Please use this identifier to cite or link to this item: http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3769
Title: Documenta Romaniae Historica : A. Moldova (1634). Volumul XXII
Authors: Cihodaru, C.
Caproșu, I.
Șimanschi, I.
Keywords: documente
istoria României
evenimente militare
Moldova
anul 1634
Issue Date: 1974
Publisher: Editura Academiei Republicii Socialiste România, București
Abstract: Cuprins: Prefață * Prescurtări - Bibliografie * Rezumatele documentelor * Resumes des documents * Documente * Documente false * Addenda * Indice de nume * Indice de materii * Listă de cuvinte și expresii slave din documentele de limbă română * Liste de documente cu data rectificată * Lista documentelor cu data greșită eliminate din volum * Documente românești în transcriere chirilică * Fotocopii * Indice de nume (p. 359-426) * Indice de materii (p. 427-442) Volumul cuprinde 307 documente interne din anul 1634, adică de la sfârșitul celei de a doua domnii a lui Moise Movilă și de la începutul domniei lui Vasile Lupu, precum și două documente false. După forma și limba în care s-ai păstrat, 201 din actele acestui volum sunt originale (98 slave, dintre care unul în fotocopie, și 103 românești), 31 - copii după originale (7 slave și 25 românești), 27 - traduceri (una germană și 26 românești), 46 - rezumate (19 germane și 27 românești) și 4 mențiuni românești. Dintre documentele origibale, două sunt scrise pe pergament (nr. 80 și 81), iar restul pe hârtie.
Description: Cihodaru, C.; Caproșu, I.; Șimanschi, L. Documenta Romaniae Historica : A. Moldova (1634). Volumul XXII. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, XLVII + 487 p. cu ilustrații. * Comitetul de redacție: Mihai Berza; Constantin Cihodaru; Damaschin Mioc, Francisc Pall; Ștefan Pascu; Ștefan Ștefănescu
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3769
Appears in Collections:Documenta Romaniae Historica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coperta_DRH_A_Moldova_1634_Volumul XXII.jpgCoperta_Cihodaru, C.; Caproșu, I.; Șimanschi, L. Documenta Romaniae Historica : A. Moldova (1634). Volumul XXII. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, XLVII + 487 p. cu ilustrații. * Comitetul de redacție: Mihai Berza; Constantin Cihodaru; Damaschin Mioc, Francisc Pall; Ștefan Pascu; Ștefan Ștefănescu2.99 MBJPEGView/Open
Rezumate Documente_DRH_A_Moldova_1634_Volumul XXII.pdfRezumatul documentelor_Cihodaru, C.; Caproșu, I.; Șimanschi, L. Documenta Romaniae Historica : A. Moldova (1634). Volumul XXII. București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, XLVII + 487 p. cu ilustrații. * Comitetul de redacție: Mihai Berza; Constantin Cihodaru; Damaschin Mioc, Francisc Pall; Ștefan Pascu; Ștefan Ștefănescu1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.