annie Ernaux – approches et enjeuxactuels • Annie Ernaux’s Work – Recent Perspectives. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 42. // David Morariu. French Theory și dezbaterile culturale ale poststructuralismului. O revizitare din perspective lui François Cusset și Johannes Angermuller • French Theory and the Cultural Debates of Poststructuralism. A Revisitation from the perspective of François Cusset and Johannes Angermulle. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 53. // Ion Pițoiu. Literatura de teren. O perspectivă diacronică și revificări contemporane • Fieldwork Literature. A Diacronic Perspective and Contemporary Revifications. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 63. »» STUDII CULTURAL • CULTURAL STUDIES: Adriana Avram. Redefining the Role of Community-driven Museums: Reflections on/of Displacement in District Six Museum, Cape Town • În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 73. »» ISTORIE • HISTORY: Simona Maria Cursaru-Herlea. Conservarea curativă și restaurarea unei amfore provincial pontice • Curating Conservation and Restoration of an Amphora from the Pontus Region. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 80. // Csaba Szabó. Danubian Provinces: History of a Notion. În: Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020, p. 88. ro
dc.description.sponsorship Revistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu ro
dc.language.iso română ro
dc.language.iso french fr
dc.language.iso english en
dc.publisher Complexul Național Muzeal ASTRA ro
dc.rights © Revista TRANSILVANIA ro
dc.source https://revistatransilvania.ro/ ro
dc.subject cultură ro
dc.subject știință ro
dc.subject literatură ro
dc.subject Sibiu ro
dc.title Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 6, 2020 ro
dc.type Book ro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account