Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/915
Title: Telegraful Român - 1876
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1876
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXIV al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1876, se tipăreşte la Sibiu, în 103 numere, extins pe 406 (412) pagini, în perioada 1/13 ianuarie 1876 - 30 decembrie 1876 (11 ianuarie 1877), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anulu nou. // Anunciu. // Armat′a romana si dlu generalu Florescu. // Burs′a de Vien′a. // Câtra inspectorii districtuali, directorii locali si toti invetiatorii scóleloru confesionali poporali greco-oriebtali din Archidieces′a Transilvaniei. // Concursu de premiu. // Concursu. // Conflictulu turco-romanu. // Corespondintia. // Croquis. // Cum aru fi de a se privi cestiunea orientala la noi românii? // De pe galeri′a dietei. // Depuneri de capitale spre fuptificare. // Despre competintia in trebi administrative bisericesci. // Diet′a Ungariei. // Edictu. // Indigitâri. // Intregire. // La cestiunea orientala. // La organisarea comuneloru. // Lânga Aradu la serbarile Rosaliiloru. // Mórtea Sultanului Abdul Aziz. // O radia de lumina. // Post′a redactiunei. // Program′a dlui presiedinte alu consiliului de ministrii. // Reactiunea. // Rectificare. // Resbelulu. // Revist′a diplomatica. // Revist′a politica. // Revista asupr′a stârei nóstre politice, culturali si economice. // Romani′a. // Sciri telegrafice. // Serile de iérna. // Sinodulu archidiecesanu. // Telegrama. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/915
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12382
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1876_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 1. Anul XXIV. Sabiiu, in 1/13 Ianuariu 1876.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 2. Anul XXIV. Sabiiu, in 2/16 Ianuariu 1876.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 3. Anul XXIV. Sabiiu, in 8/20 Ianuariu 1876.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 4. Anul XXIV. Sabiiu, in 11/23 Ianuariu 1876.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 5. Anul XXIV. Sabiiu, in 15/27 Ianuariu 1876.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 6. Anul XXIV. Sabiiu, in 18/30 Ianuariu 1876.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 7. Anul XXIV. Sabiiu, in 22 Ianuariu (3 Febr.) 1876.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 9. Anul XXIV. Sabiiu, in 29 Ianuariu (10 Febr.) 1876.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 10. Anul XXIV. Sabiiu, in 1/13 Februariu 1876.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 11. Anul XXIV. Sabiiu, in 5/17 Februariu 1876.7.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 12. Anul XXIV. Sabiiu, in 8/20 Februariu 1876.7.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 14. Anul XXIV. Sabiiu, in 15/27 Februariu 1876.7.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 15. Anul XXIV. Sabiiu, in 19 Februariu (2 Mart,) 1876.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 16. Anul XXIV. Sabiiu, in 22 Februariu (5 Mart,) 1876.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 17. Anul XXIV. Sabiiu, in 26 Februariu (9 Mart,) 1876.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 18. Anul XXIV. Sabiiu, in 29 Februariu (12 Mart.) 1876.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 19. Anul XXIV. Sabiiu, in 4/16 Martiu 1876.6.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 20. Anul XXIV. Sabiiu, in 7/19 Martiu 1876.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 21. Anul XXIV. Sabiiu, in 11/23 Martiu 1876.6.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 22. Anul XXIV. Sabiiu, in 14/26 Martiu 1876.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 23. Anul XXIV. Sabiiu, in 18/30 Martiu 1876.7.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 24. Anul XXIV. Sabiiu, in 21 Martiu (3 Aprile) 1876.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 25. Anul XXIV. Sabiiu, in 25 Martiu (6 Aprile) 1876.7.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 26. Anul XXIV. Sabiiu, in 28 Martiu (9 Aprile) 1876.6.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 27. Anul XXIV. Sabiiu, in 1/13 Aprile 1876.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 28. Anul XXIV. Sabiiu, in 3/15 Aprile 1876.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 29. Anul XXIV. Sabiiu, in 11/23 Aprile 1876.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 30. Anul XXIV. Sabiiu, in 15/27 Aprile 1876.7.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 31. Anul XXIV. Sabiiu, in 18/30 Aprile 1876.7.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 32. Anul XXIV. Sabiiu, in 22 Aprile (4 Maiu) 1876.7.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 33. Anul XXIV. Sabiiu, in 25 Aprile (7 Maiu) 1876.7.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 34. Anul XXIV. Sabiiu, in 29 Aprile (11 Maiu) 1876.7.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 35. Anul XXIV. Sabiiu, in 2/14 Maiu 1876.7.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 36. Anul XXIV. Sabiiu, in 6/18 Maiu 1876.7.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 37. Anul XXIV. Sabiiu, in 9/21 Maiu 1876.7.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 38. Anul XXIV. Sabiiu, in 13/25 Maiu 1876.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 39. Anul XXIV. Sabiiu, in 16/28 Maiu 1876.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 40. Anul XXIV. Sabiiu, in 20 Maiu (1 Iuniu) 1876.7.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 41. Anul XXIV. Sabiiu, in 23 Maiu (4 Iuniu) 1876.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 42. Anul XXIV. Sabiiu, in 27 Maiu (8 Iuniu) 1876.7.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 43. Anul XXIV. Sabiiu, in 30 Maiu (11 Iuniu) 1876.7.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 44. Anul XXIV. Sabiiu, in 3/15 Iuniu 1876.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 45. Anul XXIV. Sabiiu, in 6/18 Iuniu 1876.7.