Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/909
Title: Telegraful Român - 1870
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1870
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XVIII al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1870, se tipăreşte la Sibiu în 103 numere, extins pe 412 pagini, în perioada 1/13 ianuarie 1870 - 31 decembrie 1870 (12 ianuarie 1871) -, bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Actele Sinodului. // Alegeri la sinodulu archidiecesanu. // Anunciu. // Avisu. // Burs′a de Vien′a. // Citatiune edictala. // Concursu. // Cuventarea dlui Em. B. Stanescu. // Dela Conciliu. // Dela reuniunea sodaliloru romani. // Dela senatulu imperiale. // Diet′a Ungariei. // Din afara. // Din Florenti′a. // Din Ungari′a. // Edictu. // Epistole din Germania. // Evenimente politice. // Fenu de vendutu. // Foisióra: Epistol′a seniorului Cocsu episcopu de New-Iorcu adresată papei, aprópe de filitoriulu conciliu ecumenicu.; Epistola deschisă.; Caletorii prin „Sachsenland”.; Unu evenimentu.; Relatiune presentata de A. Papiu Ilarianu.; Fapte din Metz.; Genurile in limb′a romana.; etc.; // Instructiunea poporale. // Invitare la prenumeratiune la „Telegraful Român”. // Invitatiune. // La anul nou. // La cestiunea evreiloru din Români′a. // Pentru cele 30 familii nefericite din Tofalu au mai incursu. // Provocare. // Publicatiune. // Regularea parochieloru. // Resbelulu. // Revista dinaristica. // Romani′a. // Varietâti. // etc. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/909
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12376
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1870_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 1. Anul XVIII. Sabiiu, in 1/13 Ianuariu 1870.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 2. Anul XVIII. Sabiiu, in 4/16 Ianuariu 1870.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 3. Anul XVIII. Sabiiu, in 8/20 Ianuariu 1870.6.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 4. Anul XVIII. Sabiiu, in 11/23 Ianuariu 1870.6.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 5. Anul XVIII. Sabiiu, in 15/27 Ianuariu 1870.6.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 6. Anul XVIII. Sabiiu, in 18/30 Ianuariu 1870.6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 7. Anul XVIII. Sabiiu, in 22 Ianuariu (3 Febr.) 1870.6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 8. Anul XVIII. Sabiiu, in 25 Ianuariu (6 Febr.) 1870.6.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 9. Anul XVIII. Sabiiu, in 29 Ianuariu (10 Febr.) 1870.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 10. Anul XVIII. Sabiiu, in 1/13 Februariu 1870.6.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 11. Anul XVIII. Sabiiu, in 5/17 Februariu 1870.6.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 12. Anul XVIII. Sabiiu, in 8/20 Februariu 1870.6.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 13. Anul XVIII. Sabiiu, in 12/24 Februariu 1870.6.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 14. Anul XVIII. Sabiiu, in 15/27 Februariu 1870.6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 15. Anul XVIII. Sabiiu, in 19 Februariu (3 Mart.) 1870.6.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 16. Anul XVIII. Sabiiu, in 22 Februariu (6 Mart.) 1870.6.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 17. Anul XVIII. Sabiiu, in 26 Februariu (10 Mart.) 1870.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 18. Anul XVIII. Sabiiu, in 1/13 Martiu 1870.6.29 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 19. Anul XVIII. Sabiiu, in 5/17 Martiu 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 20. Anul XVIII. Sabiiu, in 8/20 Martiu 1870.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 21. Anul XVIII. Sabiiu, in 12/24 Martiu 1870.6.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 22. Anul XVIII. Sabiiu, in 15/27 Martiu 1870.5.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 23. Anul XVIII. Sabiiu, in 19/31 Martiu 1870.6.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 24. Anul XVIII. Sabiiu, in 22 Martiu (3 April.) 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 25. Anul XVIII. Sabiiu, in 26 Martiu (7 April.) 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 26. Anul XVIII. Sabiiu, in 29 Martiu (10 April.) 1870.5.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 27. Anul XVIII. Sabiiu, in 2/14 Aprilie 1870.5.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 28. Anul XVIII. Sabiiu, in 5/17 Aprilie 1870.5.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 29. Anul XVIII. Sabiiu, in 9/21 Aprilie 1870.5.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 30. Anul XVIII. Sabiiu, in 16/28 Aprilie 1870.5.83 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 31. Anul XVIII. Sabiiu, in 19 Aprilie (1 Maiu) 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 32. Anul XVIII. Sabiiu, in 23 Aprilie (5 Maiu) 1870.6.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 33. Anul XVIII. Sabiiu, in 26 Aprilie (8 Maiu) 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 34. Anul XVIII. Sabiiu, in 30 Aprilie (12 Maiu) 1870.6.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 35. Anul XVIII. Sabiiu, in 3/15 Maiu 1870.6.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 36. Anul XVIII. Sabiiu, in 7/19 Maiu 1870.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 37. Anul XVIII. Sabiiu, in 10/22 Maiu 1870.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 38. Anul XVIII. Sabiiu, in 14/26 Maiu 1870.6.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 39. Anul XVIII. Sabiiu, in 17/29 Maiu 1870.5.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 40. Anul XVIII. Sabiiu, in 21 Maiu (2 Iunie) 1870.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 41. Anul XVIII. Sabiiu, in 24 Maiu (5 Iunie) 1870.5.94 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 42. Anul XVIII. Sabiiu, in 28 Maiu (9 Iunie) 1870.5.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 43. Anul XVIII. Sabiiu, in 31 Maiu (12 Iunie) 1870.6.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 44. Anul XVIII. Sabiiu, in 4/16 Iunie 1870.6.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 45. Anul XVIII. Sabiiu, in 7/19 Iunie 1870.6.