Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/906
Title: Telegraful Român - 1868
Authors: Cristea, Nicolau (Redactoru respundietoriu)
Keywords: gazetă românească sibiană
informare socio-culturală
informare politică
informare religioasă
informare comercială
informare industrială
Sibiu
Issue Date: 1868
Publisher: Editura Librăriei Arhidiecezane Sibiu
Abstract: TELEGRAFUL ROMÂN se tipăreşte neîntrerupt din 3 ianuarie 1853, la Sibiu, fiind ctitorie de suflet a marelui mitropolit Andrei Şaguna, cel începator întru toate, gazeta având cea mai lungă biografie şi existenţă din istoria presei româneşti şi chiar din aceasta parte a Europei. A fost gândită ca o gazetă politică, industrială, comercială şi literară, care să ajungă la inimile şi minţile românilor din Ardeal şi de dincolo de fruntariile lui, „aducând un licăr de speranţă şi de bucurie, un sentiment de nobleţe şi de dragoste faţă de valorile perene ale culturii române şi ale spiritualităţii ortodoxe”. Secretul dăinuirii sale neîntrerupte, stă în faptul ca a avut asigurată tiparirea în Tipografia Diecesana, înfiinţată tot de Şaguna, la 1850, instituţie care dăinuieşte şi ea până în ziua de astăzi; în al doilea rând, a rămas aşa cum l-a gândit Şaguna şi, nu în ultimul rând, a reuşit, în pofida vicisitudinilor vremilor, să fie o tribună a apărării drepturilor naţionale, sociale, şi religioase ale românilor transilvăneni.
Description: Anul XVI al apariţiei TELEGRAFULUI ROMÂN, 1868, se tipăreşte în 105 numere, extins pe 428 pagini, în perioada 4/17 ianuarie - 29 decembrie 1868 (10 ianuarie 1869) -, bisaptamanal, avandu-l ca redactor pe Nicolae Cristea. Cercetând conţinutul ziarului, putem constata că acesta are o construcţie clasică, publicând articole de fond, comentarii, ştiri etc. Titlurile articolelor sunt diverse, redăm, selectiv, materiale despre: 1 Ianuariu 1868. // 1868 ca unu secularu. // Anunciu. // Botezulu Archiducesei. // Bugetul pentru tierele de sub coron’a Ungariei pre a. 1868. // Burs’a de Vienn’a. // Calea drépta e cea mai buna. // Carutia de vendiare. // Concursu. // Corespundintia particulara. // Delegatiunea ungurésca. // Delegatiunile. // Despre atentatu din Belgradu. // Diet’a Ungariei se redechide. // Diet’a Ungariei. // Edictu. // Evenimente politice. // Evenimentele din Prag’a. // Foişoara: [Petra lui Osmanu-Nuvelă. „Convorbiri literarie”; Dintr’nu Manuscrisu ingalbeitu sî invechitu aflate intre scrierile lui Andreiu Muresianu; Galerie dramatică de tipuri contipurane - Surugiulu. Cântecelu comicu. „Convorbiri literarie”; Her’a şi Arapulu. Balada populara de Nicolau Densusianu; Poesiele popularie române adunate de D. V. Alessandri. „Convorbiri literarie”; Poesii de Nicolau Densusianu. Pre ruinele Ulpiei; O cugetare la cele Sfinte; Preamblari. Reprod. din „Convorbiri literarie”; Jurnalulu meu de caletorii. De V. Alescandri. Foi’a soc. din Bucovin’a]. // Ideile fundamentale ale economiei natiunale. // Insurectiunea in Bulgari’a. // Invierea. // Invitare. // Legea de inarmare. // Legea fundamentale de statu din 21 Decembre 1867. // Macchiavelli. // Mecanismulu limbiloru in Elveti’a. // O revista de diuarie. // Partidele politice. // Principatele române unite. // Principie si forme. // Program’a despre ordinea Esameneloru sem I. 1867/8 tînende cu elevii Institutului pedagogico-clericale alu Archidiecesei gr. or. în Transilvani’a. // Projectu la adresa dela diet’a Croatiei. // Projectu statutariu privitoriu la regularea relatiuniloru agrarie in fundulu regescu. // Protocolu Adunarei generale a Asociatiunei natîunale din Aradu pentru cultur’a poporului romanu pe Anul V alu Asociatiunei, adeca 1867/8. // Publicatiune. // Referitiele rurale. // Reminiscentie constitutiunale. // Rescriptulu regescu către diet’a Croatiei. // Resultatulu activitâtii. // Revista dîuaristica. // Socóte si multiamite publice. // Teatru. // Un manifestu republicanu. // Varietâti. // Vechi’a Metropolia romana ortodocsa a Transilvaniei sî pârtiloru Ungariei. //
URI: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/906
Other Identifiers: http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/12374
Appears in Collections:Telegraful Român (publicatii complete din anii 1868-1879)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telegraful Roman_1868_Nr-1.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 1. Sabiiu, 4/17 ianuarie 1868.6.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-2.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 2. Sabiiu, 7/19 ianuarie 18686.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-3.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 3. Sabiiu, 11/23 ianuarie 18686.56 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-4.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 4. Sabiiu, 14/26 ianuarie 18686.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-5.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru 5. Sabiiu, 18/30 ianuarie 18686.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-6.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 6. Sabiiu, 21 ianuarie (2 februarie) 18686.73 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-7.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 7. Sabiiu, 25 ianuarie (6 februarie) 18686.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-8.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 8. Sabiiu, 28 ianuarie (9 februarie) 18686.82 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-9.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 9. Sabiiu, 1/13 februarie 18686.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-10.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 10. Sabiiu, 4/16 februarie 18686.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-11.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 11. Sabiiu, 8/20 februarie 18686.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-12.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 12. Sabiiu, 11/23 februarie 18686.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-13.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 13. Sabiiu, 15/27 februarie 18686.03 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-14.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 14. Sabiiu, 18 februarie (1 martie) 18686.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-15.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 15. Sabiiu, 22 februarie (5 martie) 18686.25 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-16.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 16. Sabiiu, 25 februarie (8 martie) 18686.