Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/912
Title: Telegraful Român - 1873
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1873
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XXI al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1873, se tipăreşte la Sibiu, în 104 numere, extins pe 416 (320) pagini, în perioada 3/15 ianuarie 1873 - 30 decembrie 1873 (11 ianuarie 1874), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Anunciu. // Burs′a vienese. // Câtre roménii din Bihoru!. // Citatiune edictale. // Concursu. // Convocare. // Deputati la sinodu. // Diat′a Ungariei. // Edictu. // Epistola deschisa. // Escriere la concursu.FOISIÓRA: Disertatiune tienuta in sedinti′a din 29 Octomvre 1872 a societâtiei elevilori inst. Archid. din Sabiiu.; Contr′a - critica. la Critica dlui. M. Moldovanu.; Din o prelegere in Reuniunea meseriasiloru români din Sabiiu.; Disertatiune despre revolutiunea lui Tudoru Vladimirescu tienuta in sedinti′a publica a societâtiei de lectura a studentiloru dela gimnasiului românu din Brasiovu.; // Inscintiiare. // Invitare d eprenumeratiune la „Telegrafulu Romanu”. // La I ianuariu 1873. // Mórtea lui Napoleonu. // Napoleonu III. // Obiectele incurse pentru loteri′a pentru terminarea bisericei din Dev′a. // Observatiuni la espeptoratiunile „Albinei” – relative la capetul diecesei Caransebesiului. // Oleu de Matrice séu in contr′a matricei (recelei). // Proselitismu. // Qui bene distinguit bene docet. // Russi′a in Asia centrale. // Russi′a si Germani′a. // Sa dispara nemultiamirile. // Siropu de plante din muschiu preparatu de Dr. Miller. // Solidaritate. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/912
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12379
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1873_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 1. Anul XXI. Sabiiu, in 3/15 Ianuariu 1873.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 2. Anul XXI. Sabiiu, in 7/19 Ianuariu 1873.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 3. Anul XXI. Sabiiu, in 11/23 Ianuariu 1873.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 4. Anul XXI. Sabiiu, in 14/26 Ianuariu 1873.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 5. Anul XXI. Sabiiu, in 18/30 Ianuariu 1873.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 6. Anul XXI. Sabiiu, in 21 Ianuariu (2 Febr.) 1873.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 7. Anul XXI. Sabiiu, in 25 Ianuariu (6 Febr.) 1873.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 8. Anul XXI. Sabiiu, in 28 Ianuariu (9 Febr.) 1873.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 9. Anul XXI. Sabiiu, in 1/13 Februariu 1873.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 10. Anul XXI. Sabiiu, in 4/16 Februariu 1873.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 11. Anul XXI. Sabiiu, in 8/20 Februariu 1873.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 12. Anul XXI. Sabiiu, in 11/23 Februariu 1873.6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 13. Anul XXI. Sabiiu, in 15/27 Februariu 1873.6.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 14. Anul XXI. Sabiiu, in 18 Februariu (2 Mart.) 1873.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 15. Anul XXI. Sabiiu, in 22 Februariu (6 Mart.) 1873.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 16. Anul XXI. Sabiiu, in 25 Februariu (9 Mart.) 1873.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 17. Anul XXI. Sabiiu, in 1/13 Martiu 1873.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 18. Anul XXI. Sabiiu, in 4/16 Martiu 1873.6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 19. Anul XXI. Sabiiu, in 8/20 Martiu 1873.6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 20 Anul XXI. Sabiiu, in 11/23 Martiu 1873.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 21. Anul XXI. Sabiiu, in 15/27 Martiu 1873.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 22. Anul XXI. Sabiiu, in 18/30 Martiu 1873.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 23. Anul XXI. Sabiiu, in 22 Martiu (3 Apr.) 1873.6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 24. Anul XXI. Sabiiu, in 25 Martiu (6 Apr.) 1873.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 25. Anul XXI. Sabiiu, in 29 Martiu (10 Apr.) 1873.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 26. Anul XXI. Sabiiu, in 1/13 Apriliu 1873.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 27. Anul XXI. Sabiiu, in 5/17 Apriliu 1873.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 28. Anul XXI. Sabiiu, in 7/19 Apriliu 1873.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 29. Anul XXI. Sabiiu, in 14/26 Apriliu 1873.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 30. Anul XXI. Sabiiu, in 18/30 Apriliu 1873.3.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 31. Anul XXI. Sabiiu, in 19 Apriliu (1 Maiu) 1873. 3.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 32. Anul XXI. Sabiiu, in 20 Aprile (2 Maiu) 1873. 3.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 33. Anul XXI. Sabiiu, in 22 Aprile (4 Maiu) 1873. 3.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 34. Anul XXI. Sabiiu, in 26 Aprile (8 Maiu) 1873. 6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 35. Anul XXI. Sabiiu, in 29 Aprile (11 Maiu) 1873. 6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 36. Anul XXI. Sabiiu, in 3/15 Maiu 1873. 6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 37. Anul XXI. Sabiiu, in 6/18 Maiu 1873. 6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 38. Anul XXI. Sabiiu, in 10/22 Maiu 1873. 6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 39. Anul XXI. Sabiiu, in 13/25 Maiu 1873. 6.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 40. Anul XXI. Sabiiu, in 17/29 Maiu 1873. 6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 41. Anul XXI. Sabiiu, in 20 Maiu (1 Iuniu) 1873. 6.74 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 42. Anul XXI. Sabiiu, in 24 Maiu (5 Iuniu) 1873. 6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 43. Anul XXI. Sabiiu, in 27 Maiu (8 Iuniu) 1873. 6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 44. Anul XXI. Sabiiu, in 31 Maiu (12 Iuniu) 1873. 6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 45. Anul XXI. Sabiiu, in 3/15 Iuniu 1873. 