Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/914
Title: Telegraful Român - 1875
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1875
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXIII al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1875, se tipăreşte la Sibiu, în 102 numere, extins pe 412 pagini, în perioada 2/14 ianuarie 1875 - 24 decembrie 1875 (5 ianuarie 1876), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anunciu. // Burs′a de Vien′a. // Câtra p. t. membri ai partideloru romane din Transilvani′a. // Ce facemu in starea actuala a Turciei?. // Comentariulu la situatiune. // Conchiamare. // Concursu. // Congresulu din Bonn. // Convocare. // Cronic′a dilei. // Despre cestiunea drumului de feru pre la Turnulu rosiu. // Despre legea adusa in privinti′a notariloru publici regesci. // Diet′a Ungariei. // Edictu. // Escriere la concursu. // Fenu de vendutu. // FOISÓRA: Electicitatea intrebuintiata pentru a descoperi fraud′a in comerciulu stofeloru.; Ometulu (Néu′a).; Padurile cá midilocu de imbunâtatire a agriculturei.; Croquis.; Studii essegetice.; // Garantezu cu capulu meu. // Inchieiarea dietei Ungariei. // Notite diverse. // Observâri de pre galeri′a sinodale. // Pericululu comuneloru nóstre rurali!. // Pravuri de Transilvani′a pentru rimatori. // Publicare de licitatiune. // Publicatiue. // Raportu comerciale. // Resbelulu trojanu. Revist′a diaristica. // Romani′a. // Sa ne intielegemu unii cu altii!. // Sinodulu archidiecesanu. // Societatea academica romana. // Spre orientare. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/914
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12381
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1875_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 1. Anul XXIII. Sabiiu, in 2/14 Ianuariu 1875.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 2. Anul XXIII. Sabiiu, in 5/17 Ianuariu 1875.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 3. Anul XXIII. Sabiiu, in 9/21 Ianuariu 1875.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 4. Anul XXIII. Sabiiu, in 12/24 Ianuariu 1875.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 5. Anul XXIII. Sabiiu, in 16/28 Ianuariu 1875.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 6. Anul XXIII. Sabiiu, in 19/31 Ianuariu. 1875.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 7. Anul XXIII. Sabiiu, in 23 Ianuariu. (4 Februariu) 1875.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 8. Anul XXIII. Sabiiu, in 26 Ianuariu. (7 Februariu) 1875.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 9. Anul XXIII. Sabiiu, in 30 Ianuariu. (11 Februariu) 1875.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 10. Anul XXIII. Sabiiu, in 2/14 Februariu 1875.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 11. Anul XXIII. Sabiiu, in 6/18 Februariu 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 12. Anul XXIII. Sabiiu, in 9/21 Februariu 1875.6.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 13. Anul XXIII. Sabiiu, in 13/25 Februariu 1875.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 14. Anul XXIII. Sabiiu, in 16/28 Februariu 1875.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 15. Anul XXIII. Sabiiu, in 20 Februariu (4 Mart.) 1875.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 16. Anul XXIII. Sabiiu, in 23 Februariu (7 Mart.) 1875.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 17. Anul XXIII. Sabiiu, in 27 Februariu (11 Mart.) 1875.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 18. Anul XXIII. Sabiiu, in 2/14 Martiu 1875.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 19. Anul XXIII. Sabiiu, in 6/18 Martiu 1875.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 20. Anul XXIII. Sabiiu, in 9/21 Martiu 1875.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 21. Anul XXIII. Sabiiu, in 13/25 Martiu 1875.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 22. Anul XXIII. Sabiiu, in 16/28 Martiu 1875.6.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 23. Anul XXIII. Sabiiu, in 20 Martiu (1 Aprile) 1875.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 24. Anul XXIII. Sabiiu, in 23 Martiu (4 Aprile) 1875.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 25 Anul XXIII. Sabiiu, in 27 Martiu (8 Aprile) 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 26. Anul XXIII. Sabiiu, in 30 Martiu (11 Aprile) 1875.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 27. Anul XXIII. Sabiiu, in 3/15 Aprile 1875.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 28. Anul XXIII. Sabiiu, in 6/18 Aprile 1875.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 29. Anul XXIII. Sabiiu, in 10/22 Aprile 1875.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 30. Anul XXIII. Sabiiu, in 13/25 Aprile 1875.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 31. Anul XXIII. Sabiiu, in 20 Aprile (2 Maiu) 1875.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 32. Anul XXIII. Sabiiu, in 24 Aprile (6 Maiu) 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 33. Anul XXIII. Sabiiu, in 27 Aprile (9 Maiu) 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 34. Anul XXIII. Sabiiu, in 1/13 Maiu 1875.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 35. Anul XXIII. Sabiiu, in 4/16 Maiu 1875.7.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 36. Anul XXIII. Sabiiu, in 8/20 Maiu 1875.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 37. Anul XXIII. Sabiiu, in 11/23 Maiu 1875.7.12 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 38. Anul XXIII. Sabiiu, in 15/27 Maiu 1875.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 39. Anul XXIII. Sabiiu, in 18/30 Maiu 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 40. Anul XXIII. Sabiiu, in 22 Maiu (3 Iuniu) 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 41. Anul XXIII. Sabiiu, in 25 Maiu (6 Iuniu) 1875.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 42. Anul XXIII. Sabiiu, in 29 Maiu (10 Iuniu) 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 43. Anul XXIII. Sabiiu, in 1/13 Iuniu 1875.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 44. Anul XXIII. Sabiiu, in 5/17 Iuniu 1875.