2013 - Sibiu Smart - Proiect cultural al Bibliotecii ULBS Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Cercul Literar de la Sibiu

Cărți ale autorilor, descrierea cercului literar

Constantin NOICA

Marele filosof român al secolului XX, creatorul "Fenomenului Păltiniș"

Emil CIORAN

Cărți ale autorului sau despre el, monografii

Hermann OBERTH

Cărtile autorului sau despre el, bibliografii

Ioana POSTELNICU

Scriitoarea română din Marginime

Lucian BLAGA

Scriitor și filozof român, fragmente din cărțile autorului sau despre el

Mircea PĂCURARIU

Profesor universitar de teologie ortidoxă, istoric și membru titular al Academiei Române

Octavian GOGA

Poet, publicist şi om politic din Răşinarii Sibiului, fragmente din cărțile autorului sau despre el

Onisifor GHIBU

Profesor român de pedagogie, membru corespondent al Academiei Române și politician

Logo

Proiectul Bibliotecii Digitale a ULBS - Sibiu Smart 2013

Materiale de prezentare si descrierea proiectului

Radu STANCA

Poet, dramaturg, regizor și critic de teatru, fragmente din cărțile autorului sau despre el

Stefan ORTH

Artist în arte plastice din Sibiu, Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România