Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/913
Title: Telegraful Român - 1874
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1874
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXII al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1874, se tipăreşte la Sibiu, în 103 numere, extins pe 412 (402) pagini, în perioada 3/15 ianuarie 1874 - 29 decembrie 1874 (10 ianuarie 1875), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anunciu. // Burs′a de Vien′a. // Concursu. // Conferintiele ivetiatoresci din Branu. // Dechiaratiune. // Dela Universitatea fund. reg.; // Diet′a Ungariei. // Din Chislerhurst. // Din provincia. // Discursulu dlui. Deputat D. Bonciu. // Europ′a la anulu 1874; FOISÓRA: Monastirile straine din Russi′a sî administrarea loru.; La serbatórea sântilor Trei Iererchi. 30 Ianuariu.; Despre constitutiunea bisericei nóstre.; // La o cestiune urgenta. // Memorandu. // Publicatiune. // Publicatiuni oficiale. // Raportu comerciale. // Revista diuralistica. // Santirea intru Eppu. // Sciri dela tribunale. // Universitatea sasésca. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/913
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12380
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1874_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 1. Anul XXII. Sabiiu, in 3/15 Ianuariu 1874.7.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 2. Anul XXII. Sabiiu, in 6/18 Ianuariu 1874.7.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 3. Anul XXII. Sabiiu, in 10/22 Ianuariu 1874.7.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 4. Anul XXII. Sabiiu, in 13/25 Ianuariu 1874.7.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 5. Anul XXII. Sabiiu, in 17/29 Ianuariu 1874.7.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 6. Anul XXII. Sabiiu, in 20 Ianuariu (1 Febr.) 1874.7.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 7. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Ianuariu (5 Febr.) 1874.7.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 8. Anul XXII. Sabiiu, in 27 Ianuariu (8 Febr.) 1874.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 9. Anul XXII. Sabiiu, in 31 Ianuariu (12 Febr.) 1874.7.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 10. Anul XXII. Sabiiu, in 3/15 Februariu 1874.7.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 11. Anul XXII. Sabiiu, in 7/19 Februariu 1874.7.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 12. Anul XXII. Sabiiu, in 10/22 Februariu 1874.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 13. Anul XXII. Sabiiu, in 14/26 Februariu 1874.7.05 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 14. Anul XXII. Sabiiu, in 17 Februariu (1 Mart.) 1874.7.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 15. Anul XXII. Sabiiu, in 21 Februariu (5 Mart.) 1874.7.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 16. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Februariu (8 Mart.) 1874.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 17. Anul XXII. Sabiiu, in 28 Februariu (12 Mart.) 1874.7.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 18. Anul XXII. Sabiiu, in 3/15 Martie 1874.7.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 19. Anul XXII. Sabiiu, in 7/19 Martie 1874.7.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 20. Anul XXII. Sabiiu, in 10/22 Martie 1874.7.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 21. Anul XXII. Sabiiu, in 14/26 Martiu 1874.7.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 22. Anul XXII. Sabiiu, in 17/29 Martiu 1874.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 23. Anul XXII. Sabiiu, in 21 Martiu (2 Aprile) 1874.6.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 24. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Martiu (5 Aprile) 1874.7.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 25. Anul XXII. Sabiiu, in 28 Martiu (9 Aprile) 1874.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 26. Anul XXII. Sabiiu, in 30 Martiu (11 Aprile) 1874.6.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 27. Anul XXII. Sabiiu, in 7/19 Aprile 1874.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 28. Anul XXII. Sabiiu, in 11/23 Aprile 1874.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 29. Anul XXII. Sabiiu, in 14/26 Aprile 1874.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 30. Anul XXII. Sabiiu, in 18/30 Aprile 1874.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 31. Anul XXII. Sabiiu, in 21 Aprile (3 Maiu) 1874.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 32. Anul XXII. Sabiiu, in 25 Aprile (7 Maiu) 1874.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 33. Anul XXII. Sabiiu, in 28 Aprile (10 Maiu) 1874.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 34. Anul XXII. Sabiiu, in 2/14 Maiu 1874.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 35. Anul XXII. Sabiiu, in 5/17 Maiu 1874.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 36. Anul XXII. Sabiiu, in 9/21 Maiu 1874.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 37. Anul XXII. Sabiiu, in 12/24 Maiu 1874.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 38. Anul XXII. Sabiiu, in 16/28 Maiu 1874.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 39. Anul XXII. Sabiiu, in 19/31 Maiu 1874.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 40. Anul XXII. Sabiiu, in 23 Maiu (4 Iuniu) 1874.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 41. Anul XXII. Sabiiu, in 26 Maiu (7 Iuniu) 1874.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 42. Anul XXII. Sabiiu, in 30 Maiu (11 Iuniu) 1874.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 43. Anul XXII. Sabiiu, in 2/14 Iuniu 1874.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 44. Anul XXII. Sabiiu, in 6/18 Iuniu 1874.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 45. Anul XXII. Sabiiu, in 9/21 Iuniu 1874.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 46. Anul XXII. Sabiiu, in 13/25 Iuniu 1874.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 47. Anul XXII. Sabiiu, in 16/28 Iuniu 1874.