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 45. Anul XXIII. Sabiiu, in 8/20 Iuniu 1875.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 46. Anul XXIII. Sabiiu, in 12/24 Iuniu 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 47. Anul XXIII. Sabiiu, in 15/27 Iuniu 1875.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 48. Anul XXIII. Sabiiu, in 19 Iuniu (1 Iuliu) 1875.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 49. Anul XXIII. Sabiiu, in 22 Iuniu (4 Iuliu) 1875.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 50. Anul XXIII. Sabiiu, in 26 Iuniu (8 Iuliu) 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 51. Anul XXIII. Sabiiu, in 30 Iuniu (12 Iuliu) 1875.6.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 52. Anul XXIII. Sabiiu, in 3/15 Iuliu 1875.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 53. Anul XXIII. Sabiiu, in 6/18 Iuliu 1875.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 54. Anul XXIII. Sabiiu, in 10/22 Iuliu 1875.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 55. Anul XXIII. Sabiiu, in 13/25 Iuliu 1875.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 56. Anul XXIII. Sabiiu, in 17/29 Iuliu 1875.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 57. Anul XXIII. Sabiiu, in 20 Iuliu (1 Aug.) 1875.7.12 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 58. Anul XXIII. Sabiiu, in 24 Iuliu (5 Aug.) 1875.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 59. Anul XXIII. Sabiiu, in 27 Iuliu (8 Aug.) 1875.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 60. Anul XXIII. Sabiiu, in 31 Iuliu (12 Aug.) 1875.7.01 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 61. Anul XXIII. Sabiiu, in 3/15 Augustu 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 62. Anul XXIII. Sabiiu, in 7/19 Augustu 1875.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 63. Anul XXIII. Sabiiu, in 10/22 Augustu 1875.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 64. Anul XXIII. Sabiiu, in 14/26 Augustu 1875.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 65. Anul XXIII. Sabiiu, in 17/29 Augustu 1875.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 66. Anul XXIII. Sabiiu, in 21 Augustu (2 Sept.) 1875.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 67. Anul XXIII. Sabiiu, in 24 Augustu (5 Sept.) 1875.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 68. Anul XXIII. Sabiiu, in 28 Augustu (9 Sept.) 1875.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 69. Anul XXIII. Sabiiu, in 31 Augustu (12 Sept.) 1875.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 70. Anul XXIII. Sabiiu, in 4/16 Septemvre 1875.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 71. Anul XXIII. Sabiiu, in 7/19 Septemvre 1875.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 72. Anul XXIII. Sabiiu, in 11/23 Septemvre 18756.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 73. Anul XXIII. Sabiiu, in 14/26 Septemvre 1875.6.91 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 74. Anul XXIII. Sabiiu, in 18/30 Septemvre 1875.7.06 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 75. Anul XXIII. Sabiiu, 21 Septemvre (3 Oct.) 1875.6.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 76. Anul XXIII. Sabiiu, 25 Septemvre (7 Oct.) 1875.66.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 77. Anul XXIII. Sabiiu, 28 Septemvre (10 Oct.) 1875.6.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 78. Anul XXIII. Sabiiu, 2/14 Octomvre 1875.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 79. Anul XXIII. Sabiiu, 5/17 Octomvre 1875.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 80. Anul XXIII. Sabiiu, 9/21 Octomvre 1875.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 81. Anul XXIII. Sabiiu, 12/24 Octomvre 1875.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 82. Anul XXIII. Sabiiu, 16/28 Octomvre 1875.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 83. Anul XXIII. Sabiiu, 19/31 Octomvre 1875.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 84. Anul XXIII. Sabiiu, 23 Octomvre (3 Nov.) 1875.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 85. Anul XXIII. Sabiiu, 26 Octomvre (7 Nov.) 1875.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 86. Anul XXIII. Sabiiu, 30 Octomvre (11 Nov.) 1875.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 87. Anul XXIII. Sabiiu, 2/14 Novemvre 1875.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 88. Anul XXIII. Sabiiu, 6/18 Novemvre 1875.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 89. Anul XXIII. Sabiiu, 9/21 Novemvre 1875.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 90. Anul XXIII. Sabiiu, 13/25 Novemvre 1875.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 91. Anul XXIII. Sabiiu, 16/28 Novemvre 1875.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 92. Anul XXIII. Sabiiu, 20 Novemvre (2 Dec.) 1875.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 93. Anul XXIII. Sabiiu, 23 Novemvre (5 Dec.) 1875.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 94. Anul XXIII. Sabiiu, 27 Novemvre (9 Dec.) 1875.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 95. Anul XXIII. Sabiiu, 30 Novemvre (12 Dec.) 1875.6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 96. Anul XXIII. Sabiiu, 4/16 Decembre 1875.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 97. Anul XXIII. Sabiiu, 7/19 Decembre 1875.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 98. Anul XXIII. Sabiiu, 11/23 Decembre 1875.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 99. Anul XXIII. Sabiiu, 14/26 Decembre 1875.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 100. Anul XXIII. Sabiiu, 18/30 Decembre 1875.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 101. Anul XXIII. Sabiiu, 21 Decembre 1875. (2 Ian. 1876)6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1875_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1875. Nru. 102. Anul XXIII. Sabiiu, 24 Decembre 1875. (5 Ian. 1876.)6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1875.jpgTelegraful Roman 18751.02 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.