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 46. Anul XXIV. Sabiiu, in 10/22 Iuniu 1876.7.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 47. Anul XXIV. Sabiiu, in 13/25 Iuniu 1876.7.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 48. Anul XXIV. Sabiiu, in 17/29 Iuniu 1876.7.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 49. Anul XXIV. Sabiiu, in 20 Iuniu (2 Iuliu) 1876.7.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 50. Anul XXIV. Sabiiu, in 24 Iuniu (6 Iuliu) 18767.26 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 51. Anul XXIV. Sabiiu, in 27 Iuniu (9 Iuliu) 1876.7.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 52. Anul XXIV. Sabiiu, in 1/13 Iuliu 1876.7.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 53. Anul XXIV. Sabiiu, in 4/16 Iuliu 1876.7.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 54. Anul XXIV. Sabiiu, in 8/20 Iuliu 1876.7.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 55. Anul XXIV. Sabiiu, in 11/23 Iuliu 1876.7.05 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 56. Anul XXIV. Sabiiu, in 15/27 Iuliu 1876.7.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 57. Anul XXIV. Sabiiu, in 18/30 Iuliu 1876.7.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 58. Anul XXIV. Sabiiu, in 22 Iuliu (3 Aug.) 1876.7.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 59. Anul XXIV. Sabiiu, in 25 Iuliu (6 Aug.) 1876.7.17 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 60. Anul XXIV. Sabiiu, in 29 Iuliu (10 Aug.) 1876.7.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 61. Anul XXIV. Sabiiu, in 1/13 Augustu 1876.7.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 62. Anul XXIV. Sabiiu, in 5/17 Augustu 1876.7.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 63. Anul XXIV. Sabiiu, in 8/20 Augustu 1876.7.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 64. Anul XXIV. Sabiiu, in 12/24 Augustu 1876.6.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 65. Anul XXIV. Sabiiu, in 15/27 Augustu 1876.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 66. Anul XXIV. Sabiiu, in 19/31 Augustu 1876.7.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 67. Anul XXIV. Sabiiu, in 22 Augustu (3 Sept.) 1876.7.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 68. Anul XXIV. Sabiiu, in 26 Augustu (7 Sept.) 1876.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 69. Anul XXIV. Sabiiu, in 29 Augustu (10 Sept.) 1876.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 70. Anul XXIV. Sabiiu, in 2/14 Septemvre 1876.7.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 71. Anul XXIV. Sabiiu, in 5/17 Septemvre 1876.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 72. Anul XXIV. Sabiiu, in 9/21 Septemvre 1876.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 73. Anul XXIV. Sabiiu, in 12/24 Septemvre 1876.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 74. Anul XXIV. Sabiiu, in 16/28 Septemvre 1876.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 75. Anul XXIV. Sabiiu, in 19 Septemvre (1 Oct.) 1876.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 76. Anul XXIV. Sabiiu, in 23 Septemvre (5 Oct.) 1876.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 77. Anul XXIV. Sabiiu, in 26 Septemvre (8 Oct.) 1876.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 78. Anul XXIV. Sabiiu, in 30 Septemvre (12 Oct.) 1876.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 79. Anul XXIV. Sabiiu, in 3/15 Octomvre 1876.6.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 80. Anul XXIV. Sabiiu, in 7/19 Octomvre 1876.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 81. Anul XXIV. Sabiiu, in 10/22 Octomvre 1876.7.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 82. Anul XXIV. Sabiiu, in 14/26 Octomvre 1876.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 83. Anul XXIV. Sabiiu, in 17/29 Octomvre 1876.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 84. Anul XXIV. Sabiiu, in 17/29 Octomvre 1876.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 85. Anul XXIV. Sabiiu, in 24 Octomvre (5 Nov.) 1876.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 86. Anul XXIV. Sabiiu, in 28 Octomvre (9 Nov.) 1876.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 87. Anul XXIV. Sabiiu, in 31 Octomvre (12 Nov.) 1876.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 88. Anul XXIV. Sabiiu, in 4/16 Novembre 1876.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 89. Anul XXIV. Sabiiu, in 7/19 Novembre 1876.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 90. Anul XXIV. Sabiiu, in 11/23 Novembre 1876.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 91. Anul XXIV. Sabiiu, in 14/26 Novembre 1876.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 92. Anul XXIV. Sabiiu, in 18/30 Novembre 1876.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 93. Anul XXIV. Sabiiu, in 21 Novembre (3 Dec.) 1876.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 94. Anul XXIV. Sabiiu, in 25 Novembre (7 Dec.) 1876.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 95. Anul XXIV. Sabiiu, in 28 Novembre (10 Dec.) 1876.6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 96. Anul XXIV. Sabiiu, in 2/14 Decembre 1876.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 97. Anul XXIV. Sabiiu, in 5/17 Decembre 1876.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 98. Anul XXIV. Sabiiu, in 9/21 Decembre 1876.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 99. Anul XXIV. Sabiiu, in 12/24 Decembre 187696.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 100. Anul XXIV. Sabiiu, in 16/28 Decembre 1876.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 101. Anul XXIV. Sabiiu, in 19/31 Decembre 18761016.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 102. Anul XXIV. Sabiiu, in 23 Decembre 1876. (4 Ian. 1877.)6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1876_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1876. Nru. 103. Anul XXIV. Sabiiu, in 30 Decembre 1876. (11 Ian. 1877.)6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1876.jpgTelegraful Roman 18761.04 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.