Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/916
Title: Telegraful Român - 1877
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1877
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXV al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1877, se tipăreşte la Sibiu, în 103 numere, extins pe 414 pagini, în perioada 2/14 ianuarie 1877 - 29 decembrie 1877 (10 ianuarie 1878), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anunciu. // Apelu filantropicu. // Brosiura politica. // Bucovin′a. // Burs′a de Vien′a. // Cârti scolastice oprite. // Cine agitéza ? // Citatiune edictala. // Concursu. // Corespundinti′a. // Despre starea scóleloru in comitatulu Sabiiului. // Diet′a Ungariei. // Economicu. // Edictu. // Furi′a jurnalisticei magiare si magiarone-jidane asupr′a Romaniei. // Imperatulu Russiei. // Incunociintiare. // La intrarea in alu XXV anu. // Licitatiune. // Manifestulu de pace alu principelui Milanu. // Manifestulu imperatului Russiei. // Ofrande pentru ostasii râniti din Romani′a. // Pareri asupr′a brosiurei ”O cugetare politica 1877”. // Pretiurile de piatia. // Protocólele Conferintiei din Constantinopole 1876-77. // Quousque tandem? // Raportulu despre târgulu de tiéra sibiianu din 27 Decembre 1876 (8 Ianuariu 1877). // Resbelulu. // Resunetu. // Revist′a politica. // Revista diurnalistica. // Românii magiaroni cu simpatii turcofile in contr′a fratiloru de sânge. // Sciri telegrafice. // Sciri telegrafice. // Stipendie de studie. // Teatrulu resbelului. // Tiarulu la Dunare. // Unu visu in fati′a realitàtiei. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/916
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12383
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1877_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 1. Anul XXV. Sabiiu, in 2/14 Ianuariu 1877.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 2. Anul XXV. Sabiiu, in 6/18 Ianuariu 1877.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 3. Anul XXV. Sabiiu, in 9/21 Ianuariu 1877.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 4. Anul XXV. Sabiiu, in 13/25 Ianuariu 1877.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 5. Anul XXV. Sabiiu, in 16/28 Ianuariu 1877.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 6. Anul XXV. Sabiiu, in 20 Ianuariu (1 Febr.) 1877.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 7. Anul XXV. Sabiiu, in 23 Ianuariu (4 Febr.) 1877.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 8. Anul XXV. Sabiiu, in 27 Ianuariu (8 Febr.) 1877.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 9. Anul XXV. Sabiiu, in 30 Ianuariu (11 Febr.) 1877.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 10. Anul XXV. Sabiiu, in 3/15 Februariu 1877.7.06 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 11. Anul XXV. Sabiiu, in 6/18 Februariu 1877.6.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 12. Anul XXV. Sabiiu, in 10/22 Februariu 1877.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 13. Anul XXV. Sabiiu, in 13/25 Februariu 1877.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 14. Anul XXV. Sabiiu, in 17 Februariu (1 Martiu) 1877.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 15. Anul XXV. Sabiiu, in 20 Februariu (4 Martiu) 1877.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 16. Anul XXV. Sabiiu, in 24 Februariu (8 Martiu) 1877.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 17. Anul XXV. Sabiiu, in 27 Februariu (11 Martiu) 1877.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 18. Anul XXV. Sabiiu, in 3/15 Martiu 1877.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 19. Anul XXV. Sabiiu, in 6/18 Martiu 1877.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 20. Anul XXV. Sabiiu, in 10/22 Martiu 1877.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 21. Anul XXV. Sabiiu, in 13/25 Martiu 1877.9.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 22. Anul XXV. Sabiiu, in 17/29 Martiu 1877.12.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 23. Anul XXV. Sabiiu, in 20 Martiu (1 Apr.) 1877.11.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 24. Anul XXV. Sabiiu, in 24 Martiu (5 Apr.) 1877.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 25. Anul XXV. Sabiiu, in 27 Martiu (8 Apr.) 1877.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 26. Anul XXV. Sabiiu, in 3/15 Apriliu 1877.9.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 27. Anul XXV. Sabiiu, in 7/19 Apriliu 1877.8.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 28. Anul XXV. Sabiiu, in 10/22 Apriliu 1877.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 29. Anul XXV. Sabiiu, in 14/26 Aprile 1877.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 30. Anul XXV. Sabiiu, in 17/29 Aprile 1877.6.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 31. Anul XXV. Sabiiu, in 21 Aprile (3 Maiu) 1877.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 32. Anul XXV. Sabiiu, in 24 Aprile (6 Maiu) 1877.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 33. Anul XXV. Sabiiu, in 28 Aprile (10 Maiu) 1877.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 34. Anul XXV. Sabiiu, in 1/13 Maiu 1877.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 35. Anul XXV. Sabiiu, in 5/17 Maiu 1877.8.26 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 36. Anul XXV. Sabiiu, in 8/20 Maiu 1877.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 37. Anul XXV. Sabiiu, in 12/24 Maiu 1877.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 38. Anul XXV. Sabiiu, in 15/27 Maiu 1877.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 39. Anul XXV. Sabiiu, in 19/31 Maiu 1877.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 40. Anul XXV. Sabiiu, in 22 Maiu (3 Iuniu) 1877.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 41. Anul XXV. Sabiiu, in 26 Maiu (7 Iuniu) 1877.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 42. Anul XXV. Sabiiu, in 29 Maiu (10 Iuniu) 1877.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 43. Anul XXV. Sabiiu, in 2/14 Iuniu 1877.6.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 44. Anul XXV. Sabiiu, in 5/17 Iuniu 1877.