Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/908
Title: Telegraful Român - 1869
Authors: Cristea, Nicolau (redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1869
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XVII al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1869, se tipăreşte în 103 numere, extins pe 434 pagini, în perioada 2 ianuarie (14 ianuarie) - 28 decembrie 1869 (9 ianuarie 1870) -, bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: Archivulu pentru filologia si istoria. // Avisare. // Avisu. // Bismark si Beust. // Burs′a de Vinn′a. // Caletori′a Majestâtiei Sele. // Cartea rosia. // Caus′a românilor din Transilvani′a. // Citatiune edictale. // Coferintia. // Concursu. // Conferintia si caus′a greco-turcésca. // Cuventarea lui I. Puscariu rostita in conf. nat. dela Mercurea. // De sub predelu 1868. // Deschiderea corpuriloru legislative în Franci′a. // Desfiintiarea judecatoriei superióre din Sabiiu. // Diet′a Ungariei. // Din Ungaria. // Edictu. // Epistola deschisa catre multi. // Evenimente politice. // Foisora: Descălecarea lui Dragosiu in Moldov′a.; Archeologia – o descoperire nóua.; etc.; // In cestiune de alegeri. // Insciintiare. // Îndreptare. //La miscârile constitutinali de dincolo de Délulu mare. // Mai nou. // Meditatiuni asupr′a anulu 1868. // Nóptea spre anulu nou. // Numai si numai politica? // O adunare scaunale. // Partidele politice. // Provocare. // Publatiune. // Publicare de licitatiune. // Publicatiune. // Rectificarea fruntarieloru. // Regulamentu. // Revista dîuaristica. // Roma deliberante Saguntum periit. // Romani′a. // Români′a in trecutu si presentu. // Statutele. // Telegrame. // Varietâti. // etc.
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/908
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12375
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1869_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 1. Anul XVII. Sabiiu, in 2 Ian. 1869 (14 Ian. 1869.)6.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 2. Anul XVII. Sabiiu, in 5/17 Ianuariu 18696.34 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 3. Anul XVII. Sabiiu, in 9/21 Ianuariu 1869.6.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 4. Anul XVII. Sabiiu, in 12/24 Ianuariu 1869.6.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 6. Anul XVII. Sabiiu, in 19/31 Ianuariu 1869.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 7. Anul XVII. Sabiiu, in 23 Ianuariu (4 Febr.) 1869.6.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 8. Anul XVII. Sabiiu, in 26 Ianuariu (7 Febr.) 1869.6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 9. Anul XVII. Sabiiu, in 30 Ianuariu (11 Febr.) 1869.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 10. Anul XVII. Sabiiu, in 2/14 Februariu 1869.6.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 11. Anul XVII. Sabiiu, in 6/18 Februariu 1869.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 12. Anul XVII. Sabiiu, in 9/21 Februariu 1869.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 13. Anul XVII. Sabiiu, in 13/25 Februariu 1869.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 14. Anul XVII. Sabiiu, in 16/28 Februariu 1869.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 15. Anul XVII. Sabiiu, in 20 Februariu (4 Mart.) 1869.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 16. Anul XVII. Sabiiu, in 23 Februariu (7 Mart.) 1869.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 17. Anul XVII. Sabiiu, in 27 Februariu (11 Mart.) 1869.5.93 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 18. Anul XVII. Sabiiu, in 2/14 Martiu 1869.6.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 19. Anul XVII. Sabiiu, in 6/18 Martiu 1869.6.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 20. Anul XVII. Sabiiu, in 9/21 Martiu 1869.6.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 21. Anul XVII. Sabiiu, in 13/25 Martiu 1869.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 22. Anul XVII. Sabiiu, in 16/28 Martiu 1869.6.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 23. Anul XVII. Sabiiu, in 20 Martiu (1 Apr.) 1869.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 24. Anul XVII. Sabiiu, in 23 Martiu (4 Apr.) 1869.6.12 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 25. Anul XVII. Sabiiu, in 27 Martiu (8 Apr.) 1869.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 26. Anul XVII. Sabiiu, in 30 Martiu (11 Apr.) 1869.6.08 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 27. Anul XVII. Sabiiu, in 3/15 Aprile 1869.6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 28. Anul XVII. Sabiiu, in 6/18 Aprile 1869.6.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 29. Anul XVII. Sabiiu, in 10/22 Aprile 1869.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 30. Anul XVII. Sabiiu, in 13/25 Aprile 1869.6.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 31. Anul XVII. Sabiiu, in 17/29 Aprile 1869.5.96 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 32. Anul XVII. Sabiiu, in 19 Aprile (1 Maiu) 1869.6.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 33. Anul XVII. Sabiiu, in 27 Aprile (9 Maiu) 1869.6.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 34. Anul XVII. Sabiiu, in 1/13 Maiu 1869.5.95 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 35. Anul XVII. Sabiiu, in 4/16 Maiu 1869.6.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 36. Anul XVII. Sabiiu, in 8/20 Maiu 1869.6.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 37. Anul XVII. Sabiiu, in 11/23 Maiu 1869.6.01 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 38. Anul XVII. Sabiiu, in 15/27 Maiu 1869.6.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 39. Anul XVII. Sabiiu, in 18/30 Maiu 1869.6.29 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 40. Anul XVII. Sabiiu, in 22 Maiu (3 Iun.) 1869.6.16 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 41. Anul XVII. Sabiiu, in 25 Maiu (6 Iun.) 1869.6.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 42. Anul XVII. Sabiiu, in 29 Maiu (10 Iun.) 1869.6.15 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 43. Anul XVII. Sabiiu, in 1/13 Iuniu 1869.6.24 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 44. Anul XVII. Sabiiu, in 5/17 Iuniu 1869.6.11 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 45. Anul XVII. Sabiiu, in 8/20 Iuniu 1869.6.