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 46. Anul XVIII. Sabiiu, in 11/23 Iunie 1870.6.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 47. Anul XVIII. Sabiiu, in 14/26 Iunie 1870.6.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 48. Anul XVIII. Sabiiu, in 18/30 Iunie 1870.6.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 49. Anul XVIII. Sabiiu, in 21 Iunie (3 Iulie) 1870.5.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 50. Anul XVIII. Sabiiu, in 25 Iunie (7 Iulie) 1870.5.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 51. Anul XVIII. Sabiiu, in 28 Iunie (10 Iuliu) 1870.6.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 52. Anul XVIII. Sabiiu, in 2/14 Iuliu 1870.5.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 53. Anul XVIII. Sabiiu, in 5/17 Iuliu 1870.5.87 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 54. Anul XVIII. Sabiiu, in 9/21 Iuliu 1870.5.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 55. Anul XVIII. Sabiiu, in 12/24 Iuliu 1870.5.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 56. Anul XVIII. Sabiiu, in 16/28 Iuliu 1870.5.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 57. Anul XVIII. Sabiiu, in 19/31 Iuliu 1870.5.81 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 58. Anul XVIII. Sabiiu, in 23 Iuliu (4 Augustu) 1870.5.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 59. Anul XVIII. Sabiiu, in 26 Iuliu (7 Augustu) 1870.5.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 60. Anul XVIII. Sabiiu, in 30 Iuliu (11 Augustu) 1870.5.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 61. Anul XVIII. Sabiiu, in 2/14 Augustu 1870.5.69 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 62. Anul XVIII. Sabiiu, in 6/18 Augustu 1870.6.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 63. Anul XVIII. Sabiiu, in 9/21 Augustu 1870.6.05 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 64. Anul XVIII. Sabiiu, in 13/25 Augustu 1870.6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 65. Anul XVIII. Sabiiu, in 16/28 Augustu 1870.6.17 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 66. Anul XVIII. Sabiiu, in 20 Augustu (1 Sept.) 1870.6.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 67. Anul XVIII. Sabiiu, in 23 Augustu (4 Sept.) 1870.6.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 68. Anul XVIII. Sabiiu, in 27 Augustu (8 Sept.) 1870.6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 69. Anul XVIII. Sabiiu, in 30 Augustu (11 Sept.) 1870.6.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 70. Anul XVIII. Sabiiu, in 3/15 Septembre 1870.5.99 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 71. Anul XVIII. Sabiiu, in 6/18 Septembre 1870.6.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 72. Anul XVIII. Sabiiu, in 10/22 Septembre 1870.6.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 73. Anul XVIII. Sabiiu, in 13/25 Septembre 1870.6.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 74. Anul XVIII. Sabiiu, in 17/29 Septembre 1870.6.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 75. Anul XVIII. Sabiiu, in 20 Septembre (2 Oct.) 1870.6.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 76. Anul XVIII. Sabiiu, in 24 Septembre (6 Oct.) 1870.6.25 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 77. Anul XVIII. Sabiiu, in 27 Septembre (9 Oct.) 1870.6.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 78. Anul XVIII. Sabiiu, in 1/13 Octomvre 1870.6.06 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 79. Anul XVIII. Sabiiu, in 4/17 Octomvre 1870.6.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 80. Anul XVIII. Sabiiu, in 8/20 Octomvre 1870.6.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 81. Anul XVIII. Sabiiu, in 11/23 Octomvre 1870.6.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 82. Anul XVIII. Sabiiu, in 15/27 Octomvre 1870.5.97 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 83. Anul XVIII. Sabiiu, in 18/30 Octomvre 1870.6.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 84. Anul XVIII. Sabiiu, in 22 Octomvre (3 Noev.) 1870.6.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 85. Anul XVIII. Sabiiu, in 25 Octomvre (6 Noev.) 1870.5.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 86. Anul XVIII. Sabiiu, in 29 Octomvre (10 Noemv.) 1870.5.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 87. Anul XVIII. Sabiiu, in 1/13 Noemvre 1870.6.05 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 88. Anul XVIII. Sabiiu, in 5/17 Noemvre 1870.6.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 89. Anul XVIII. Sabiiu, in 8/20 Noemvre 1870.5.9 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 90. Anul XVIII. Sabiiu, in 12/24 Noemvre 1870.6.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 91. Anul XVIII. Sabiiu, in 15/27 Noemvre 1870.6.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 92. Anul XVIII. Sabiiu, in 19 Noemvre (1 Dec.) 1870.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 93. Anul XVIII. Sabiiu, in 22 Noemvre (4 Dec.) 1870.6.12 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 94. Anul XVIII. Sabiiu, in 26 Noemvre (8 Dec.) 1870.6.02 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 95. Anul XVIII. Sabiiu, in 29 Noemvre (11 Dec.) 1870.6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 96. Anul XVIII. Sabiiu, in 3/15 Decemvrie 1870.6.09 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 97. Anul XVIII. Sabiiu, in 6/18 Decemvrie 1870.6.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 98. Anul XVIII. Sabiiu, in 10/22 Decemvrie 1870.5.79 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 99. Anul XVIII. Sabiiu, in 13/25 Decemvrie 1870.5.86 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 100. Anul XVIII. Sabiiu, in 17/29 Decemvrie 1870.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 101. Anul XVIII. Sabiiu, in 20 Decemvrie (1 Ianuarie) 1870/1.5.85 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 102. Anul XVIII. Sabiiu, in 24 Decemvrie (4 Ianuarie) 1870/1.6.04 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1870_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1870. Nru. 103. Anul XVIII. Sabiiu, in 31 Decemvrie (12 Ianuarie) 1870/1.6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1870.jpgTelegraful Roman 1870953 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.