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 45. Anul XXV. Sabiiu, in 9/21 Iuniu 1877.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 46. Anul XXV. Sabiiu, in 12/24 Iuniu 1877.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 47. Anul XXV. Sabiiu, in 16/28 Iuniu 1877.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 48. Anul XXV. Sabiiu, in 19 Iuniu (1 Iuliu) 1877.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 49. Anul XXV. Sabiiu, in 23 Iuniu (5 Iuliu) 1877.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 50. Anul XXV. Sabiiu, in 26 Iuniu (8 Iuliu) 1877.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 51. Anul XXV. Sabiiu, in 30 Iuniu (12 Iuliu) 1877.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 52. Anul XXV. Sabiiu, in 3/15 Iuliu 1877.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 53. Anul XXV. Sabiiu, in 7/19 Iuliu 1877.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 54. Anul XXV. Sabiiu, in 10/22 Iuliu 1877.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 55. Anul XXV. Sabiiu, in 14/26 Iuliu 1877.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 56. Anul XXV. Sabiiu, in 17/29 Iuliu 1877.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 57. Anul XXV. Sabiiu, in 21 Iuliu (2 Aug.) 1877.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 58. Anul XXV. Sabiiu, in 24 Iuliu (5 Aug.) 1877.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 59. Anul XXV. Sabiiu, in 28 Iuliu (9 Aug.) 1877.6.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 60. Anul XXV. Sabiiu, in 31 Iuliu (12 Aug.) 1877.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 61. Anul XXV. Sabiiu, in 4/16 Augustu 1877.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 62. Anul XXV. Sabiiu, in 7/19 Augustu 1877.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 63. Anul XXV. Sabiiu, in 11/23 Augustu 1877.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 64. Anul XXV. Sabiiu, in 14/26 Augustu 1877.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 65. Anul XXV. Sabiiu, in 18/30 Augustu 1877.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 66. Anul XXV. Sabiiu, in 21 Augustu (2 Sept.) 1877.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 67. Anul XXV. Sabiiu, in 25 Augustu (6 Sept.) 1877.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 68. Anul XXV. Sabiiu, in 28 Augustu (9 Sept.) 1877.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 69. Anul XXV. Sabiiu, in 1/13 Septembre 1877.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 70. Anul XXV. Sabiiu, in 4/16 Septembre 1877.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 71. Anul XXV. Sabiiu, in 8/20 Septembre 1877.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 72. Anul XXV. Sabiiu, in 11/23 Septembre 1877.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 73. Anul XXV. Sabiiu, in 15/27 Septembre 1877.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 74. Anul XXV. Sabiiu, in 18/30 Septembre 1877.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 75. Anul XXV. Sabiiu, in 22 Septembre (4 Oct.) 1877.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 76. Anul XXV. Sabiiu, in 25 Septembre (7 Oct.) 1877.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 77. Anul XXV. Sabiiu, in 29 Septembre (11 Oct.) 1877.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 78. Anul XXV. Sabiiu, in 2/14 Octobre 1877.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 79. Anul XXV. Sabiiu, in 6/18 Octobre 1877.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 80. Anul XXV. Sabiiu, in 9/21 Octobre 1877.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 81. Anul XXV. Sabiiu, in 13/25 Octobre 1877.6.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 82. Anul XXV. Sabiiu, in 16/28 Octobre 1877.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 83. Anul XXV. Sabiiu, in 20 Octobre (1 Nov.) 1877.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 84. Anul XXV. Sabiiu, in 23 Octobre (4 Nov.) 1877.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 85. Anul XXV. Sabiiu, in 27 Octobre (8 Nov.) 1877.6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 86. Anul XXV. Sabiiu, in 30 Octobre (11 Nov.) 1877.6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 87. Anul XXV. Sabiiu, in 3/15 Novembre 1877.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 88. Anul XXV. Sabiiu, in 6/18 Novembre 1877.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 89 Anul XXV. Sabiiu, in 10/22 Novembre 1877.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 90. Anul XXV. Sabiiu, in 13/25 Novembre 1877.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 91. Anul XXV. Sabiiu, in 17/29 Novembre 1877.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 92. Anul XXV. Sabiiu, in 20 Novembre (2 Dec.) 1877.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 93. Anul XXV. Sabiiu, in 24 Novembre (6 Dec.) 1877.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 94. Anul XXV. Sabiiu, in 27 Novembre (9 Dec.) 1877.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 95. Anul XXV. Sabiiu, in 1/13 Decembre 1877.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 96. Anul XXV. Sabiiu, in 4/16 Decembre 1877.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 97. Anul XXV. Sabiiu, in 8/20 Decembre 1877.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 98. Anul XXV. Sabiiu, in 13/23 Decembre 1877.6.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 99. Anul XXV. Sabiiu, in 15/27 Decembre 1877.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 100. Anul XXV. Sabiiu, in 18/30 Decembre 1877.6.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 101. Anul XXV. Sabiiu, in 22 Decembre 1877. (3 Ian. 1878.)6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 102. Anul XXV. Sabiiu, in 25 Decembre 1877. (6 Ian. 1878.)6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1877_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1877. Nru. 103. Anul XXV. Sabiiu, in 29 Decembre 1877. (10 Ian. 1878.)6.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1877.jpgTelegraful Roman 1877998.44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.