Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/911
Title: Telegraful Român - 1872
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1872
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XX al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1872, se tipăreşte la Sibiu, în 104 numere, extins pe 410 pagini, în perioada 1/13 ianuarie 1872 - 30 decembrie 1872 (11 ianuarie 1873), bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre:Anul nou! // Anunciu. // Apelu câtra românii din Transilvani’a. // Avisu. // Bucovin’a. // Burs’a de Vien’a. // Câteva cuvinte la unele motive de ale passivitâtiei. // Ce-va despre necessitatea instructiunei. // Concursu. // Conderintia. // Descoperiri in caus’a resbelul din 1870 si 1871. // Despre limb’a de propunere la universitatea infiintianda in Clusiu. // Diet’a Ungariei. // Discursulu deputatului Sigismundu V. Popu. // Edictu. // Epistole dela tiéra. // Evenimente politice. // Foisioara: Enchiridionu. adeca „Carte manuale de canone”; Datenile la inmormentarea mortiloru din vechime pâna in tempurile nostre.; O conferintia internatiunala din Vien’a in contr’a pestei-bovine.; Discursulu pronunciatu de D. Esarcu.; Drepturile in scol’a poporale.; Laudele sântului Apostolu Andreiu si 30 Novembre 1872.; // Fondulu regescu. // Franci’a. // Insciintiare. // Interpelatiune. // Memorandulu partidei natiunale croate. // Motivele si resultatele passivitatiei. // Muntii apuseni. // O profetia. // Ordinea pentru conferirea stipendieloru din „Fundatiunea lui Gojdu”. // Politic’a cabineteloru din Vien’a si Berlinu. // Publicare de licitatiune. // Reclama. // Rescriptulu. // Romani’a. // Sasii s’au ómeni. // Sinodulu archidiecesanu. // Statistic’a scoleloru in tiérile neo-latine. // Varietâti. // Veneratulul Consistoriu archidiecesanu bisericescu! // Votulu separatu. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/911
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12378
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1872_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 1. Anul XX. Sabiiu, in 1/13 Ianuariu 1872.5.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 2. Anul XX. Sabiiu, in 6/18 Ianuariu 1872.6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 3. Anul XX. Sabiiu, in 9/21 Ianuariu 1872.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 4. Anul XX. Sabiiu, in 13/25 Ianuariu 1872.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 5. Anul XX. Sabiiu, in 16/28 Ianuariu 1872.6.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 6. Anul XX. Sabiiu, in 20 Ianuariu (1 Febr.) 1872.6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 7. Anul XX. Sabiiu, in 23 Ianuariu (4 Febr.) 1872.6.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 8. Anul XX. Sabiiu, in 27 Ianuariu (8 Febr.) 1872.6.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 9. Anul XX. Sabiiu, in 30 Ianuariu (11 Febr.) 1872.6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 10. Anul XX. Sabiiu, in 3/15 Februariu 1872.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 11. Anul XX. Sabiiu, in 6/18 Februariu 1872.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 12. Anul XX. Sabiiu, in 10/22 Februariu 1872.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 13. Anul XX. Sabiiu, in 13/25 Februariu 1872.6.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 14. Anul XX. Sabiiu, in 17/29 Februariu 1872.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 15. Anul XX. Sabiiu, in 20 Februariu (3 Mart.) 1872.6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 16. Anul XX. Sabiiu, in 24 Februariu (7 Mart.) 1872.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 17. Anul XX. Sabiiu, in 27 Februariu (10 Mart.) 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 18. Anul XX. Sabiiu, in 2/14 Martiu 1872.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 19. Anul XX. Sabiiu, in 5/17 Martiu 1872.6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 20. Anul XX. Sabiiu, in 9/21 Martiu 1872.6.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 21. Anul XX. Sabiiu, in 12/24 Martiu 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 22. Anul XX. Sabiiu, in 16/28 Martiu 1872.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 23. Anul XX. Sabiiu, in 19/31 Martiu 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 24. Anul XX. Sabiiu, in 23 Martiu (4 Apr.) 1872.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 25. Anul XX. Sabiiu, in 26 Martiu (7 Apr.) 1872.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 26. Anul XX. Sabiiu, in 30 Martiu (11 Apr.) 1872.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 27. Anul XX. Sabiiu, in 2/14 Aprile 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 28. Anul XX. Sabiiu, in 6/18 Aprile 1872.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 29. Anul XX. Sabiiu, in 9/21 Aprile 1872.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 30. Anul XX. Sabiiu, in 13/25 Aprile 1872.6.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 31. Anul XX. Sabiiu, in 15/27 Aprile 1872.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 32. Anul XX. Sabiiu, in 20 Aprile (2 Maiu) 1872.6.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 33. Anul XX. Sabiiu, in 23 Aprile (5 Maiu) 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 34. Anul XX. Sabiiu, in 27 Aprile (9 Maiu) 1872.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 35. Anul XX. Sabiiu, in 30 Aprile (12 Maiu) 1872.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 36. Anul XX. Sabiiu, in 4/16 Maiu 1872.6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 37. Anul XX. Sabiiu, in 7/19 Maiu 1872.6.77 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 38. Anul XX. Sabiiu, in 11/23 Maiu 1872.6.78 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 39. Anul XX. Sabiiu, in 14/26 Maiu 1872.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 40. Anul XX. Sabiiu, in 18/30 Maiu 1872.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 41. Anul XX. Sabiiu, in 21 Maiu (2 Iuniu) 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 42. Anul XX. Sabiiu, in 25 Maiu (6 Iuniu) 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 43. Anul XX. Sabiiu, in 28 Maiu (9 Iuniu) 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 44. Anul XX. Sabiiu, in 1/13 Iuniu 1872.