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 48. Anul XXII. Sabiiu, in 20 Iuniu (2 Iuliu) 1874.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 49. Anul XXII. Sabiiu, in 23 Iuniu (5 Iuliu) 1874.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 50. Anul XXII. Sabiiu, in 27 Iuniu (9 Iuliu) 1874.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 51. Anul XXII. Sabiiu, in 30 Iuniu (12 Iuliu) 1874.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 52. Anul XXII. Sabiiu, in 4/16 Iuliu 1874.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 53. Anul XXII. Sabiiu, in 7/19 Iuliu 1874.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 54. Anul XXII. Sabiiu, in 11/23 Iuliu 1874.6.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 55. Anul XXII. Sabiiu, in 14/26 Iuliu 1874.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 56. Anul XXII. Sabiiu, in 18/30 Iuliu 1874.6.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 57. Anul XXII. Sabiiu, in 21 Iuliu (2 Aug.) 1874.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 58. Anul XXII. Sabiiu, in 25 Iuliu (6 Aug.) 1874.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 59. Anul XXII. Sabiiu, in 28 Iuliu (9 Aug.) 1874.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 60. Anul XXII. Sabiiu, in 1/13 Augustu. 1874.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 61. Anul XXII. Sabiiu, in 4/16 Augustu. 1874.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 62. Anul XXII. Sabiiu, in 8/20 Augustu. 1874.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 63. Anul XXII. Sabiiu, in 11/23 Augustu. 1874.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 64. Anul XXII. Sabiiu, in 15/27 Augustu. 1874.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 65. Anul XXII. Sabiiu, in 18/30 Augustu. 1874.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 66. Anul XXII. Sabiiu, in 22 Augustu. (3 Sept.) 1874.6.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 67. Anul XXII. Sabiiu, in 25 Augustu. (6 Sept.) 1874.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 68. Anul XXII. Sabiiu, in 29 Augustu. (10 Sept.) 1874.7.01 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 69. Anul XXII. Sabiiu, in 1/13 Septembre 1874.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 70. Anul XXII. Sabiiu, in 5/17 Septembre 1874.7.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 70. Anul XXII. Sabiiu, in 8/20 Septembre 1874.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 72. Anul XXII. Sabiiu, in 12/24 Septembre 1874.7.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 73. Anul XXII. Sabiiu, in 15/27 Septembre 1874.6.98 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 74. Anul XXII. Sabiiu, in 19 Septembre (1 Octobre) 1874.7.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 75. Anul XXII. Sabiiu, in 22 Septembre (4 Octobre) 1874.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 76. Anul XXII. Sabiiu, in 26 Septembre (10 Octobre) 1874.7.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 77. Anul XXII. Sabiiu, in 29 Septembre (11 Octobre) 1874.6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 78. Anul XXII. Sabiiu, in 3/15 Octomvre 1874.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 79. Anul XXII. Sabiiu, in 6/18 Octomvre 1874.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 80. Anul XXII. Sabiiu, in 10/22 Octomvre 1874.7.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 81. Anul XXII. Sabiiu, in 13/25 Octomvre 1874.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 82. Anul XXII. Sabiiu, in 17/29 Octomvre 1874.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 83. Anul XXII. Sabiiu, in 20 Octomvre (1 Nov.) 1874.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 84. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Octomvre (5 Nov.) 1874.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 85. Anul XXII. Sabiiu, in 27 Octomvre (8 Nov.) 1874.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 86. Anul XXII. Sabiiu, in 31 Octomvre (12 Nov.) 1874.6.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 87. Anul XXII. Sabiiu, in 3/15 Novembre 1874.6.88 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 88. Anul XXII. Sabiiu, in 7/19 Novembre 1874.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 89. Anul XXII. Sabiiu, in 10/22 Novembre 1874.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 90. Anul XXII. Sabiiu, in 14/26 Novembre 1874.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 91. Anul XXII. Sabiiu, in 17/29 Novembre 1874.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 92. Anul XXII. Sabiiu, in 21 Novembre (3 Decemb.) 1874.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 93. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Novembre (6 Decemb.) 1874.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 94. Anul XXII. Sabiiu, in 28 Novembre (10 Decemb.) 1874.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 95. Anul XXII. Sabiiu, in 1/13 Decembre 1874.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 96. Anul XXII. Sabiiu, in 5/17 Decembre 1874.6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 97. Anul XXII. Sabiiu, in 8/20 Decembre 1874.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 98. Anul XXII. Sabiiu, in 12/24 Decembre 1874.6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 99. Anul XXII. Sabiiu, in 15/27 Decembre 1874.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 100. Anul XXII. Sabiiu, in 1/13 Decembre 1874.6.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 101. Anul XXII. Sabiiu, in 22 Decembre 1874. (3 Ian. 1875.)6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 102. Anul XXII. Sabiiu, in 24 Decembre 1874. (5 Ian. 1875.)3.26 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1874_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1874. Nru. 103. Anul XXII. Sabiiu, in 29 Decembre 1874. (10 Ian. 1875.)6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1874.jpgTelegraful Roman 18741.04 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.