6.76 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 46. Anul XXI. Sabiiu, in 7/19 Iuniu 1873. 6.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 47. Anul XXI. Sabiiu, in 10/22 Iuniu 1873. 6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 48. Anul XXI. Sabiiu, in 14/26 Iuniu 1873. 6.89 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 49. Anul XXI. Sabiiu, in 17/29 Iuniu 1873. 6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 50. Anul XXI. Sabiiu, in 20 Iuniu (2 Iuliu) 1873. 3.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 51. Anul XXI. Sabiiu, in 24 Iuniu (6 Iuliu) 1873. 6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 52. Anul XXI. Sabiiu, in 28 Iuniu (10 Iuliu) 1873. 6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 53. Anul XXI. Sabiiu, in 1/13 Iuliu 1873. 6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 54. Anul XXI. Sabiiu, in 5/17 Iuliu 1873. 6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 55. Anul XXI. Sabiiu, in 8/20 Iuliu 1873. 6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 56. Anul XXI. Sabiiu, in 12/24 Iuliu 1873. 6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 57. Anul XXI. Sabiiu, in 15/27 Iuliu 1873. 6.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 58. Anul XXI. Sabiiu, in 19/31 Iuliu 1873. 6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 59. Anul XXI. Sabiiu, in 22 Iuliu (3 Augustu) 1873. 6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 60. Anul XXI. Sabiiu, in 26 Iuliu (7 Augustu) 1873. 6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 61. Anul XXI. Sabiiu, in 29 Iuliu (10 Augustu) 1873. 6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 62. Anul XXI. Sabiiu, in 2/14 Augustu 1873. 6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 63. Anul XXI. Sabiiu, in 5/17 Augustu 1873. 6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 64. Anul XXI. Sabiiu, in 9/21 Augustu 1873. 6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 65. Anul XXI. Sabiiu, in 12/24 Augustu 1873. 6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 66. Anul XXI. Sabiiu, in 16/28 Augustu 1873. 6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 67. Anul XXI. Sabiiu, in 19/31 Augustu 1873. 6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 68. Anul XXI. Sabiiu, in 23 Augustu (4 Sept.) 1873. 6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 69. Anul XXI. Sabiiu, in 26 Augustu (7 Sept.) 1873. 6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 70. Anul XXI. Sabiiu, in 30 Augustu (11 Sept.) 1873. 6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 71. Anul XXI. Sabiiu, in 2/14 Septemvre 1873. 6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 72. Anul XXI. Sabiiu, in 6/18 Septemvre 1873. 6.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 73. Anul XXI. Sabiiu, in 9/21 Septemvre 1873. 6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 74. Anul XXI. Sabiiu, in 13/25 Septemvre 1873. 6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 75. Anul XXI. Sabiiu, in 16/28 Septemvre 1873. 6.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 76. Anul XXI. Sabiiu, in 20 Septemvre (2 Oct.) 1873. 6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 77. Anul XXI. Sabiiu, in 23 Septemvre (5 Oct.) 1873. 6.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 78. Anul XXI. Sabiiu, in 27 Septemvre (9 Oct.) 1873. 6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 79. Anul XXI. Sabiiu, in 30 Septemvre (12 Oct.) 1873. 6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 80. Anul XXI. Sabiiu, in 4/16 Octomvre 1873. 6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 81. Anul XXI. Sabiiu, in 7/19 Octomvre 1873. 6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 82. Anul XXI. Sabiiu, in 11/23 Octomvre 1873. 6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 83. Anul XXI. Sabiiu, in 14/26 Octomvre 1873. 6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 84. Anul XXI. Sabiiu, in 17/30 Octomvre 1873. 6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 85. Anul XXI. Sabiiu, in 21 Octomvre (2 Nov.) 1873. 6.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 86. Anul XXI. Sabiiu, in 26 Octomvre (6 Nov.) 1873. 6.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 87. Anul XXI. Sabiiu, in 28 Octomvre (9 Nov.) 1873. 6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 88. Anul XXI. Sabiiu, in 1/13 Novembre 1873. 6.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 89. Anul XXI. Sabiiu, in 4/16 Novembre 1873. 6.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 90. Anul XXI. Sabiiu, in 8/20 Novembre 1873. 6.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 91. Anul XXI. Sabiiu, in 11/23 Novembre 1873. 6.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 92. Anul XXI. Sabiiu, in 15/27 Novembre 1873. 6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 93. Anul XXI. Sabiiu, in 19/30 Novembre 1873. 6.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 94. Anul XXI. Sabiiu, in 22 Novembre (4 Dec.) 1873. 6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 95. Anul XXI. Sabiiu, in 25 Novembre (7 Dec.) 1873. 6.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 96. Anul XXI. Sabiiu, in 29 Novembre (11 Dec.) 1873. 6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 97. Anul XXI. Sabiiu, in 2/14 Decembre 1873. 6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 98. Anul XXI. Sabiiu, in 6/18 Decembre 1873. 6.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 99. Anul XXI. Sabiiu, in 9/21 Decembre 1873. 6.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 100. Anul XXI. Sabiiu, in 13/25 Decembre 1873. 6.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 101. Anul XXI. Sabiiu, in 16/28 Decembre 1873. 6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 102. Anul XXI. Sabiiu, in 20 Decembre 1873 (1 Ian.) 1874. 6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 103. Anul XXI. Sabiiu, in 23 Decembre 1873 (4 Ian.) 1874. 6.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1873_Nr-104.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1873. Nru. 104. Anul XXI. Sabiiu, in 30 Decembre 1873 (11 Ian.) 1874. 6.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1873.jpgTelegraful Roman 1873942.35 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.