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 45. Anul XX. Sabiiu, in 4/16 Iuniu 1872.6.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 46. Anul XX. Sabiiu, in 8/20 Iuniu 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 47. Anul XX. Sabiiu, in 11/23 Iuniu 1872.7.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 48. Anul XX. Sabiiu, in 15/27 Iuniu 1872.6.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 49. Anul XX. Sabiiu, in 18/30 Iuniu 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 50. Anul XX. Sabiiu, in 22 Iuniu (4 Iuliu) 1872.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 51. Anul XX. Sabiiu, in 25 Iuniu (7 Iuliu) 1872.6.8 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 52. Anul XX. Sabiiu, in 29 Iuniu (11 Iuliu) 1872.6.84 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 53. Anul XX. Sabiiu, in 2/14 Iuliu 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 54. Anul XX. Sabiiu, in 6/18 Iuliu 1872.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 55. Anul XX. Sabiiu, in 9/21 Iuliu 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 56. Anul XX. Sabiiu, in 13/25 Iuliu 1872.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 57. Anul XX. Sabiiu, in 16/28 Iuliu 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 58. Anul XX. Sabiiu, in 20 Iuliu (1 Aug.) 1872.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 59. Anul XX. Sabiiu, in 23 Iuliu (4 Aug.) 1872.6.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 60. Anul XX. Sabiiu, in 27 Iuliu (8 Aug.) 1872.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 61. Anul XX. Sabiiu, in 30 Iuliu (11 Aug.) 1872.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 62. Anul XX. Sabiiu, in 3/15 Augustu 1872.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 63. Anul XX. Sabiiu, in 6/18 Augustu 1872.6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 64. Anul XX. Sabiiu, in 10/22 Augustu 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 65. Anul XX. Sabiiu, in 13/25 Augustu 1872.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 66. Anul XX. Sabiiu, in 17/29 Augustu 1872.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 67. Anul XX. Sabiiu, in 20 Augustu (1 Sept.) 1872.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 68. Anul XX. Sabiiu, in 24 Augustu (5 Sept.) 1872.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 69. Anul XX. Sabiiu, in 27 Augustu (8 Sept.) 1872.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 70. Anul XX. Sabiiu, in 31 Augustu (12 Sept.) 1872.6.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 71. Anul XX. Sabiiu, in 3/15 Septemvre 1872.6.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 72. Anul XX. Sabiiu, in 7/19 Septemvre 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 73. Anul XX. Sabiiu, in 10/22 Septemvre 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 74. Anul XX. Sabiiu, in 14/26 Septemvre 1872.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 75. Anul XX. Sabiiu, in 17/29 Septemvre 1872.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 76. Anul XX. Sabiiu, in 21 Septemvre (3 Oct.) 1872.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 77. Anul XX. Sabiiu, in 24 Septemvre (6 Oct.) 1872.6.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 78. Anul XX. Sabiiu, in 28 Septemvre (10 Oct.) 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 79. Anul XX. Sabiiu, in 1/13 Octomvre 1872.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 80. Anul XX. Sabiiu, in 5/17 Octomvre 1872.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 81. Anul XX. Sabiiu, in 8/20 Octomvre 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 82. Anul XX. Sabiiu, in 12/24 Octomvre 1872.6.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 83. Anul XX. Sabiiu, in 15/27 Octomvre 1872.6.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 84. Anul XX. Sabiiu, in 1931 Octomvre 1872.6.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 85. Anul XX. Sabiiu, in 22 Octomvre (3 Nov.) 1872.6.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 86. Anul XX. Sabiiu, in 26 Octomvre (7 Nov.) 1872.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 87. Anul XX. Sabiiu, in 29 Octomvre (10 Nov.) 1872.6.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 88. Anul XX. Sabiiu, in 2/14 Novembre 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 89. Anul XX. Sabiiu, in 5/17 Novembre 1872.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 90. Anul XX. Sabiiu, in 9/21 Novembre 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 91. Anul XX. Sabiiu, in 12/24 Novembre 1872.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 92. Anul XX. Sabiiu, in 16/28 Novembre 1872.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 93. Anul XX. Sabiiu, in 19 Novembre (1 Dec.) 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 94. Anul XX. Sabiiu, in 23 Novembre (5 Dec.) 1872.6.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 95. Anul XX. Sabiiu, in 26 Novembre (8 Dec.) 1872.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 96. Anul XX. Sabiiu, in 30 Novembre (12 Dec.) 1872.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 97. Anul XX. Sabiiu, in 3/15 Decembre 1872.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 98. Anul XX. Sabiiu, in 7/19 Decembre 1872.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 99. Anul XX. Sabiiu, in 10/22 Decembre 1872.6.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 100. Anul XX. Sabiiu, in 14/26 Decembre 1872.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 101. Anul XX. Sabiiu, in 17/29 Decembre 1872.6.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 102. Anul XX. Sabiiu, in 21 Decembre 1872. (2 Ian. 1873.)6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 103. Anul XX. Sabiiu, in 24 Decembre 1872. (5 Ian. 1873.)6.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1872_Nr-104.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1872. Nru. 104. Anul XX. Sabiiu, in 30 Decembre 1872. (11 Ian. 1873.)6.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1872.jpgTelegraful Roman 1872939.44 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.