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 46. Anul XVII. Sabiiu, in 12/24 Iuniu 1869.6.1 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 47. Anul XVII. Sabiiu, in 15/27 Iuniu 1869.6.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 48. Anul XVII. Sabiiu, in 19 Iuniu (1 Iuliu) 1869.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 49. Anul XVII. Sabiiu, in 22 Iuniu (4 Iuliu) 1869.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 50. Anul XVII. Sabiiu, in 26 Iuniu (8 Iuliu) 1869.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 51. Anul XVII. Sabiiu, in 29 Iuniu (11 Iuliu) 1869.6.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 52. Anul XVII. Sabiiu, in 3/15 Iuliu 1869.8.59 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 53. Anul XVII. Sabiiu, in 6/18 Iuliu 1869.6.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 54. Anul XVII. Sabiiu, in 10/22 Iuliu 1869.6.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 55. Anul XVII. Sabiiu, in 13/25 Iuliu 1869.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 56. Anul XVII. Sabiiu, in 17/29 Iuliu 1869.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 57. Anul XVII. Sabiiu, in 20 Iuliu (1 Aug.) 1869.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 58. Anul XVII. Sabiiu, in 24 Iuliu (5 Aug.) 1869.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 59. Anul XVII. Sabiiu, in 27 Iuliu (8 Aug.) 1869.6.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 60. Anul XVII. Sabiiu, in 31 Iuliu (12 Aug.) 1869.6.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 61. Anul XVII. Sabiiu, in 3/15 Augustu 1869.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 62. Anul XVII. Sabiiu, in 7/19 Augustu 1869.6.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 63. Anul XVII. Sabiiu, in 10/22 Augustu 1869.6.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 64. Anul XVII. Sabiiu, in 14/26 Augustu 1869.6.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 65. Anul XVII. Sabiiu, in 17/29 Augustu 1869.6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 66. Anul XVII. Sabiiu, in 21 Augustu (2 Sept.) 1869.6.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 67. Anul XVII. Sabiiu, in 24 Augustu (5 Sept.) 1869.6.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 68. Anul XVII. Sabiiu, in 28 Augustu (9 Sept.) 1869.6.26 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 69. Anul XVII. Sabiiu, in 31 Augustu (12 Sept.) 1869.6.23 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 70. Anul XVII. Sabiiu, in 4/16 Septemvre 1869.6.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 71. Anul XVII. Sabiiu, in 7/19 Septemvre 1869.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 72. Anul XVII. Sabiiu, in 11/23 Septemvre 1869.6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 73. Anul XVII. Sabiiu, in 14/26 Septemvre 1869.6.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 74. Anul XVII. Sabiiu, in 18/30 Septemvre 1869.6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 75. Anul XVII. Sabiiu, in 21 Septemvre (3 Oct.) 1869.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 76. Anul XVII. Sabiiu, in 25 Septemvre (7 Oct.)1869.6.75 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 77. Anul XVII. Sabiiu, in 28 Septemvre (10 Oct.) 1869.6.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 78. Anul XVII. Sabiiu, in 2/14 Octomvre 1869.6.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 79. Anul XVII. Sabiiu, in 5/17 Octomvre1869.6.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 80. Anul XVII. Sabiiu, in 9/21 Octomvre 1869.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 81. Anul XVII. Sabiiu, in 12/24 Octomvre 1869.6.67 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 82. Anul XVII. Sabiiu, in 16/28 Octomvre 1869.6.58 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 83. Anul XVII. Sabiiu, in 19/31 Octomvre 1869.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 84. Anul XVII. Sabiiu, in 23 Octomvre (4 Nov.) 1869.6.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 85. Anul XVII. Sabiiu, in 26 Octomvre (7 Nov.) 1869.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 86. Anul XVII. Sabiiu, in 30 Octomvre (11 Nov.) 1869.6.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 87. Anul XVII. Sabiiu, in 2/14 Novembre 1869.6.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 88. Anul XVII. Sabiiu, in 6/18 Novembre 1869.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 89. Anul XVII. Sabiiu, in 9/21 Novembre 1869.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 90. Anul XVII. Sabiiu, in 13/25 Novembre 1869.6.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 91. Anul XVII. Sabiiu, in 16/28 Novembre 1869.6.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 92. Anul XVII. Sabiiu, in 20 Novembre (2 Dec.) 1869.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 93. Anul XVII. Sabiiu, in 23 Novembre (5 Dec.) 1869.6.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 94. Anul XVII. Sabiiu, in 27 Novembre (9 Dec.) 1869.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 95. Anul XVII. Sabiiu, in 30 Novembre (12 Dec.) 1869.6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 96. Anul XVII. Sabiiu, in 4/16 Decembre 1869.6.4 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 97. Anul XVII. Sabiiu, in 7/19 Decembre 1869.6.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 98. Anul XVII. Sabiiu, in 11/23 Decembre 1869.6.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 99. Anul XVII. Sabiiu, in 14/26 Decembre 1869.6.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 100. Anul XVII. Sabiiu, in 18/30 Decembre 1869.6.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 101. Anul XVII. Sabiiu, in 21 Decembre 1869. (2 Ian. 1870)6.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 102. Anul XVII. Sabiiu, in 24 Decembre 1869. (5 Ian. 1870)6.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1869_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN 1869. Nru. 103. Anul XVII. Sabiiu, in 28 Decembre 1869. (9 Ian. 1870)6.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1869.jpgTelegraful Roman 1869 preview889 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.