Digital Library of LBUS

Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020

Show simple item record

dc.contributor.author Vancu, Radu (Redactor șef) ro
dc.contributor.author Varga, Dragoș (Redactor) ro
dc.contributor.author Pojoga, Vlad (Redactor) ro
dc.contributor.author Baghiu, Ștefan (Secretar de redacție) ro
dc.date.accessioned 2020-12-07T17:02:23Z en
dc.date.available 2020-12-07T17:02:23Z en
dc.date.issued 2020-02 en
dc.identifier.issn 0255 0539 ro
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2359 en
dc.description Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020. »» CONSILIUL ȘTIINȚIFIC: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România); prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); prof. univ. dr. Petr Kopecký (Universitatea din Leiden, Germania); prof. univ. dr. Mihaela Miroiu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România); acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (Academia Română); acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop (Academia Română); conf. univ. dr. Marci Shore (Universitatea Yale, Statele Unite ale Americii); prof. univ. dr. Stefan Sienerth (Universitatea „Ludwig Maximilian” din München, Germania); prof. univ. dr. habil. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România); acad. prof. univ. dr. Alexandru Zub (Academia Română). »» REDACȚIA: Redactor-șef: Radu Vancu; Redactori: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Secretar de redacție: Ștefan Baghiu. ////// TRANSILVANIA: New Series, Year XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020. »» ADVISORY BOARD: Prof. Ștefan Afloroaei (Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania); Prof. Constantin Chiriac (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Prof. Petr Kopecký (Leiden University, Germania); Prof. Mihaela Miroiu (The National University of Political Studies and Public Administration, Romania); Acad. Prof. Mircea Păcurariu (Romanian Academy); Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop (Romanian Academy), Babeș-Bolyai University of Cluj, Romania; Assoc. Prof. Marci Shore (Yale University, USA); Prof. Stefan Sienerth (Ludwig Maximilian University of München, Germany); Prof. andrei Terian (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania); Acad. Prof. Alexandru Zub (Romanian Academiy). »» EDITORIAL TEAM: Editor-in-Chief: Radu Vancu; Editors: Dragoș Varga, Vlad Pojoga. Editorial Secretary: Ștefan Baghiu. ro
dc.description.abstract »» CUPRINS • CONTENTS »» Ionuț Butoi. Punctul de cotitură. • The Turning Point. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 1-3. // Zoltan Rostás. Monografia Drăgușului și contextul ei. • Drăguș Monography and Its Context. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 4-9. // Sanda Golopenția. Ștefania Cristescu despre campania monografică Drăguș 1929. • Ștefania Cristescu On the Monographic Campaign of 1929 in the Drăguș Village. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 10-15. // Rucsandra Pop. Configurarea unei cariere - participarea lui Mihai Pop la Drăguș. • The Configuration of a Career - Mihai Pop’s Role in Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 16-30. // Theodor Constantiniu. Ecouri ale Drăgușului în etnomuzicologia românească postbelică: monografiile muzicale ale lui Ioan R. Nicola. • Reverberations of Drăguş in Postwar Romanian Ethnomusicology: The Musical Monographs of Ioan R. Nicola. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 31-39. // Irina Stahl. Vechea biserică ortodoxă de lemn din Drăguș. Două documente inedite păstrate în arhiva lui Henri H. Stahl (Drăguș, 1933). • The Old Orthodox Wooden Church from Drăguș. Two Unpublished Documents from Henri H. Stahl’s Private Archive (Drăguș Village, 1933). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 40-45. // Irina Stahl. Ordinea locurilor în biserică. Fișele de teren inedite păstrate în arhivalui Henri H. Stahl (Drăguș, 1929-1932). • The Order of Places within the Church: The Family Strana Unpublished Field-Notes from Henri H. Stahl’s Private Archive. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 46-58. // Dana Costin. Istoria socială implicită în cercetarea sociologică de la Drăguș. • The Implicit Social History in the Monographic Writings of Drăguș. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 59-63. // Alina Juravle. Continuitate și discontinuitate în Drăgușul contemporan: un studiu de caz. • Continuity and Discontinuity in Contemporary Drăguș: A Case Study. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 64-81. // Otilia Hedeșan. Cercetări de teren la Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. • Field Researches at Drăguș 1987-1988. A Puzzle in Progress. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 82-91. // Ligia Fulga. Discursul afectiv și memoria colectivă a Drăgușului privind cercetările lui Dimitrie Gusti după 70 de ani (2000-2001). • Sensitive Discourse and Collective Memory of Drăguș Village Concerning Dimitrie Gusti’S Research after 70 Years (2000-2001). În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 92-100. »» VARIA »» Daniel Chirot. Honoris Causa Reception Address: Why 20th Century Romanian Sociology And History Are Relevant Today. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 101-106. // Ioana-Ruxandra Fruntelată, Women Members of the Bucharest Sociological School as Researchers and Authors: a Synthetic Outlook. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 107-127. »» RECENZII • REVIEWS »» Cristina Preutu, Review: Adela Hîncu și Victor Karady, Social Science in “Other Europe” since 1945. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 128-131. // Levente Szekedi. Czech Sociology before, during and after Czechoslovakia. A Short Incursion into the Formation and Transformation of a Prominent National Tradition. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 132-137. // Maria Larionescu. Review: Zoltan Rostás și Florentina Țone, Despre migrație și emigrație la români. Studii și articole • Reviews: Zoltan Rostás and Florentina Țone, On Migration and Emigration in Romania. Studies and Articles. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 139-142. // Balász Telegdy. Review: Gyula Lencsés. Angolok a Bakonyban. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 143-145. // Cosmina Timoce-Mocanu. Povestind despre tradiții. Despre un demers de etnografie colaborativă • Telling About Traditions. An Endeavour of Collaborative Ethnography. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 146-149. // Romina Surugiu. Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, Dan Podaru (coord.), România protestelor - 2017: Piața Victoriei vs. Cotroceni. Interviuri de istorie orală. • Review: Antonio Momoc, Ionuț Butoi, Adriana Ștefănel, and Dan Podaru (Eds.), Protests and Romania – 2017: Victoriei Square vs. Cotroceni. Interviews and Oral History. În: Revista Transilvania - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020, p. 150-152. ro
dc.description.sponsorship Revistă editată de Complexul Național Muzeal ASTRA sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu ro
dc.language.iso en en
dc.language.iso română ro
dc.publisher Complexul Național Muzeal ASTRA ro
dc.rights © Revista TRANSILVANIA ro
dc.source https://revistatransilvania.ro/ ro
dc.subject cultură ro
dc.subject știință ro
dc.subject literatură ro
dc.subject Sibiu ro
dc.title Revista TRANSILVANIA - serie nouă, anul XLVIII (CLII), nr. 2-3, 2020 ro
dc.type Book ro
dc.europeana.provider Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu ro


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account