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-17.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 17. Sabiiu, 29 februarie (12 martie) 18686.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-18.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 18. Sabiiu, 3/15 martie 18686.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-19.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 19. Sabiiu, 7/19 martie 18686.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-20.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 20. Sabiiu, 10/22 martie 18686.55 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-21.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 21. Sabiiu, 14/26 martie 18686.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-22.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 22. Sabiiu, 17/29 martie 18686.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-23.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 23. Sabiiu, 21 martie (2 aprilie) 18686.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-24.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 24. Sabiiu, 24 martie (5 aprilie) 18686.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-25.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 25. Sabiiu, 28 martie (9 aprilie) 18686.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-26.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 26. Sabiiu, 30 martie (11 aprilie) 18686.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-27.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 27. Sabiiu, 4/16 aprilie 18686.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-28.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 28. Sabiiu, 7/19 aprilie 18686.32 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-29.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 29. Sabiiu, 11/23 aprilie 18686.14 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-30.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 30. Sabiiu, 14/26 aprilie 18686.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-31.pdfTELEGRAFUL ROMÂN anul XVI, nru. 31. Sabiiu, 18/30 aprilie 18686.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-32.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 32. Sabiiu, 21 aprilie (3 mai) 18686.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-33.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 33. Sabiiu, 25 aprilie (7 mai) 18686.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-34.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 34. Sabiiu, 28 aprilie (10 mai) 18686.27 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-35.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 35. Sabiiu, 2/14 mai 18686.22 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-36.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 36. Sabiiu, 5/17 mai 18686.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-37.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 37. Sabiiu, 9/21 mai 18686.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-38.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 38. Sabiiu, 12/24 mai 18686.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-39.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 39. Sabiiu, 16/28 mai 18686.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-40.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 40. Sabiiu, 19/31 mai 18686.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-41.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 41. Sabiiu, 23 mai (4 iunie) 18686.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-42.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 42. Sabiiu, 26 mai (7 iunie) 18686.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-43.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 43. Sabiiu, 30 mai (11 iunie) 18685.07 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-44.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 44. Sabiiu, 2/14 iunie 18686.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-45.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 45. Sabiiu, 6/18 iunie 18684.92 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-46.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 46. Sabiiu, 8/21 iunie 18686.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-47.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 47. Sabiiu, 13/25 iunie 18686.48 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-48.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 48. Sabiiu, 16/28 iunie 18686.29 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-49.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 49. Sabiiu, 20 iunie (2 iulie) 18686.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-50.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 50. Sabiiu, 23 iunie (5 iulie) 18686.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-51.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 51. Sabiiu, 27 iunie (9 iulie) 18686.72 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-52.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 52. Sabiiu, 30 iunie (12 iulie) 18686.68 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-53.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 53. Sabiiu, 4/16 iulie 18686.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-54.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 54. Sabiiu, 7/19 iulie 18686.64 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-55.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 55. Sabiiu, 11/23 iulie 18686.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-56.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 56. Sabiiu, 14/26 iulie 18686.57 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-57.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 57. Sabiiu, 18/30 iulie 18686.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-58.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 58. Sabiiu, 21 iulie (2 august) 18686.62 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-59.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 59. Sabiiu, 25 iulie (6 august) 18686.7 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-60.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 60. Sabiiu, 28 iulie (9 august) 18686.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-61.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 61. Sabiiu, 1/13 august 18686.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-62.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 62. Sabiiu, 4/15 august 18686.63 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-63.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 63. Sabiiu, 8/20 august 18686.49 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-64.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 64. Sabiiu, 11/23 august 18686.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-65.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 65. Sabiiu, 15/27 august 18686.71 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-66.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 66. Sabiiu, 18/30 august 18686.66 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-67.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 67. Sabiiu, 22 august (3 septembrie) 18686.54 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-68.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 68. Sabiiu, 25 august (6 septembrie) 18686.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-69.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 69. Sabiiu, 29 august (10 septembrie) 18686.6 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-70.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 70. Sabiiu, 1/13 septembrie 18686.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-71.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 71. Sabiiu, 5/17 septembrie 18686.65 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-72.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 72. Sabiiu, ?????? septembrie 18686.42 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-73.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 73. Sabiiu, 12/24 septembrie 18686.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-74.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 74. Sabiiu, 15/27 septembrie 18686.43 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-75.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 75. Sabiiu, 19 septembrie (1 octombrie) 18686.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-76.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 76. Sabiiu, 21 septembrie (3 octombrie) 18686.51 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-77.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 77. Sabiiu, 23 septembrie (5 octombrie) 18686.39 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-78.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 78. Sabiiu, 25 septembrie (7 octombrie) 18686.53 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-79.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 79. Sabiiu, 27 septembrie (9 octombrie) 18686.13 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-80.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 80. Sabiiu, 30 septembrie (11 octombrie) 18686.36 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-81.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 81. Sabiiu, 3/15 octombrie 18689.18 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-82.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 82. Sabiiu, 6/18 octombrie 18689.44 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-83.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 83. Sabiiu, 10/22 octombrie 18686.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-84.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 84. Sabiiu, 13/25 octombrie 18686.21 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-85.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 85. Sabiiu, 17/29 octombrie 18686.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-86.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 86. Sabiiu, 20 octombrie (1 noiembrie) 18686.37 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-87.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 87. Sabiiu, 24 octombrie (5 noiembrie) 18686.52 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-88.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 88. Sabiiu, 27 octombrie (8 noiembrie) 18686.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-89.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 89. Sabiiu, 31 octombrie (12 noiembrie) 18686.35 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-90.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 90. Sabiiu, 3/15 noiembrie 18686.41 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-91.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 91. Sabiiu, 6/18 noiembrie 18686.28 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-92.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 92. Sabiiu, 10/22 noiembrie 18686.31 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-93.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 93. Sabiiu, 14/26 noiembrie 18686.19 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-94.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 94. Sabiiu, 17/29 noiembrie 18686.46 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-95.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 95. Sabiiu, 21 noiembrie (3 decembrie) 18686.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-96.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 96. Sabiiu, 24 noiembrie (6 decembrie) 18686.47 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-97.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 97. Sabiiu, 28 noiembrie (10 decembrie) 18686.61 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-98.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 98. Sabiiu, 1/13 decembrie 18686.5 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-99.pdfTELEGRAFUL ROMAN, anul XVI, nru. 99. Sabiiu, 5/17 decembrie 18686.2 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-100.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 100. Sabiiu, 8/20 decembrie 18686.45 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-101.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 101. Sabiiu, 12/24 decembrie 18686.38 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-102.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 102. Sabiiu, 15/27 decembrie 18686.33 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-103.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 103. Sabiiu, 19/31 decembrie 18686.26 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful Roman_1868_Nr-105.pdfTELEGRAFUL ROMÂN, anul XVI, nru. 105. Sabiiu, 29 decembrie 1868 (10 ianuarie 1869)6.3 MBAdobe PDFView/Open
Telegraful-Roman-1868.jpgTelegraful Roman 1868 preview788.61 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.